Újabb lépés a papság felé

Meghallották a Jó Pásztor hívását FOTÓ: FARKAS ERVIN, GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI KATOLIKUS ÉRSEKSÉG

Összesen tíz teológushallgatót avatott lektorrá, illetve akolitussá Kovács Gergely érsek április 25-én, a Jó Pásztor vasárnapján. Az említett papságra készülők közül öten Hargita megyeiek. A gyulafehérvári székesegyházban tartott szentmisébe az egyházmegye hívei online kapcsolódhattak be.

Az idei év a papi hivatások éve a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében, ezért a főpásztor szándéka és kérése, hogy imádkozzunk papjainkért és a papságra készülő fiatalokért, mindazért, hogy egyre tudatosabban éljék meg elkötelezettségüket, mind jobban odaadják magukat a Jó Pásztornak, Jézusnak, akinek szolgálatába szegődtek.
Kovács Gergely érsek a szentmise bevezetőjében a Jó Pásztor képét mutatta be: ez az egyik legkorábbi, a katakombák falán megőrzött keresztény ábrázolás. Majd András István, a papnevelő intézet rektora szólította a harmad- és negyedéves kispapokat, előbbieket lektorrá, utóbbiakat akolitussá avatta a főpásztor. A felavatottak mind székelyföldiek, öten pedig Hargita megyeiek.
Dr. Kovács Gergely érsek lektorrá avatta a sepsiszentgyörgyi Tuzson Balázst, a szovátai Nagy Emilt, a székelykeresztúri Balázs Barnabást és a csíkszentmártoni (csekefalvi) Gergely Józsefet. A Jó Pásztor vasárnapján akolitus lett a csíkmadarasi Czirják Ottó, a gyergyószárhegyi Ferencz Egon József, a gelencei Hegyeli András, a kézdimartonosi Hosszú Norbert Lajos, a gyimesközéploki Kajtár Zsolt László és a deményházi Nagy Ferenc.
A főpásztor prédikációjában az egyház mai világban való helyzetét vázolta. Kiemelte: biztonságot ad az, hogy van jó pásztorunk, aki nemcsak mondta, hanem valóban életét adta a nyájért.
– Jó pásztorunk ismeri övéit, nem tömegként, nyájként kezel bennünket, hanem egyenként ismer, szeret mindenkit. Jézus pedig valóban néven szólít, megismer a tömegben, szeret. A kérdés csupán: én felismerem-e szavát, meghallom-e, követem-e jó pásztoromat? – mutatott rá az érsek, majd megjegyezte: imádkozzunk különösen azért, hogy minél többen meghallják és kövessék, hogy a maguk során jó pásztorokként gondját viseljék Isten népének.
– Imádkozzunk jó pásztorokért, akik a rájuk bízottak javát keresik, és mindent megtesznek értük, ahogy Jézus, a jó pásztor az ő élete példájával megmutatta, tanítja ezt mindannyiunknak – mondta Kovács Gergely. Hozzátette: imádkozzunk saját magunkért is, hogy jó nyáj legyünk, hiszen így nem tévedünk el és biztonságban leszünk.
A tíz új szolgálattevőt arra kérte, Isten igéjét mind jobban engedjék a szívükbe az eucharisztia szolgálatában, Jézus testét szent komolysággal és felelősséggel érintsék, szeretve az elesetteket, betegeket, akik általuk vehetik magukhoz az Úr testét – tájékoztat a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség közösségi oldala.

HN-információ