Plusz a településeknek

A Hivatalos Közlöny július 31-i számában jelent meg az állami költségvetés kiigazítására vonatkozó 2015/20-as kormányrendelet, s az tegnaptól hatályossá is vált. Amint már arról hírt adtunk, illetve beszámoltunk, a fő hitelutalványozók a szállításügyi minisztérium kivételével pótlólagos kiutalásokban részesültek, s a kormány szerint ennek a kiigazításnak a nagy „nyertesei” között szerepelnek a helyi költségvetések, illetve a területi-közigazgatási egységek.

[dropcap]V[/dropcap]ictor Ponta kormányfő a július 28-i kormányülésen többek között arra utalt, hogy „ennek a kiigazításnak a révén kiutaljuk mindazon összegeket, amelyet elvesztettek egyes helyhatóságok költségvetései… A polgármesteri hivatalok fele akkor nyert és meg volt elégedve, nem mondott semmit… Akik viszont nem kaptak annyit, amennyit akartak, azok megharagudtak és hangoskodtak”. Hozzáfűzte azt is, hogy most a pénzt a helyi beruházások céljából utalják ki, s mintegy 1,3 milliárd lejről van szó. Áttanulmányozva a költségvetés kiigazítására vonatkozó kormányrendeletnek a helyi költségvetésekkel kapcsolatos rendelkezéseit, megállapítható a pótlólagos pénzkiutalások ténye, s ilyen értelemben valóban azt lehet mondani, hogy a munkaügyi minisztérium mellett azok tekinthetők „nyertesnek”. Az is igaz azonban, hogy az időközben hatályba lépett jogszabályok értelmében nem egy esetben a helyi költségekre is az eddiginél nagyobb teher hárul. Így például a július 17-én megjelent 2015/15-ös kormányrendelet értelmében a felekezeti egységek keretében alkalmazott nem vallási, azaz civil alkalmazottak bérezési hozzájárulását az országos minimál bruttó bér szintjén állapították meg, ami nagyobb, mint az eddig hatályos, úgynevezett referenciaérték szintje. A kormányrendeletnek ez az előírása október 1-jétől válik hatályossá, s országos viszonylatban több mint 19 000 egyházi, polgári alkalmazottat érint, mármint az állami hozzájárulás tekintetében. Nos, erre a pluszkiadásra teremt pénzforrást többek között a mostani költségvetés-kiigazítás. A kormányrendelet egyik előírása értelmében a megyei szintű decentralizált költségek finanszírozására az áfából számfejtett összeget pótlólagosan 20,8 millió lejjel emelik meg. Ezt az összeget mindegyik megye a felekezetek polgári alkalmazottait megillető hozzájárulás kifizetésére kell hogy fordítsa. A szóban forgó összeg leosztását a kormányrendelet 3-as számú melléklete tartalmazza, s annak értelmében a már említett összegből Hargita megye 387 000 lejben részesül. A községi, a városi és a municípiumi szintű decentralizált költségek finanszírozására az áfából számfejtett összegeket pótlólagosan mintegy 561,2 millió lejjel emelték meg. Ebből az összegből a kormányrendelet 4-es melléklete szerint Hargita megyét mintegy 9,4 millió lej illeti meg. A kormányrendelet előírása értelmében ez az összeg a bírósági döntések alapján megítélt bérkülönbözetek kifizetésére fordítandó. Hogy milyen különbözetekről és milyen időszakokra vonatkozóan, arról ugyancsak rendelkezik a jogszabály.

Jóvátétel…
Idéztük a kormányfőnek ama szavait, miszerint az ország azon települései, amelyek úgymond vesztesnek bizonyultak az idei költségvetés jóváhagyásakor, most amolyan jóvátételben részesülhetnek. Erről tételesen rendelkezik a kormányrendelet 82-es és 83-as szakasza. A községi, a városi, a municípiumi és a megyei költségvetések kiegyensúlyozására az áfából számfejtett összeget országos szinten közel 787,5 millió lejjel emelték meg. Pontosabban ekkora nagyságrendű összeget utaltak ki pótlólagosan. Az összeg leosztásáról megyékre a kormányrendelet 5-ös számú melléklete rendelkezik, s annak értelmében Hargita megyét 15,5 millió lej illeti meg. Nos, ebből az összegből azon területi-közigazgatási egységek helyi költségvetéseinek kiegyensúlyozására kell pénzösszeget kiutalni, amelyek számára a 2014-es esztendeinél kevesebbet biztosítottak az idei költségvetés révén. Amennyiben ez az összeg nem fedné a szükségleteket, akkor még rendelkezésre áll egy pénzforrás: a jövedelmi adó 18,5 százalékos kvótája, amely esetében országos szinten pótlólagosan közel 564 millió lejt utaltak ki. Ebből az összegből Hargita megyének mintegy 6,3 millió lej jut. Ebből az összegből is felhasználható pénz a már említett „jóvátételre”. Az érintett területi-közigazgatási egységek számára a leosztásra a regionális közpénzügyi vezérigazgatóságok vezérigazgatói/a megyei közpénzügyi adminisztrációk vezetői döntése alapján kerül sor.

Pénz utakra
A kormányrendelet a szóban forgó 18 százalékos kvótát illetően túl a már említett helyi költségvetés-kiegyensúlyozáson lehetővé teszi mások számára is a pénzkiutalást, már ha arra lesz fedezet. E vonatkozásban a leosztási kritériumokat is megállapítja, szám szerint négyet. Egyelőre azonban nem világos, hogy azon területi-közigazgatási egységek mellett, amelyek „rosszul jártak” az idei költségvetést jóváhagyó 2014/186-os törvény, illetve a területi lebontásra vonatkozó 2015/14-es kormányhatározat révén, jut-e másoknak is pénz, viszont lehet szó másabb pénzkiutalásról is: a kormányrendelet egyik előírása értelmében a megyei és a községi utakkal kapcsolatos költségek finanszírozására az áfából számfejtett összegekből országos szinten 300 millió lejt utalnak ki. Ennek a pénzalapnak a sorsáról a kormány dönt egy kormányhatározat révén, amelynek tervezetét a régiófejlesztési és közigazgatási minisztérium terjeszti be. Ugyanakkor a pénzelosztás kritériuma a megyei és a községi utak hossza, valamint egy adott megye pénzügyi kapacitása.
Van még két, a maga nemében érdekes és fontos előírása a kormányrendeletnek. Tekintettel arra, hogy a 2015–2016-os iskolai évtől sor kerül az egyetem előtti felekezeti és magánoktatási intézményrendszerben is az állami költségvetésből történő alapfinanszírozásra, erre a célra pótlólagosan 30,6 millió lejt utaltak ki, s azt majd kormányhatározat révén osztják le megyékre. Továbbá a kormányrendelet 84-es szakasza értelmében az idei esztendőben a megyei tanácsok a megye saját költségvetéséből jóváhagyhatják pénzalapok kiutalását azon területi-közigazgatási egységek számára, amelyek vissza nem térítendő külföldi alapokból finanszírozott projekteket futtatnak fel. A megye általi pénzkiutalás arra hivatott, hogy biztosítsa a gyakorlatba ültetés megkövetelte alapokat.