Támogatás tejbegyűjtők, gyümölcs-feldolgozók felszerelésére

Jelen állás szerint pénteken délig nyújthatják be eszközbeszerzési támogatásra vonatkozó pályázati anyagaikat Har­gi­ta Me­gye Ta­ná­csá­nak Vi­dék­fej­lesz­té­si E­gye­sü­le­té­hez a me­gyé­ben működő gazdaegy­e­sü­le­tek. Egyelőre kevés a beérkezett tá­mo­ga­tás­-i­gény­lés, ezért a vi­dék­fej­lesz­tés­i egy­e­sü­let mai vezetőtanácsi ülésén a pályázati határidő meghosszabbítását is fontolóra veszik.


Október 30-ig, az­az hol­nap dé­lig fo­gad­ja a Hargita megyében bejegyzett megyei vagy helyi érdekeltségű gazdaegyesületek pályázatait Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete. Az idénre felkínált 150 ezer lejes támogatási keretösszegre három pályázati kiíráson keresztül tarthatnak igényt a Hargita megyei szakmai egyesületek, gyümölcstermesztésre, gyümölcsfeldolgozásra szakosodott egyesületek, illetve a tejbegyűjtő pontokat működtető szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztő egyesületek.

A Hargita megyei szarvasmarha, juh- és kecsketenyésztő egyesületek számára 90 ezer lejes, a zöldség és gyümölcstermelők egyesületek részére 30 ezer lejes, míg a mezőgazdasági szakmai egyesületek számára további 30 ezer lejes támogatási keretösszeg áll rendelkezésére, amiből 51 százalékos önrész-hányadukkal megpótolva különféle eszközök, gépek, berendezések vásárlására, illetve utazási, rendezvény-szervezési költségek finanszírozására fordíthatnak.

A gyümölcs-és zöldségtermelő és feldolgozó egyesületek például konyháik felszerelésére, kukták, gyümölcsprések, magozógépek, inox kagylók és asztalok vásárlására igényelhetik a Vidékfejlesztési Egyesület anyagi segítségét, de támogatják a cimkék, befőttes üvegek, csomagoló anyagok, vagy akár a zöldésgtermesztéshez szükséges öntözőberendezések, eszközök beszerzését is. A szarvasmarha, illetve juh- és kecsketenyésztő egyesületek tejbegyűjtő központok felszerelésére, hűtőtankok, tejminőség ellenőrző készülékek, számítógépek, nyomtatók, tejkvótaprogramok vásárlására pályázhatnak, de a 49 százalékos támogatás felhasználható szállítóeszközök, legelőtisztító gépek, állatmérő mérlegek, kezelő kalodák, borjaztatók, juhnyíró gépek vagy – szükség esetén – állatszállító utánfutók (1500 kg-ig) vásárlására is. A mezőgazdasági szakmai egyesületek ugyanakkor kiállítások, kerekasztal-beszélgetések, tematikus szemináriumok vagy konferenciák szervezésére, szakmai rendezvényeken, tapasztalatcserén való részvétel költségeire, illetve eszközvásárlására is pályázhatnak.

– A kiírások iránt sok egyesület érdeklődött, közülük többen is benyújtották pályázataikat. A legnagyobb érdeklődés egyértelműen a szarvasmarhatartó, illetve juh- és kecsketenyésztő egyesületek részéről mutatkozik. A megyében ilyen jellegű egyesületként működik a legtöbb, de itt nagyobb a felkínált támogatási keretösszeg is. Elsősorban a települési tejbegyűjtők felszerelésére, modernizálására pályáznak. Hosszabbításról egyelőre nem volt szó, de ha azt látjuk, hogy a pénteken lejáró határidőig nem érkezik be a teljes összeget lefedő támogatási kérés, akkor fontolóra vesszük a legtöbb két hetes hosszabbítás lehetőségét – mondta el tegnap lapunk érdeklődésére Miklóssy Enikő, a Vidékfejlesztési Egyesület igazgatója. Hozzátette: az október 30-án, azaz holnap lejáró pályázati határidő esetleges hosszabbításának szükségességét a Vidékfejlesztési Egyesület mai vezetőtanácsi gyűlésén vitatják meg.

– De az is lehet, hogy nem hosszabbítunk, hanem elbíráljuk a beérkezett pályázatokat és a maradék összegekre újra meghirdetjük a kiírásokat – jegyezte meg Miklóssy Enikő.