Sír a tusnádfürdői templom kis- és nagyharangja

[dropcap]D[/dropcap]öbbenettel értesültünk, hogy Ft. Incze Dénes plébános 2015. augusztus 12-én elhagyta földi otthonát és hazatért a mennyei Atyához. Ki volt Incze Dénes: a szentszéki tanácsos c. esperes-plébános, a Krisztus Világosság alapítója, Tusnádfürdő város díszpolgára. Papi hivatásának kiváló szolgája, Isten Országáért lángolt. Hitt és harcolt a székely nép összefogásáért, magyarságunk megmaradásáért. A tusnádfürdői katolikus hitközségnek plébánosa harminc éven át (1980–2010) a legsötétebb kommunista elnyomás idején is jó pásztorként, bátran kiállt értünk, híveiért. Összefogta és vigyázott ránk, bár az ország minden részéből, a szélrózsa minden irányából telepedtek be Tusnádfürdőre. Megbecsülve szolgált mindenkit, köztük a más vallásúakat is. Sokat imádkozott, dolgozott értünk és irtotta a bűnöket. Sok küzdelem nyomán új templomot és alatta plébániát építtetett. Mégis sok testi-lelki szenvedésben volt része közöttünk. Ha sokan cserbenhagyták is évtizedek alatt, vagy csalódnia kellett az emberekben, a jó Isten soha nem hagyta el, benne nem csalódott. Az emberek lelkét szeretettel, hittel készült védeni, dolgozott, de az elmúlás megakadályozta számításainak útját. Értékteremtő emlékét, élete emlékét örökre megőrizzük. Most az elválás pillanatában összetört szívvel, könnyes szemmel mondunk köszönetet a jó pásztornak, aki soha nem hagyta cserben nyáját. Gyermekeinket megkeresztelte, az ifjúságot hitben nevelte, halottainkat utolsó útjukra szentségekkel ellátva kísérte, árvákat, özvegyeket támogatott, segített remélni, bízni Isten nagy szeretetében.
Akik ismerték, szerették, tisztelték, gondoljanak rá kegyelettel, az Úr Jézus szent nevében.

Darvas Dezsőné Marika néni,Tusnádfürdő

: an accessible web community