Templombúcsú és aranymise

Templombúcsút ünnepeltek tegnap Csíkszenttamáson. A Szent Tamás apostol tiszteletére szentelt templombúcsú alkalmával mutatta be aranymiséjét a falu szülötte, ifj. Tamás József lázár­falvi plébános.

Július 3-án emlékezik meg Szent Tamás apostolról a katolikus egyház. Csíkszenttamáson e dátumhoz legközelebbi vasárnapon a település határában lévő egykori gótikus templom maradványánál, az úgynevezett Csonka­toronynál tartanak ünnepi szentmisét, ám a jelenlegi barokk stílusú templom búcsúját – a hagyomány szerint – december 21-én Tamás apostol, régi egyházi emléknapján ünneplik. A tegnap délelőtti búcsús szentmisét a falu szülötte, az aranymisés ifj. Tamás József lázárfalvi plébános mutatta be. Prédikációjában elmondta, 1970. április 5-én Gyulafehérváron szentelte pappá Márton Áron püspök. Az 50 év papság idején szolgált Gyergyóalfaluban, Jegenyén, Gyergyószárhegyen, Homoródremetén, Cserna­keresz­túron, Görgényszentimrén, Újtus­ná­don, Csíkszeredában és Sepsi­bükszádon. Jelenleg Lázárfalván végzi papi tevékenységét. Megjegyezte, a nehézségek őt sem kerülték el, hiszen már kispapként, később plébánosként többször is kihallgatta a Szekuritáté, majd a rendszerváltás utáni időszak állította újabb kihívások elé és napjainkban, a pazarlás világában is bőven akad nehézség, de mindezek ellenére sem bánta meg, hogy a papi szolgálatot választotta. Mint mondta, a megpróbáltatások idején folyamatosan érezte a Jóisten és a Szűzanya kegyelmét. Az első szentmiséjén elhangzott egyik ének sorával – Sursum corda, vagyis Fel a szívekkel – biztatja a nehézségektől roskadozó híveket, az összetört családokat, hogy szívüket emeljék a Szűzanyához, hiszen ő tud segíteni a bajban. Tamás József plébános azt is elmondta, december 8-tól megkezdődött a Szent József egyházi év, amely elsősorban a férfiak és az édesapák éve.

– Szent Józsefnek három kérése van a férfiakhoz. Az első az, hogy jobban szeressék a templomot. A járvány ne akadályozza meg a templomlátogatást, hiszen Isten úgyis azt tart meg egészségben, akit akar, és az lesz beteg, akinek a Jóisten úgy rendeli el. A második kérése Szent Józsefnek, hogy szeressék a Szűzanyát és naponta próbáljanak elmondani legalább egy-egy rózsafüzértizedet. Szent József harmadik kérése, hogy a férfiak jobban szeressék feleségüket, mert az asszony az életüknek a fele, ezért is mondjuk, hogy feleség, az élet beteljesítője – hangsúlyozta Tamás József aranymisés plébános.

A csíkszenttamási egyházközség templombúcsúja aranymisés áldással és a himnuszok eléneklésével zárult.