Nagyító alá vonják az A típusú gazdaságokat

Nincs A típusú gazdaság állategészségügyi kötelezettség nélkül – hívja fel az egyéni gazdaságaikat állattartó telepekké alakító gazdák figyelmét Ladó Zsolt, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A hatósági állatorvosok a következő hetekben a megye valamennyi – több mint ezer – A típusú gazdaságát felkeresik, ám büntetés helyett tanácsokat osztogatnak. A látogatás segítő szándékú: a gazdák emlékeztetését és a hiányosságokra rámutató tájékoztatását szolgálja.

Csíki tehenészet. Segítő szándékú látogatás Fotó: Domján Levente
Csíki tehenészet. Segítő szándékú látogatás Fotó: Domján Levente

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro
Ugrásszerűen gyarapszik a különböző uniós, mezőgazdasági és farmfejlesztési – 141-es és 112-es – pályázatok miatt Hargita megyében könnyített eljárással bejegyzett A típusú állattartó gazdaságok száma. A bejegyzés nyomán hivatalos állattartó telepekké vált gazdaságokból a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonság nyilvántartásában immár több mint ezer szerepel: ezek 10 százalékát – több mint száz A típusú farmot – az idén jegyeztek be. A számok és a nagyságrendek különösen a környező megyék tükrében beszédesek: viszonyításul Brassó megyében hatvan, Kovászna megyében pedig negyvennél is kevesebb A típusú állattartó telep működik.

Állattartó telepek, néhány állattal
Ladó Zsolt, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője viszont saját és kollégái tapasztalatai alapján úgy érzi: a gazdák többsége egyáltalán nincs tisztában a bejegyzéssel és a háztáji gazdaság átminősítésével vállalt feltételekkel. Elmondta: a hozzájuk bejegyzési kérelemmel forduló állattartók közül senkit sem utasítnak el, de igyekeznek felvilágosítani: a pár jószágos gazdaságból – önmagában az A típusú farm bejegyzéséhez szükséges négy nyilatkozat kitöltésével – nem lesz komolyan vett állattartó telep. A szabályok és farmmal kapcsolatos állategészségügyi elvárások viszont – a bejegyzést követően – nagyon is valódiak, a nagy állattartó telepekéhez hasonlóan lesznek. Erre viszont a gazdák közül kevesen gondolnak – jegyzi meg a főállatorvos.
A Hargita megyei állategészségügyi hatósághoz forduló kérelmezők között – mint Ladó Zsolttól megtudtuk – olyan gazdák is akadtak, akik egyéni gazdaságuk hivatalos állattartó teleppé minősítését mindössze 2-3 fejőstehénre vagy éppen 4 kecskére alapozva igényelték. De az sem ritka – jegyzi meg a szakember –, hogy a gazda a portáján levő nyolc fejőstehenéből mindössze kettőt akar a jogilag engedélyezett magánszemély, családi vállalkozás, vagy cégként, korlátolt felelősségű társaságként létrehozott állattartó telepére írattatni, a többit továbbra is magánszemélyként kívánja nevelni.

Könnyített bejegyzés, könnyítetlen működtetés
– Az A típusú gazdaságok bejegyzése mára jelenséggé vált. A bejegyzés gyakorlatilag egy könnyített eljárás, ami révén a gazdák állattartó gazdaságaikat jogilag farmokká, állattartó telepekké alakítják. Az állattartó telepeknek két formája létezik: az egyik a bejegyzett, a másik pedig az engedélyezett állattartó farm. Utóbbi engedélyezése lényegesen bonyolultabb, körülményesebb, a bejegyzéshez is más dokumentumok szükségesek. Ilyen állattartó farmokkal rendelkezik például Udvarhelyszéken a Gordon tejfeldolgozó, de hasonló telepek működnek Felcsík vagy Gyergyó számos településén is. Az engedélyezés és bejegyzés között viszont nagy különbség van. Az A típusú gazdaságok ilyen szempontból csak bejegyzett farmok, ezeket az állattartó telepeket a tulajdonosaik mindössze négy, saját felelősségre kitöltött nyilatkozat alapján hozták létre. A dokumentumok terén tehát könnyített bejegyzésűek, ám állategészségügyi szempontból közel ugyanazokat a követelményeket kell teljesítsék, mint az engedélyezett, bonyolultabb eljárással létrejött, akár több száz egyedes állománnyal rendelkező állattartó farmok – magyarázta lapunknak Ladó Zsolt.
Nem tudják, mit vállalnak
A megyei főállatorvos úgy érzi, a pályázataik érdekében A típusú gazdaságokat bejegyző gazdák pont azokkal az állategészségügyi szabályokkal és követelményekkel nincsenek tisztában, amik mind a bejegyzett, mind az engedélyezett állattartó telepekre egyaránt vonatkoznak. Ilyen követelmény többek közt az állatokkal és a farmmal kapcsolatos regiszterek, naplók vezetése. Ladó Zsolt ezalatt az állatok kezelési naplóját, a döglési, elhullási nyilvántartóját, illetve a farmregiszter naprakész vezetését érti. A telepet működtető gazdának emellett a jószágállomány állatorvosi felügyeletét és kezelését biztosító állatorvossal, illetve az állati tetemek, a farmon keletkezett veszélyes állati melléktermékek elszállításával és megsemmisítésével megbízott szakcéggel is szerződéses viszonyban kell állnia. Sokan ugyanis – tévesen – azt gondolják, a telepen elhullott állatok elszállíttatása – az egyéni gazdaságokéhoz hasonlóan – a helyi önkormányzat és a tetemet begyűjtő vállalatok közötti szerződés alapján továbbra is lehetséges, ám az állattartó telepeknek – önálló jogi személyiségként – az állati hulladékot megsemmisítő szakcéggel is külön szerződést kell kötniük. Az erre szakosodott, és a hatósági engedéllyel rendelkező cégek lajstromát amúgy az érdeklődők az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) holnapján is megtalálhatják – emlékezteti a gazdákat Ladó.

Helyszínen ellenőrzik a telepeket
A Hargita megyei főállatorvos további, gyakran előforduló problémának nevezi az A típusú farmokon bejegyzett állatok engedély nélküli, a gazda magánszükségletére történő vágását. A gazdákban ugyanis nem tudatosul, hogy a portáról levágott állat ezúttal már nem közvetlenül az övé, hanem az állattelepet működtető cégé, egyéni vagy családi vállalkozásé. A telephez tartozó jószágok esetében így a vágás is csak hatósági engedéllyel rendelkező vágóhidakon történhet, a folyamat pedig a vállalkozás részéről megfelelően dokumentált kell legyen. A szakember ugyanakkor más, tulajdonjogi problémára is felhívja a figyelmet. Az újonnan bejegyzett A típusú gazdaságok kapcsán gyakran előfordul, hogy a gazda a körzeti állatorvosnál elmulasztja az állatok átíratását. A szakhatóság adatai szerint e téren a megyében bejegyzett ezerből közel négyszáz A típusú gazdaságnak kell rendbe tennie nyilvántartásait.
A gazdáknak a június–július időszakában – a megyében bejegyzett valamennyi állattartó telepet felkeresve – a hatósági állatorvosok is segítségükre lesznek, minden esetben pontról pontra tekintve át a teleppel szembeni állatjóléti és állategészségügyi elvárásokat, illetve az esetlegesen tapasztalt hiányosságokat. A napvilágra kerülő rendellenességért ezúttal nem büntetik a gazdákat, de a hiányosságaikat záros határidőn belül nem orvosló állattartóktól az A típusú farmbejegyzést a szakhatóság visszavonja – szögezte le lapunknak Ladó Zsolt.