Számos új beruházást terveznek

Parajd községben is megtartották az alakuló ülést, lejártak az eskütételek, és az alpolgármester-választásra is sor került a múlt héten, így mondhatni teljes a csapat, kezdődhet a munka. Nyágrus László nyolc évig alpolgármesterként tevékenykedett, így eddig is rálátása volt a közügyekre, most a község új polgármestereként az alsó- és felsősófalvi ivó- és szennyvízhálózat kiépítését tartja a legsürgősebb megoldásra váró problémának.

– Milyen volt az elmúlt időszak településvezetőként?

– Az elmúlt két hétben megtapasztaltam, hogy mit jelent a község polgármesterének lenni, de mivel az elmúlt nyolc évben alpolgármester voltam, így idáig is rálátásom volt a községben történő eseményekre, az ügyes-bajos dolgokba. A polgármesteri teendők felülmúlják az eddigi tevékenységemet, súlyosabbak, nehezebbek, mint az alpolgármesteri teendők. 

– Melyek a legsürgősebb teendők, prioritások?

– Parajd községben számos projekt van folyamatban, és ha mondhatjuk, a legnehezebb mind közül az Alsó- és Felsősófalván zajló víz- és szennyvízrendszer kiépítése. Ezek élveznek prioritást elsősorban. Ez két külön projekt, az egyik egy uniós támogatásból, a másik pedig kormányprogramból valósulna meg. Az alsósófalvi projekt, úgy tűnik, kimozdult a helyéről, és hamarosan kiírjuk a közbeszerzést, volt egy újratervezés, és remélhetőleg a télen lezárulnak a közbeszerzési folyamatok, tavasszal pedig elkezdődhet a tényleges munka, az első kapavágások. Felsősófalván viszont új terveket kell készíteni, ami azért is sürgető, hogy a község ne veszítse el a megnyert anyagi támogatást. Késésben vagyunk, ezért kellene lépnünk mindkét projekttel. A szennyvíz- és vízhálózat kiépítésével, ezek kivitelezésével összefügg egy ugyancsak ezt a két települést érintő nagyobb beruházás, ami a fontosabb úthálózatok aszfaltozására vonatkozna. Az önkormányzat legfontosabb intézkedései között kell legyen a beruházások felülvizsgálatának a jóváhagyása és egy új tervnek az elkészíttetése. Én hiszek abban, hogy a tél folyamán erre is sor kerül, és el tudunk indulni. Ebben az önkormányzatra egy nagy felelősség hárul, hiszen a mi feladatunk a jelentős önrész előteremtése is a feladata. Jelenleg a közvilágítási rendszeren dolgozunk, ugyanakkor a kultúrotthonok felújítását célzó projekt felgyorsulásában is bízom. A tél folyamán megtörténhetnek a közbeszerzési folyamatok, jövő évben pedig a felújítási munkálatok is. Az iskolák felszerelése is prioritást élvez. A digitális oktatás miatt szükség van a korszerűsítésekre, mégpedig úgy, hogy azokat ne csak a járvány idején, hanem a jövőben bármikor használni lehessen. Az önkormányzat igyekszik még letenni olyan pályázatokat és lehívni pénzeket, amelyek a digitális oktatás kibővítését szolgálják Parajd község iskoláiban. 

– Jelenleg milyen beruházások, fejlesztések zajlanak a községben?

– Jelenleg a beruházásokat tekintve Felsősófalván épül egy óvoda, napközi, amelynek munkálatai remélhetőleg tavasszal fejeződnek be. Nemrégiben Békástanyán is megújult az iskola épülete, és a Bucsin zónában a napelemes rendszer kiépítése is folyamatban van az ottani házakra. E téren jelenleg a jelentkező cégek értékelése zajlik. Mindezek mellett a már említett víz- és szennyvízhálózatra vonatkozó projektek is folyamatban vannak. Ezeket mindenképp folytatni kell, hiszen a beruházások szükségszerűek, hozzájárulnak a települések fejlődéséhez. Ezek elindításának én is részese voltam alpolgármesterként. Persze, körül kell nézni, hogy melyek az új lehetőségek a régiek mellett, és e téren is lépni kell. Az iskolaépületeknél is, ahol szükség van, igyekszünk megoldást, forrást találni a felújításokra.

– Milyen az együttműködés az önkormányzati testülettel? 

– Az új önkormányzati testület tizenöt tagból áll, közülük kilencen az RMDSZ színeiben szereztek mandátumot, míg hatan az Erdélyi Magyar Szövetség színeiben lettek tanácsosok. Én úgy gondolom, hogy az alakuló ülésen és az elmúlt időszakban kifejtettem álláspontomat, és bízom abban, hogy tudunk majd jól együtt dolgozni a község fejlődésének és a lakosság érdekében. A későbbiek során fog kiderülni igazán, hogy milyen lesz a közös munka, én azonban nyitott vagyok a jó együttműködésre. 

– Mi az, amin változtatni fog elődjéhez képes a munka során?

– Úgy gondolom, hogy a nyitottabb kommunikációra, az emberekkel való kapcsolattartásra mindenképp nagyobb hangsúlyt kell fektetni, hiszen párbeszéd nélkül nem lehet előre haladni. A civil szférával is szorosabbra fűzném a viszonyt a jövőben. Parajd egy turisztikai település, éppen ezért a vendéglátósokkal, az idegenforgalomban érintettekkel is jó kapcsolatot kell ápoljon a hivatal, hogy közös fejlesztések által előbbre tudjuk vinni a települést. Meg kell hallgatni őket, javaslataikat, problémáikat, annak érdekében, hogy javuljanak a szolgáltatások és hogy közösen tudjunk dolgozni.