Pályázhatnak a végzős egyetemisták

Évek óta működik ösztöndíjprogram Gyergyószentmiklóson az egyetemek végzősei számára. Idén is pályázhatnak a támogatásra a térséggel kapcsolatos témában kutató diákok. 

Idén is kiírta Gyergyó­szent­miklós önkormányzata a hallgatói ösztöndíjprogramot, a helyi tanács szeptemberi soros ülésen született döntés erről. Ennek célja, hogy azok a felsőoktatási intézményekben végzős gyergyószentmiklósiak részesüljenek támogatásban, akik államvizsga és mesteri záróvizsgamunkájukat, illetve doktori disszertációjukat a Gyergyói-medencével kapcsolatos témából készítik, legyen az a tudományok bármelyik területéről. A program keretében minden évben 5 egyetemi végzős, 3 mesteri fokozaton végzős és 2 doktorandusz részesülhet 1200, 1500, illetve 2000 lejes ösztöndíjban. 

Mindössze néhány feltételt kell teljesíteniük a pályázóknak: gyergyószentmiklósi lakhellyel kell rendelkezniük, életkoruk nem haladhatja meg a 35 évet. Az, hogy melyik egyetemen tanulnak, nem számít. 

A pályázóknak ki kell tölteniük egy formanyomtatványt, amely a városháza honlapjáról letölthető vagy igényelhető az ügyfélszolgálaton. E mellé önéletrajzot, illetve a dolgozat vázlatát, és egy sor igazoló iratot kell csatolni. A pályázás határideje október 21., végleges eredményeket november 6-án hirdetnek, és még ebben az évben utalják az elnyert ösztöndíjakat.

A programmal arra ösztönöznék a felsőoktatásban tanuló személyeket, hogy figyelmüket a városra és a közösségre fordítsák. Az így született kutatások, bármilyen szakterületről is legyenek, várhatóan alkalmazhatóak lesznek az önkormányzat vagy más helyi szervezetek, intézmények által.