Nem mondanak le a végzősök búcsúztatásáról

Ballagások hete. Visszafogottan ugyan, de megünnepelhetik az ifjak, hogy befejezték a középiskolát FOTÓK: ARCHÍV

Szombaton a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium végzősei búcsúztak iskolájuktól, így Székelyudvarhelyen is elkezdődtek ballagások. A jövő héten szinte minden napra jut egy-egy kicsengetési ünnepség, akárcsak Gyergyószéken és Csíkszéken is. A járványügyi intézkedéseket mindenhol betartják. Van ahol a világhálón élőben közvetítik az esményt.

Mint arról legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban csütörtökön ballagtak a végzősök, a hét folyamán a Udvarhelyszék és Csíkszék valamennyi középiskolájában szerveznek kicsengetési ünnepséget, szem előtt tartva az érvényes korlátozó intézkedéseket.

Nem akarják megint kihagyni

Szombaton búcsúztak iskolájuktól a Baczkamadarasi Kis Gergely Református végzősei, és ezen a héten a többi középiskola is tart kicsengetési ünnepséget. Van, ahol tejesen zárt körben, és van, ahol az online közvetítéssel próbálkoznak. Ezen a héten majdnem minden napra esik egy-két kicsengetési ünnepség Székelyudvarhelyen.

Az intézményvezetők megkeresésünkre elmondták, hogy tájékoztatják a szülőket az ünnepségekre vonatkozó szabályokról, a részvétel feltételeiről, és mindenhol a lehetőségekhez mérten szervezték meg a ballagást. Mint egyikük fogalmazott: ilyen esemény egyszer van egy életben, nem akarjuk megint kihagyni.

A „Refi” után sort az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola és a Benedek Elek Pedagógiai Líceum folytatja, holnapután, június 2-án délelőtt 10:00 órától köszönnek el végzős tanulóiktól. Kulturális műsort tartanak az Eötvösben, csak szűk körben, a diákok, tanárok részvételével, itt két középiskolai osztálynak szólal meg utoljára az iskolacsengő, a szakiskolásokat később, június 18-án búcsúztatják. A „pedások” két szülőt, esetleg egy-két testvért fogadnak az udvarra tervezett eseményre, rossz időre is számítva kibérelték a Stúdió mozi nagytermét, náluk is két osztály végez.

Csütörtökön, június 3-án 10:00 órától a Bányai János Szakközépiskolában tartanak kicsengetési ünnepséget három-három szakközépiskolai és szakiskolai osztály számára, az eseményre csak a szülők kapnak meghívást. Pénteken a Marin Preda Líceum és a Kós Károly Szakközépiskola búcsúztatja a végzősöket. Két személyt tudnak fogadni a rendezvényre, amit lehetőség szerint szabadtéren bonyolítanak le. Ugyancsak pénteken lesz a nagy nap a dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskolában és a Tamási Áron Gimnáziumban is. A két „Pallós” végzős osztály számára 16:00 órakor kezdődik a búcsúztató az iskola udvarán, az ünnepi műsort várhatóan élőben közvetítik az iskola Facebook oldalán. Ezt tervezik a Tamásiban is, ahol öt osztály végez, a mintegy 140 diák a tanárokkal együtt már akkora tömeget alkot, hogy a Szent Miklós-hegyi római katolikus plébániatemplomban 10:00 órától megszervezett esemény csakis zártkörű lehet. Kérik a szülők megértését, és mindent megtesznek, hogy élő közvetítésben ők is részesei lehessenek a búcsúnak.

Ballagások Gyergyószéken

A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban öt végzős osztály számára szólal meg a búcsúztató csengőszó június 4-én, pénteken délelőtt 11 órakor. Az ünnepséget – akárcsak az előző évben – élőben közvetíti a helyi televízió, valamint megtekinthető lesz az intézmény Youtube-csatornáján is, lehetőséget biztosítva így mindazoknak, akik kapcsolódni szeretnének az ünnepléshez.

A végzős diákok számára kitűzőket készíttettünk, a szülők ugyancsak az osztály színét is képviselő kitűzővel, mintegy azonosítóval léphetnek be az intézmény udvarára. A tavalyi nehéz helyzet után az idei egy fokkal jobb, mi most is számítunk a szülők megértésére, partnerségére – közölte érdeklődésünkre Lakatos Mihály iskolaigazgató. Hozzátette: az esemény élő közvetítése kapcsán számos pozitív visszajelzést kaptak tavaly, sokan követték azt országhatárokon túlról is a világháló segítségével.

A Fogarasy Mihály Műszaki Líceumban, valamint a Batthyány Ignác Technikai Kollégiumban a szervezés törvényes hátterét az országos vészhelyzeti bizottság május 27-én ismertetett 32-es számú határozata képezi. A ballagásokat az iskolaudvarokon szervezik, a ballagók másfél méteres távolságra elhelyezett székeken fognak ülni, a hozzátartozók oltási papírral, vagy érvényes PCR-teszttel, esetleg a fertőzésen való átesést igazoló dokumentummal vehetnek részt a rendezvényen – nyilatkozták egybehangzóan az intézmények vezetői.

A Fogarasy  Mihály líceumban holnapután, szerdán délelőtt 11 órától, a Batthyány Ignác kollégiumban pedig június 3-án, csütörtökön délben 12 órától ballagnak a diákok. Ez utóbbiban négy líceumi osztály 83 diákja, valamint egy szakiskolai osztály 16 diákja ballag.

Gyergyóditróban, a Puskás Tivadar Szakképző Líceumban szintén csütörtökön szervezik a ballagási ünnepséget. Amint arról Cristina Hadâmbu igazgatónő beszámolt, két végzős osztály ballag, összesen 32 diákot búcsúztatnak, így az ő szüleik számára megengedett a részvétel.

Az udvar tágas, elegendő hely lesz arra, hogy egymástól megfelelő távolságra helyezzük el a diákok székjeit, valamint a vendégeket. A tizenegyedik osztályos diákok az iskola kapujában várják a szülőket, segítenek nekik az eligazodásban – ismertette terveiket az intézményvezető, hozzátéve, hogy hagyományos módon tartják az ünnepséget, amely osztályfőnöki órával kezdődik, ünnepséggel folytatódik, majd szentmisével ér véget a Jézus Szent Szíve római katolikus templomban.

A gyergyóalfalvi Sövér Elek Iskolaközpont egyetlen végzős osztálya ballag június 4-én, pénteken: 17 végzős diákot búcsúztatnak a községben. Az intézményben lapzártánkig nem született végleges döntés az ünnepség szervezését illetően, Köllő Sándor iskolaigazgató elmondása szerint, amennyiben a hatályos rendelkezések lehetővé teszik, szeretnék meghívni a szülőket az eseményre.

Székelykeresztúron már csütörtökön elkezdték

Mint arról legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban csütörtökön ballagtak a végzősök, a hét végén, illetve a következő héten a Udvarhelyszék és Csíkszék valamennyi középiskolájában szerveznek kicsengetési ünnepséget, szem előtt tartva az érvényes korlátozó intézkedéseket. A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban csütörtökön tartották a tizenkettedikes diákok búcsúztatóját. Ezúttal két osztály 37 végzős diákjának szólalt meg utoljára az iskolacsengő. Az ünnepség a templomban kezdődött, majd az iskolának a parkjában, szabadtéren folytatódott. A kicsengetés rendhagyó módon zajlott, korlátozták a résztvevők számát. Az istentiszteleten csak a diákok szülei vehettek részt, minden tanuló után két személy, a szabadtéri ünnepségen való részvételt négy főben határozták meg. A végzősök hozzátartozói a kapunál kellett felmutassák a meghívókat – tudtuk meg Tódor Évától, a polgármesteri hivatal munkatársától.

– Az iskolák területén zajló kulturális és egyéb eseményeket, tevékenységeket a hatályos járványügyi rendelkezések betartásával lehet megtartani, így a végzős diákok tanévzáró rendezvényeit is – mondta a Hargita Népe érdeklődésére Demeter Levente, a Hargita megyei tanfelügyelőség főtanfelügyelője.

Hozzáfűzte, minden iskola maga dönti el, hogyan, hány résztvevővel és milyen formában tartja meg a ballagási ünnepséget – Természetesen a lehetőségek figyelembevételével.

Szúrópróbaszerűen megkérdeztük pár középiskola vezetőjét, hogyan szervezik az ünnepséget.

Szén János, a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola igazgatója elmondta, még csak tervezik az eseményt, de minden bizonnyal „családiasra fogják”, azaz a ballagáson a szűk család, vagyis a végzős diákok szülei és testvérei vehetnek majd részt.

Csíkszentmártonban, a Tivai Nagy Imre Szakközépiskolában a ballagó osztályokon kívül a megfelelő távolság betartása mellett a diákok szülei és nagyszülei vehetnek majd részt az ünnepségen.

– Remélem, a ballagás idejére is kitart a település zöld besorolása. Az osztályfőnöki órák után egy rövid bevonulással egybekötött előadást tartunk. A ballagást a lehető legminimálisabb résztvevőszámmal tervezzük – mondta Pál Zoltán iskolaigazgató.

Székelykeresztúron az Orbán Balázs Gimnázium diákjai pénteken ballagtak. A kicsengetési ünnepséget a legszűkebb körben tartották meg. Az eseményen a végzősök mellett azok a tizenegyedikes diákok vehettek részt, akik búcsúztatták a ballagókat, az őket tanító pedagógusok, valamint a szülők. Idén 57 diákot búcsúztatnak az Orbán Balázs Gimnáziumban – tájékoztatott Sipos Mária, az oktatási intézmény titkárnője.

Székelykeresztúr harmadik középiskolájában, a Zeyk Domokos Szakközépiskolában elmarad a kicsengetés idén, mivel nincs végzős középiskolai osztályuk. Esti tagozaton vannak csupán végzőseik, ám ők nem ballagnak. Szakiskolai végzőseik lesznek, az ő kicsengetésük azonban csak júliusban lesz – közölte Benkő Ildikó titkárnő.

Korondon június 4-én, az utolsó tanítási napon tartják a 12. osztályos diákok ballagását. Fülöp Erzsébet, az oktatási intézmény igazgatója elmondta, egyelőre még minden bizonytalan, várják az lazító intézkedéseket, majd annak függvényében határozzák meg a résztvevők számát. Az ünnepséget mindenképp az iskola udvarán tartják, szabadtérben. A jelenlegi tervek szerint a 21 végzős mellett a pedagógusok és a szülők vehetnének részt a kicsengetési ünnepségen.

A zetelaki Dr. P. Borod Fortunát Gimnáziumban mindössze 7-en fejezik be idén a 12-dik osztályt. Ballagási ünnepségüket holnapután tartják. Amennyiben a járványügyi helyzet nem súlyosbodik, visszatérnek a hagyományos ballagási formához, 10 órakor szentmise keretében búcsúztatják a végzősöket – tájékoztatott Abrán Enikő igazgató. Létszámbeli korlátozást nem terveznek, hiszen minden bizonnyal a búcsúztatáson sem lesznek többen, mint egy vasárnapi nagymisén – fogalmazott az intézmény vezetője.

Mint megtudtuk, Csíkszeredában a Nagy István Művészeti Középiskola diákjait a Csíki Játékszín nagytermében búcsúztatják a szűk család jelenlétében – kötelező lesz a maszkviselés –, a sorfalat álló diákokat virágszálakkal helyettesítik. A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium végzőseit a csíksomlyói kegytemplomban búcsúztatják majd, a templomba a szülők mehetnek be, a rokonok a templomkertben követhetik a szentmisét. A Márton Áron Főgimnázium ballagási ünnepségét a szokott helyen, az iskola hátsó udvarán tartják a szülők és a nagyszülők, és a sorfalat álló alsóbb osztályosok jelenlétében.

HN-összefoglaló