Székelyszentkirályon multifunkcionális sporttermet építenek

Fotók: Hadnagy Éva

Az egész közösség haszonélvezője lesz az új létesítménynek, amely nemcsak az iskolás és óvodás gyermekek, hanem az egész közösség javát szolgálja majd. A több mint 200 millió forint értékű beruházást a magyar kormány is támogatja a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja által.

Ünnepelni gyűltek össze péntek délelőtt Székelyszentkirályon, ahol multifunkcionális sporttermet építenek. A munkálatok már elkezdődtek, pénteken pedig ünnepélyes keretek között letették az épület alapkövét.

Bálint Elemér Imre, Oroszhegy község polgármestere ünnepi beszédében kiemelte, ezen a napon a helyi közösség olyan fontos mérföldkőhöz érkezett, amelyre fel van rajzolva a jövő. Mint mondta, az épület több közösségi tevékenység ellátására lesz majd alkalmas.  Elsősorban az óvodások és az iskolások sporttevékenységének biztosít helyet, de az egyházközség és a faluközösség közösségi tereként, középületként is szolgál majd – részletezte az elöljáró.

Bálint Elemér Imre elmondta még, hogy a beruházás értéke több mint 200 millió forint, amelyből a magyar állam a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programján keresztül 130 millió forinttal járul hozzá. A fennmaradó rész biztosítására Oroszhegy község önkormányzata vállalt felelősséget, hogy előteremti a szükséges forrásokat. A polgármester szerint nem kis bátorságra volt szükség ahhoz, hogy a mai bizonytalan világban belevágjanak ebbe a hatalmas projektbe.

– Az ingadozó gazdasági világhelyzet, az infláció elharapózása és a szomszédos háború globális hatásai ellenére ezt a feladatot mégis elvállaltuk. Megerősített a tudat, hogy az összefogásunk cselekvő résztvevői – a magyar állam, az RMPSZ, a helyi katolikus egyház, az önkormányzat és a helyi faluközösség – felelősségük teljes tudatában vannak annak, hogy ez a létesítmény fontos számunkra, és megépítését mindegyikünk szívügyének tekinti – nyomatékosított az elöljáró.

Percze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja is jelen volt az eseményen. Elmondta, 2010-ben a magyar kormány úgy döntött, hogy gyökeres irányváltást hajt végre a nemzetpolitikában, amely a külhoni magyarság partneri részvételével valósul meg. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program elindításának célja, hogy megerősítse az identitásőrzés első lépcsőfokának számító anyanyelvi, óvodai oktatást. Ez a kezdeményezés érkezett most ide Székelyföldre.

– A legjobb anyagi feltételek és körülmények akkor nyerik el értelmüket, ha a pedagógusok minőségi, gyermekközpontú munkát végezhetnek, és a jövő nemzedékei ezáltal lelki minőségben is gyarapodnak. Szakemberek szerint az óvodás és kisiskolás gyermekek számára a legfontosabb az érzelmi biztonság. Ennek alapjait és feltételeit kell megteremteni az óvodákban. Meggyőződésem, hogy az itt felnövő magyar gyermekek is tevékeny alkotói lesznek nemzetünk jövőjének – fogalmazott a konzul.

Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programról beszélt, amelyet az utóbbi száz év legnagyobb projektjének tart, és amely által számtalan oktatási intézmény megújult. Mint mondta, az RMPSZ 2017-ben kapcsolódott a programhoz mint a magyar kormány stratégiai partnere.

– Mi azért kapcsolódtunk ebbe a programba, mert az építkezés mellett – szakmai érdekvédelmi szervezetként, szakmai fejlesztési programot is meg tudtunk valósítani, mert az óvodapedagógia sokak által mostohagyerekként kezelt része volt az oktatási rendszernek – ismertette. A program által olyan pedagógiai szolgáltatást tudtak nyújtani az érintetteknek, amellyel a fejlődés irányát hosszú időre meg tudták határozni – részletezte.

A szövetség nemcsak az épületek építésében, újításában és bővítésében vett részt, hanem kül- és beltéri, a pedagógiai munkát szolgáló elemek fejlesztésében is.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, az RMDSZ Udvarhelyszéki Szervezetének elnöke is jelen volt a rendezvényen. Elmondta, az alapkőletétel igazi elköteleződést jelent az irányban, hogy a majdani épület a jövőt, a közösséget szolgálja majd.

– Nem szabad szem elől tévesztenünk a távlati céljainkat, mert ha csak a lábunk elé nézünk, akkor csak az elénk kerülő akadályokat fogjuk látni. Ahhoz, hogy erőt merítsünk, a horizontra kell irányítanunk a tekintetünket – vélekedett a politikus.

A beszédeket követően Baróti Csaba helyi plébános megáldotta az épület alapkövét, és a jövő generációinak szánt időkapszulát, majd a Gyöngyszemek néptánccsoport előadása színesítette a programot, amely a fő haszonélvezője lesz a létesítménynek. Az előadás után földbe helyezték az időkapszulát, az ünnepség pedig a székely és a magyar himnusz eléneklésével ért véget.

Hadnagy Éva

: an accessible web community