RMPSZ: a főtanfelügyelők ne vállalják a létszámcsökkentés felelősségét

A tanügyi posztok újabb csökkentése kapcsán adott ki állásfoglalást az RMPSZ Országos Elnöksége. A rendszertelen, az országos gyereklétszám-átlagot egyedüli szempontként felállító, a felelős oktatáspolitikai gondolkodás legalapvetőbb feltételeit sem teljesítő intézkedéssorozatok fokozatosan ellehetetlenítik a tanintézmények működését – mutatnak rá.

[dropcap]A[/dropcap] Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége közleményében „komoly aggodalmát fejezi ki az elmúlt időszakban kiújuló, a tanügyi alkalmazottakat érintő újabb nagymértékű leépítési hullám miatt”. Az állásfoglalás előzményként kitér az elmúlt tanév során már véghezvitt leépítésekre, kifogásolva, hogy számos intézmény lemondani kényszerült az aligazgatói funckiók betöltésének lehetőségéről, majd rámutat, hogy a romániai magyar közoktatási rendszer legnagyobb részét meghatározó magyar többségű megyékben az elmúlt hónapokban közel ötszáz tanügyi munkahely csökkentését irányozta elő a szaktárca, amely „indokolatlan, sőt legtöbb érintett tanintézmény esetében felelőtlen intézkedés”. Az RMPSZ szerint ez annál is inkább igaz, mivel „figyelembe véve az ország földrajzi és az ebből adódó demográfiai helyzetét, népsűrűségi sajátosságait, diszperziós jellegzetességeit, különböző kisebbségi helyzeteit, teljes mértékben téves és felelőtlen megközelítés az egyes megyékben a tanügyi állások számait az országos gyereklétszám szerint meghatározni”.
A tanügyi állások csökkentésére és a vezetői funkciók megszüntetésére vonatkozóan úgy látják: a kisegítő és a nem oktatói személyzet állásainak a számszerű megállapítását az érvényesített gyereklétszám (fejkvóta) szerinti szempontrendszeren túlmutató normatíva kell meghatározza; a biztonságos, eredményes és minőségi oktatás és nevelés feltételeinek a megteremtése érdekében minden jogi személyiségű tanintézménynek garantálni kell az egy igazgatóból és egy igazgatóhelyettesből álló operatív vezetőséget, illetve lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanintézmény szervezeti, szerkezeti, tevékenységi komplexitásától függően további igazgatóhelyettesi funkciók legyenek létrehozhatók; a szaktárca az álláscsökkentések helyett a közoktatás tartalmi reformjának (a tananyag csökkentésével járó tantervek, valamint a hozzájuk rendelt minőségi és időben kiadott tankönyvek, didaktikai segédanyagok stb.) a megvalósítására kellene törekedjen.
Végül a manifesztum megjegyzi: az RMPSZ bátorítja és támogatja a tanfelügyelőségek munkatársait abban, hogy a fenntarthatatlan és kivitelezhetetlen csökkentések felelősségét ne vállalják fel, és ésszerűsítési javaslataikat szakmai érvekkel alátámasztva hozzák a szaktárca tudomására.

HN-információ

: an accessible web community