Számottevő eredmények: egyesületek a közösségért

Támogatták a gazdákat. Sikeres pályázati kiírás Fotó: Domján Levente / Archív

Elbírálták a Hargita megyében működő állattenyésztő, zöldség- és gyümölcstermesztő, illetve mezőgazdasági szakmai egyesületek által eszközbeszerzési és rendezvényszervezési támogatásra benyújtott pályázatokat. Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületéhez összesen hat pályázatot nyújtottak be, valamennyit támogatásban részesítették.

Három pályázati kiírással összesen 118 500 lejnyi vissza nem térítendő támogatást kínált idén a Hargita megyében működő gazdaegyesületek, szakmai érdekképviseletek számára Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesülete. A gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, valamint a juh- és szarvasmarha-tenyésztő egyesületek eszközbeszerzését 50-50 ezer lejes keretösszegből, míg a szakmai egyesületek munkáját 18 500 lejes keretösszegből támogatják.
A pályázatokat augusztus 27-ig fogadták, összesen hat pályázat érkezett az egyesülethez, amelyből öt a juh- és szarvasmarha-tenyésztő egyesületek részéről érkezett, egy pedig egy szakmai egyesülettől, pontosan a Hargita Megyei Méhészegyesülettől.
– Elégedettek vagyunk a benyújtott pályázatok számával, sikeresnek bizonyult a kiírás, hiszen tavaly is hasonló számú pályázat érkezett. Az elbírálásnál fontos szempont, hogy a pályázó egyesületek olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek a teljes megyére kiterjednek és hatásuk van – mondta el lapunknak László Csongor, a vidékfejlesztési egyesület igazgatója.
A Hargita megyei állattenyésztő – juh-, kecske-, szarvasmarha-tenyésztő – egyesületek például tejbegyűjtő központok felszerelésére, hűtőtankok, tejminőség-ellenőrző készülékek, az adminisztrációt segítő számítógépek, nyomtatók, tejkvóta-programok vásárlására igényelhették a vidékfejlesztési egyesület támogatását, valamint szállítóeszközök, legelőtisztító gépek, állatmérlegek, kezelőkalodák, borjaztatók, juhnyíró gépek vagy akár fajtiszta állatok beszerzésére pályáznak.
Az igazgató kiemelte lapunknak, hogy az egyesületek nagy része fejlesztésekre pályázott: a csíkdánfalvi juhtenyésztők egyesülete több mint ötvenezer juh törzskönyvezését, illetve ehhez kapcsolódó tej- és húsmérés feladatokat végeznek el, így az általuk igényelt fejlesztések egy teljes közösség hasznát képezi majd. A Gyimesvölgyi Bio Egyesület tevékenysége szintén nemcsak egy településhez köthető, ők a tej tárolási logisztikájához, illetve a bevizsgálásához szükséges gépezeteket igényeltek a támogatás révén. A Gyergyóremetei Földtulajdonosok, Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi és Fejlesztési Szövetsége által működtetett csarnokba nagyon sok gazda hordja a tejet, amelyre ráfér egy felújítás és új hűtőtank beszerelése. A csíkcsomortáni Mangalicatenyésztők Egyesülete hiánypótló tevékenységet folytat: térségünkben a mangalica faj kiveszőfélben van, így ennek a nemesítését tűzték ki célul, és a sikeres pályázat révén új génállománnyal rendelkező kanokat szeretnének behozni térségünkre. A csíkkarcfalvi szarvasmarha-tenyésztő egyesület tagjai több mint háromszáz gazdánál végez ellenőrzéseket, tehát több mint ötezer szarvasmarhát vizsgálnak meg. Jelen esetben is eszközújításra pályáztak az egyesülethez. Nem utolsósorban a Romániai Méhtenyésztők Egyesülete Hargita megyei fiókszervezet a IX. Mézfesztivál szervezéséhez szükséges anyagi támogatást kérte az egyesülettől.

Szilágyi Dalma-Orsolya