Naprakészség és kreativitás

Farkas Mária és Kőrösi Stella

A tanév végéhez közeledve igyekszünk személyes beszámolók révén ízelítővel szolgálni az egyetemen elérhető szakokról. A Sapientia – EMTE Csíkszeredai Karának Kommunikáció és PR szakos hallgatóit, Kőrösi Stellát és Farkas Máriát szólaltattuk meg, hogy osszák meg tapasztalataikat, illetve fogalmazzák meg tanácsaikat az elkövetkező évfolyamok hallgatói számára.

– Hogyan mutatnátok be röviden a szakot?

Kőrösi Stella: – Jelenleg kommunikáció és PR szakon folytatom a tanulmányaimat. Aki a szakot választja, annak nem kell tartania attól, hogy unalmas, száraz tantárgyakkal fog találkozni. Nagyobb hangsúly kerül a kreatív feladatokra, ahol például el lehet sajátítani a photoshop alapjait, de sor kerül még az arculattervezésre is, és még sok számos, színes, ötletelést igénylő feladatra. A lámpaláz ezen a szakon örökre elmúlik, hiszen megtanuljátok a nyilvános kommunikációt, prezentációk és beszédek tartásán keresztül, de fontos, hogy az órai megnyilvánulások is a fejlődést szolgálják. A szaktársakkal való közös munka során megismerhetitek más emberek gondolatmeneteit, nézeteit, amihez alkalmazkodni is kell. Egy szóval, előkészít téged a szak arra, hogy a szakmádban megfelelő alapokon lévő tudással tudj munkába állni.
Farkas Mária: – A kommunikáció és közkapcsolatok PR szakot olyan diáknak ajánlom, aki készséget érez magában az emberi kapcsolatok fejlesztésére, a megnyilvánulásra, aki meg akarja fogalmazni gondolatait, véleményét és ebben fejlődni is szeretne.

– Mi a szakdolgozataitok témája és miért?

K. S.: – A szakdolgozatom címe Környezettudatosság, az új fogyasztói divat, A ,,zöldre mosás” kommunikációja a H&M márkánál. A kutatásomban bemutatom a mostanra már trenddé alakult, környezettudatos, fenntarthatóságra odafigyelő, tudatos fogyasztót, aki számára fontossá vált, hogy a vásárlási döntései ne növeljék tovább a biológia lábnyomát. Mivel a multicégek és az én szakdolgozatom esetében a divatipar alkalmazkodik a vásárlók igényeihez, ezért ezt a környezettudatos réteget is megpróbálja megszólítani. Ezért létrejöttek a divatiparban az ökotudatos, újrahasznosított ruhaneműk, amelyek nagy zöld címkével hirdetik, hogy az a termék nem környezetterhelő. A szakdolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy egy adott márkánál tényleges tettek állnak-e a nagy környezettudatos szemléletmód mögött, vagy csak greenwashingot, azaz zöldre mosási PR-stratégiát alkalmaznak annak érdekében, hogy a környezetre odafigyelő fogyasztókat megtévesszék.
F. M.: – A dolgozatom címe és egyben témája a Változó fogyasztási szokások a Covid-19 alatt, és azért választottam ezt, mert egy igen aktuális téma, még nincs elcsépelve, de már vannak kutatások ezen a területen, és megfigyeltem ebben az időszakban, hogyan változtak meg a vásárlási szokások, még ha ideiglenesen is. Ugyanakkor érdekelt is a téma és nem találtam unalmasnak, inkább hozzám közelállónak, és ez segített a vizsgadolgozat megírásában is.

– Milyen relevanciájuk van a kutatásaitoknak a XXI. században?

K. S.: – A divatipar a világon a második legnagyobb környezetszennyező iparág. A fast fashion márkák cselekvési tervei mégis kinyúlnak 2050-re is, ami a mai felgyorsult világunkban elég nagy időhúzásnak tűnik. De ezt a folyamatot egy felvilágosult fogyasztói társadalom fel tudja gyorsítani. Azzal például, hogy használtruha-kereskedésben vásárol, vagy minőségi ruhaneműket választ.
F. M.: – Ebben a témában egészen friss kutatások vannak (2021-es), ezáltal könnyebb a kutatás, hiszen nem veszek el a nagy mennyiségű kutatási anyagban, és a saját munkám is fontosabb teret nyer, ami azért is lényeges, mert a dolgozatban a saját munka és annak az eredménye az, amit értékel a bizottság. A relevanciája a kutatásomnak a XXI. században abban áll, hogy ez a téma fontos azoknak, akik az értékesítés területén dolgoznak és állandó kutatásokat végeznek ezen a területen. Ugyanakkor ez a változás meghatározza a további vásárlási/fizetési szokásokat, és tovább lehet folytatni a kutatásokat, megvizsgálva a post-Covid-szokásokat, hogy hogyan alakult tovább a fogyasztási szokás, miután megszűntek a nagy megszorítások.

– Milyen tanácsot adnátok azoknak, akik az elkövetkező években fognak államvizsgázni, illetve azoknak, akik ősszel egyetemünk valamely szakán kezdik meg tanulmányaikat?

K. S.: – Az államvizsga-dolgozat előtt álló társaimnak azt a hasznos tanácsot tudom adni, hogy kezdjék el minél hamarabb a témájukat kidolgozni, mert egy alapos munkához idő kell, illetve olyan témát válasszanak ki magunknak, ami a hétköznapi, szabadidejükben is érdekli őket, mert akkor sokkal nagyobb lendülettel, gyorsasággal fog elkészülni a szakdolgozat. Azok pedig, akik a kommunikáció és PR szakot választják, próbálják meg minden feladatukat kreatívan, önazonosan elkészíteni, mert ehhez a szakmához és a szak elvégzéséhez is fontos az egyéniség, talpraesettség.
F. M.: – A PR szakot azoknak a fiataloknak ajánlom, akik nem szeretik a kockás füzetet és jó szóbőséggel rendelkeznek, kommunikatívak, nyitottak, barátságosak. Rengeteg képességet lehet fejleszteni és sok új érdekes dolgot lehet tanulni az alapképzés során.

Biró Vivien

 

 

: an accessible web community