Nemcsak a bankok hitelezhetnek

Ugyan a banki kölcsön a legismertebb és a legelterjedtebb, de már jó ideje léteznek másabb hitelfolyósítási, illetve hitelfelvételi lehetőségek is, igaz, egy másabb intézményrendszer keretében. Hivatalos megnevezésük szerint nem banki pénzügyi intézetek (IFN). Ezek között említhetjük a legnagyobb múltút, nevezetesen a zálogházat. Amúgy ezeknek a pénzintézeteknek saját jogszabályozásuk van, és tevékenységüket felügyeli a Jegybank is.

[dropcap]M[/dropcap]integy 23-24 évvel ezelőtt országunkban is újra színre léptek a zálogházak, s egy bizonyos időszakban országszerte gombamód elszaporodtak, ez tükröződött üzleti forgalmukban is. Jobbára a garanciát az ügyfél által letétbe helyezett arany, illetve ékszer jelentette, jelenti, s annak függvényében kerül sor a hitelfolyósításra. Az ilyen és ehhez hasonló pénzintézetek esetében a bankokkal szemben amolyan előnyt jelent a viszonylag gyors ügyintézés, azaz könnyebben folyósítják azt a kölcsönt, de lévén, hogy a kockázat is nagyobb, annak tükröződnie kell a hitel járulékos költségeiben is, azaz a kamatban. Az elmúlt évek során némileg visszaszorultak a zálogházak mint pénzpiaci szereplők, s ebben szerepe volt annak is, hogy a potenciális ügyfeleknek már nemigen vannak aranytárgyaik, másrészt pedig annak is, hogy egyre több olyan pénzintézet jelent meg, amely gyors hitelfolyósításra szakosodott. Ezek olyan pénzintézetek, amelyek viszonylag kisebb összegeket nyújtanak, rendszerint viszonylag rövidebb időre, ugyanakkor magas kamattal.

Közel 300 milliós forgalom
Térjünk vissza a zálogházakra. A Jegybanktól származó adatok szerint országos viszonylatban 18 olyan nagy pénzintézet van, amely úgymond uralja a zálogházi tevékenységet. Ezeknek a tavalyi üzleti forgalma együttesen 284 millió lejt tett ki, a nyereségük pedig 44 millió lejt, ami azt jelenti, hogy magas a nyereségrátájuk. Az 15 százalék körül volt, míg országos szinten az összes piaci szereplő átlagos profitrátája 2,2 százalékos volt. Említettük, hogy a szóban forgó pénzintézetek bevételei csökkenő tendenciát mutatnak. Ezt támasztják alá a tavalyi eredmények is, ugyanis 2013-hoz viszonyítva a már említett 18 nagy vállalkozás üzleti forgalma mintegy 18 százalékkal csökkent, de érdekes módon a profitjuk 70 százalékkal növekedett. Kockázat ide vagy oda, egyikük sem jegyzett 2014-ben veszteséget, a nyereségeik kvantuma pedig 100 ezer lej és 10 millió lej között mozgott. Ez utóbbi tekintetében a pálmát a pitești-i székhelyű Invest Intermed vitte el, lévén, hogy az jegyezte a 10 milliós nyereséget, illetve 41 százalékos profitrátát. Az érdekesség kedvéért megjegyezhető az is, hogy az Invest Intermed az üzleti forgalom tekintetében csak a ranglista negyedik helyét foglalta el. E tekintetben már évek óta az első helyen szerepel a nagybányai székhelyű Bertus IFN, amelynek az ország északi és nyugati régióiban, valamint Bukarestben 100 ügynöksége van (de jelen van megyénkben is), s amelynek a tavalyi üzleti forgalma 55 millió lej volt. A zálogházak iránt egyébként megmutatkozott a külföldi érdeklődés is, s ennek kézzelfogható bizonyítéka az, hogy az ország egyik legnagyobb ilyen arcélű pénzintézetét, a iași-i Express Creditet 2013-ban átvette az amerikai érdekeltségű Dollar Financiar Group.
Hogy mennyire előnyös, vagy éppenséggel hátrányos az ügyfél számára az ilyen típusú, jellegű hitelfelvétel, azt nem tisztünk elbírálni, az mindenkinek a magánügye, de úgy általános információként érdemes utalni arra, hogy a kamat elmehet havi 10 százalékig is. A minap találomra választottunk ki egy olyan zálogház hitelfolyósítási ajánlatát, amelynek nincs ügynöksége megyénkben, s a következőket láttuk: 10 grammos arany ékszerre 1060 lej értékű kölcsönt folyósít, egy hónap múltán pedig a visszatérítendő összeg 1124 lej. Nagyjából hasonló kamatlábakkal dolgoznak a többi zálogházak is. A Jegybanktól származó értesülések szerint a kölcsön értéke rendszerint a garanciaként letétbe helyezett tárgy értékének a 70 százalékát teszi ki. Ami a megyénket illeti: a már említett nagybányai Bertus kivételével a ranglista első 18 helyét elfoglaló pénzintézet közül egyik sem tevékenykedik Hargita megyében, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek helybeli zálogházak. Azok megtalálhatók a megye mindegyik városában, s esetenként nem is egy vagy kettő. Becslések szerint számuk meghaladja a húszat.

A vetélytárs
Említettük, hogy az utóbbi időben a zálogházaknak amolyan versenytársukként léptek elő a gyors hitelre szakosodott, nem banki pénzintézetek. Ezek néhány évvel ezelőtt jelentek meg a hazai hitelfolyósítási szférában, és főleg a nagyvárosokban sikerült teret nyerniük. Hét ilyen pénzintézet létezik országos szinten, a tavalyi összbevételük meghaladta az 1,2 milliárd lejt, a bruttó nyereségük pedig 106 millió lej körül volt. Igen erőteljes reklámtevékenységet bonyolítanak le, akár agresszívnak is nevezhető az, és kecsegtető ajánlataikkal próbálják megkörnyékezni a potenciális ügyfeleiket. Tény, hogy meglepő gyorsasággal kerülhet sor a kölcsön folyósítására, sőt azt akár „házhoz” is viszik, mármint az ügyfél lakására. Mindez azonban nem olcsó szórakozás, mert a pénzintézet óhatatlanul számol azzal a kockázattal, amit vállal, s azt magától értetődően „megosztja” az ügyféllel. Az pedig tükröződik a kamatszintben is. A legismertebb ilyen gyorshitelt folyósító, nem banki intézet a Bukarestben bejegyzett Provident Financial, amely átfogja az egész országot és összesen 790 alkalmazottat foglalkoztat. Ezt a céget 2009-ben jegyezték be, s igen iramos fejlődést jegyzett az azóta eltelt 6 év alatt. Egyébként a legrégibb ilyen arcélű pénzintézet egy galaci székhelyű, 1992-ben bejegyzett Krom Invest IFN, de piaci részesedése elenyésző. Ismertebb viszont egy másik, a Bukarest IFN Extra Finance. És ha már utaltunk a kamatokra, akkor említsünk meg néhány konkrét példát is: a Provident által folyósított, 11 hónapos futamidejű 1000 lej értékű kölcsön fejében 1355 lejt kell visszafizetni, az Extra Finance ugyanilyen értékű, de 12 hónapos futamidejű kölcsöne 205 lejes kamatösszeget jelent, azaz a visszafizetés értéke 1205 lej. Egyébként a pénzpiaci elemzők szerint az ügyfél szempontjából rendszerint a zálogházi kölcsön az előnyösebb, mármint a visszatérítendő összeg tekintetében.

Hecser Zoltán