Számolni kell a magyar közösség véleményével

Letette hivatali esküjét a múlt héten az új kormány. A 18 tagú kabinetben három tárcával rendelkezik a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A fejlesztési, az ifjúsági és sport-, illetve a környezetvédelmi minisztériumot irányítják a szövetség honatyái. Az utóbbi vezetőjével, Tánczos Barna szenátorral beszélgettünk. 

– Hogyan tekint vissza az elmúlt évre?

– Nagyon bizakodóan indult az év. Január még nem jelentett vírusveszélyt, akkor még mindenki arra készült, hogy liberális párt fog kormányozni, sőt előrehozott választásra készült az egész ország, majd márciusban hirtelen megváltozott az életünk. Teljesen felborult minden, amit addig biztosnak hittünk; kijárási tilalmat vezettek be, amire az elmúlt évtizedekben még a legrosszabb pillanatokban sem gondolt senki. Utána pedig teljesen megváltozott minden, akkor, amikor az iskolák bezártak, amikor vállalatok mentek csődbe, munka nélkül maradtak emberek a megszorító, a biztonsági intézkedések miatt. Nehezebbnél nehezebb periódusokon mentünk át. Két választási kampányon vagyunk túl. Helyhatósági és parlamenti választások voltak, ahol a magyar közösség egy ilyen nehéz időszakban kellett helytálljon. Úgy érzem, így is meg tudtuk mutatni, hogy a legnehezebb pillanatokban is össze tudunk fogni, meg tudjuk mutatni azt, hogy számolni kell velünk, nemcsak a helyi önkormányzatokban, hanem az országos döntéshozatalban is, a parlamentben. Sőt, az elmúlt napokban kialakult egy olyan kormánykoalíció, ahol azt tudtuk bebizonyítani, hogy a kormányzásban is számolni kell a magyar emberek véleményével, a magyar emberek által megbízott személyekkel, és ebből a szempontból óriási kihívás számunkra megfelelni a magyar közösség által támasztott elvárásoknak.

– Mit sorolna az év sikerei közé?

– Elsősorban azt tartom sikernek, hogy az óriási felfordulás és a rengeteg megszorítás ellenére a kis- és közepes vállalataink – a legtöbben – még tartják magukat, hisz a politikai siker, a választásokon elért siker is fontos, de sokkal fontosabb annál az, hogy a közösségünk erős maradjon gazdaságilag, erős maradjon az önkormányzatok szintjén, erős maradjon mindenben, ami a mindennapi megélhetést jelenti. Ezért én azt tartom a legnagyobb sikernek, hogy a magyar közösség tagjai, a vállalkozók, az alkalmazottak, az intézményekben dolgozók helytálltak ezekben a kritikus periódusokban, helytálltak az oktatók, a tanárok még akkor is, ha hihetetlenül nehéz volt ez az év. Helytálltak a kórház alkalmazottai, azok, akik a vírus ellen a frontvonalban harcoltak, és helytálltak a helyi közösségi vezetőink is, akik a legnehezebb kihívásokra is megfelelő válaszokat tudtak adni. Erre természetesen csak pluszt jelentett a parlamenti választás, az azután kialakult kormánykoalíció és a sikeres tárgyalási folyamat, amely egy erős magyar képviseletet tudott a kormányba is bevinni, de ez részemre nem a siker, hanem a felelősségteljes munkára való felkérés, és ebből a szempontból inkább kihívásnak nevezném ezeket az utolsó heteket, napokat, mint sikernek.

– A sikerek ellenére bizonyára kudarcok is voltak. Melyek voltak ezek? 

– Talán azok a gazdaságélénkítő intézkedések nem voltak elég hatékonyak, amelyeket elvártunk volna ebben a periódusban. Abban reménykedem, a következő kormány ezeket a csorbákat ki tudja köszörülni, és olyan könnyen elérhető, jelentős gazdasági támogatást nyújt a kis- és közepes vállalkozásoknak, amelyekkel ezen a nehéz gazdasági perióduson könnyebben át tudnak billenni és megalapoznak egy jövőbeni hatékony és nyereséges tevékenységet, beruházásokat tudnak finanszírozni.

– Említette, hogy környezetvédelmi miniszteri tevékenységét kihívásnak tekinti. Miért?

– Rengeteg rendezni való ügy van a környezetvédelmi minisztériumban, olyan gondok, amelyek nem az elmúlt heteknek, hónapoknak, éveknek az eredményei, hanem annak a több évtizedes berendezkedésnek, amely az egész romániai társadalmat jellemzi, és az életstílus, életvitel berendezkedés miatt alakultak ki, mint például a be nem zárt hulladéklerakók, a környezetszennyezés. Általában a környezetszennyezés miatt marasztalja el az Európai Unió sorozatban Romániát. Ennek ellenére szép munkának tartom azt, ami rám vár, és biztos vagyok abban, hogy tudásommal, tapasztalatommal a problémákat kezelni tudjuk, és egy olyan új mentalitást tudunk majd a minisztériumi kollégákkal vagy egyáltalán a társadalom mozgatórugóival beindítani, amely új pályára helyezi az egész román társadalmat ebből a szempontból. Egy olyan pályára, amely életstílusváltást jelent, gondolkodásmódbeli váltást jelent és amelynek eredményeként kevesebb lesz a légszennyezés, a környezetszennyezés, a PET-palack az utcán, a vízben, a természetben és egyáltalán jobban fogunk vigyázni a környezetünkre.

– Az új kormánynak erős ellenzéke van a parlamentben. Mindezek tudatában hogyan tekint a jövőbe?

– Bizakodóan. Az akadály számomra nem a lehetetlent jelenti, hanem egy olyan pontot az úton, amelyen át kell haladni, át kell ugrani vagy le kell bontani. Abban bízok, hogy a kollégákkal, a minisztériumi alkalmazottakkal, tanácsosaimmal, kabinetemmel olyan munkát tudunk végezni, amelynek során az akadályokat el tudjuk hárítani és előrevisszük a környezetvédelem ügyét.