Statisztika és valóság

Az aprócska Hargita megyei településen nincsen szórakozási lehetőség, kulturális program is csak akkor, hogyha maguknak szerveznek a falu lakói. Az iskola és a templom jelenti a közösség színtereit, ahol találkozni, együtt lenni, magyar szót hallani és váltani lehet. Azt hihetnénk, hogy mi itt, tömbben „biztonságban” vagyunk, a megmaradásunk nem kétséges, még akkor sem, ha tudjuk, látjuk, hogy egyre kevesebben vagyunk. Pedig ha egy pár kilométerrel arrébb, a megye északi részébe megyünk, nemcsak páratlan szépségű tájakkal találkozhatunk, hanem azokat az állapotokat láthatjuk, amelyek hosszú távon nálunk is meghonosodhatnak. Vagy, lehet, hogy nem is olyan sokára. Bár a 2021-es születésszámok néhány erdélyi nagyvárosban magasabb értékeket mutatnak, mint az egy évvel azelőttiek, a községek és a kisebb városok mutatói már aggodalomra adnak okot.
Gyergyószentmiklóson például az elmúlt évben 292 baba született, míg 2020-ban 356. És bár Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen jóval ezer felett van az éves születésszám, tudjuk, hogy Gyergyószentmiklósról és a környező településekről sokan választják a nagyobb városokban elérhető terhesgondozást, és adnak életet gyermeküknek azok kórházaiban. A fent említett településen, Gyergyósalamáson, valamint Galócáson és Várhegyen 26 temetés és csupán öt keresztelő volt 2021-ben. A statisztikai adatok mögött pedig nemcsak emberi sorsok vannak, hanem trendek is, például nagyon sok esetben a külföldön élő és dolgozó fiatal szülők otthon kereszteltetik meg gyermeküket, de később sem lesznek annak a közösségnek a tagjai, csupán a plébánia jegyzékében szerepel majd az adat. A nehézségek ellenére is meglátásom szerint ezek a kis közösségek sokkal aktívabbak, egymáshoz ragaszkodóbbak, hiszen tudják, mennyire fontos továbbvinni mindazt, ami még az övék. Bár megjósolni senki sem tudja, milyen jövő körvonalazódik itt, a mindennapokban ugyanolyan sokszínű élet zajlik, mint a tömbmagyar településeken. Csak kicsiben.
A beszédes adatok többnyire nem egyik évről a másikra változnak jelentősen, bár a koronavírus-járvány miatt jelentősen megnövekedett elhalálozási mutatók kiemelkednek a többéves átlagból. A fogyatkozás jelensége, bár Európa-szinten mérhető, mégis kicsi közösségeinkben a legszembetűnőbb, legfájdalmasabb. Főleg akkor, amikor olyan jelenségekkel találkozunk, mint a gyergyótölgyesi, ahol az elmúlt időszakban két óvoda épült. A már meglévő, felújított és korszerűsített intézménybe összevont csoportokban költöznek majd be a gyermekek, de az új, uniós támogatásból elkészült épület egyelőre üresen marad. Kevés a gyermek, nem telik meg vidám kacagással a modern, minden elvárásnak eleget tevő óvoda. De legalább megvan, és ha majd a fiatalok hazatérnek, vállalkozást indítanak vagy munkát vállalnak, családot alapítanak és gyermeket vállalnak, azt fogják érezni, talán hazavárták őket…

Boncina-Székely Szidónia