Orvosi rendelő, öltöző és lelátó fog épülni Madéfalván

Ülésezik a testület. Fontos döntések sorát hozták Fotó: Háromszéki Eszter

Több pályázat eredményeként megvalósult beruházást is bevett a közvagyonba Madéfalva önkormányzatának tanácsa, illetve döntöttek a helyi sportegyesület támogatásának csökken­téséről, ugyanakkor további szerződések megkötését hagyták jóvá: felszerelik a kul­túrházat, lelátót és öltözőt terveztetnek a sportpálya mellé, és a mezei utak javítására íratnak pályázatot.

Ülésezik a testület. Fontos döntések sorát hozták Fotó: Háromszéki Eszter
Ülésezik a testület. Fontos döntések sorát hozták Fotó: Háromszéki Eszter

[dropcap]M[/dropcap]adéfalva önkormányzati testületének havi soros ülésen megjelent kilenc tagja egyöntetűen megszavazta, hogy bevegyék a közvagyonba két pályázat eredményeként kivitelezett beruházásokat: a temetőhöz állított székely kaput és ötvenméteres kerítést összesen 4,6 ezer lej értékben, illetve a tanács körüli terület rendezését, amelynek összértéke 30 ezer euró. Szentes Csaba elmondta, további területrendezési munkálatokra, járdaépítésre lesz szükség, azonban ezek nem voltak belefoglalva a pályázatokba, mivel még nem készült el az orvosi rendelő terve.
Lapunknak kifejtette, ugyan jelenleg is van orvosi rendelő, de eléggé rossz állapotban, és nem elégít ki minden igényt, ezért egy egészségügyi központot szeretnének létesíteni, ahol helyet kapna a háziorvosi rendelő, a fogászat, a Caritas székhelye, gyógyszertár, és szomszédságában az állategészségügyi ellátás. Ehhez új épületet fognak építeni, amelynek most zajlik a tervezése, és még az idén szeretnék elkezeni a kivitelezést az önkormányzat saját forrásaiból.
Az ülésen kiegészítették a 2015-ös közbeszerzési naptárt, és elfogadták a 2016-os adók és illetékek listáját, amely megegyezik az ideivel, de azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a kormány emelni fogja az adókat, ők is módosítanak.
Ugyanakkor felmerült a menedékház sorsa, amelyet a megépítésétől számított két évig kizárólag menedékházként lehetett működtetni, azonban a két év lejártával már ki lehetne adni. Ebben az esetben is meg kell határozzák az illetéket, amiért kibérelhető az ingatlan, amire nagy igény mutatkozik – tájékoztatta a tanácsosokat a polgármester. Ahhoz viszont, hogy bérbe tudják adni, további befektetések lesznek szükségesek: például a generátort napelemekkel váltanák ki, és apró beszerzéseket, például további rend ágyneműk megvásárlását kell eszközölni – mondta a polgármester.
Szentes Csaba úgy vélte, a Madéfalvi Sportegyesület nem működhet mostani formájában tovább, hiszen a két teljes munkaidős alkalmazott, illetve az egy félnormában dolgozó személy fizetése jelentősen megterheli az önkormányzat költségvetését. Természetesen fontosnak tartja a szervezett sportéletet, a gyerekeknek lehetőséget kell biztosítani a sportolásra – vélekedett –, ezért a kiszállások költségét és a bírói díjakat továbbra is fedezi az önkormányzat, azonban muszáj megszorító intézkedéseket tenniük, ezért a tanács egyöntetűen megszavazta az elmaradt adósságok törlesztéséhez szükséges összeget, azonban ilyen formában a továbbiakban nem fogják támogatni az egyesületet.
Új szerződések megkötéséről is szavaztak a tegnapi tanácsülésen: a CDC Consultinggal a mezei utak felújítására iratnak pályázatot 44 ezer lej értékben, illetve határozatban fogadták el a finanszírozási szerződést a kultúrház felszerelésére: egy LEADER-pályázatnak köszönhetően 164 széket, egy takarítógépet és több mint 20 fúvóshangszert vásárolnak. A kultúrház épületének és a benne foglalt értékek megőrzése érdekében a polgármester kilátásba helyezte a 24 órás felügyelet létrehozását, és bár a falu egész területét nincs pénz ellátni térfigyelő kamerákkal, de a polgármesteri hivatal és a kultúrház elé fognak szerelni. Ugyanakkor egy udvarhelyi céget a futballpálya melletti öltöző, lelátó és kerítés megtervezésével bíztak meg. A tanácsosok felajánlották, hogy közmunkával a kivitelezésben is segítenek.
Az ülés végén kiderült, ugyancsak közmunkával hozzák rendbe a borvízfürdőt, amely teljes felújítást igényel, ezért a polgármesteri hivatal alkalmazottjai és a tanácsosok úgy döntöttek, jövő pénteken közmunkával használhatóvá teszik a borvízfürdőt.
Szentes Csaba kitért a Zöld Péter Általános Iskola és a hivatal között szükséges egyeztetésre.
A testület helytelenítette, hogy a tanárok az iskola udvarán parkolnak, ezáltal a gyerekek elől veszik el a területet, illetve kérték, hogy a hátsó kaput tartsák zárva, hogy a tehéncsorda ne jusson be a területre. Végül péntekre tárgyalásra hívták az iskola képviselőit, és tájékoztatást kértek arról, hogy a tanügyben várható leépítések mennyire érintik a település iskoláját. Ugyanakkor arról is sikerült megegyezniük, hogy az 1–4. osztályos gyerekek szüleit megkérdezik, lenne-e igény délutáni oktatásra, miután beindul az iskola konyhája.

Háromszéki Eszter

: an accessible web community