Most már a vízszámla is elegendő a végrehajtáshoz

Egyénileg is megoldható, de egyelőre a lépcsőházakra kötött szerződéseket preferálnák

Nem kell ezentúl a törvényszéken pereljen a vízszolgáltató, a kiállított számla is elégséges a végrehajtáshoz – többek között ez is belekerült a vízszolgáltatást szabályzó törvény módosításába. A július végén megjelent új jogszabály arra is lehetőséget teremt, hogy a tömbházlakókkal is egyéni szerződést kössön a szolgáltató. Ennek egyik feltétele a távolvasású vízórák működésbe helyezése, amelyek felszerelési költsége is a lakókat terheli. Az új jogszabály alkalmazásáról a HarVíz regionális víz- és csatornaszolgáltatónál érdeklődtünk.

Egyénileg is megoldható, de egyelőre a lépcsőházakra kötött szerződéseket preferálnák
Egyénileg is megoldható, de egyelőre a lépcsőházakra kötött szerződéseket preferálnák

Az elmúlt években több mint ötszáz pert indított a HarVíz Rt. a szolgáltatási díjak behajtásáért, de a szolgáltató tapasztalata szerint a felszólítások, a telefonos vagy a személyes kapcsolatfelvétel után az ügyfelek rendszerint rendezték a tartozásaikat – tudtuk meg Lányi Kingától. A szolgáltató PR-felelőse lapunknak azt mondta: országos viszonylatban az adósságbehajtások terén a HarVíz Rt. az elsők között van, elsősorban annak köszönhetően, hogy a lakosság többségének számlaegyenlítési hajlandósága fegyelmezett és rendszeres ütemű.
A 2006-ban megjelent 241-es törvényt a Hivatalos Közlönyben idén július végén közzétett 224-es jogszabály módosította, amely a víz- és csatorna-szolgáltatói előírásokat szabályozza. Az egyik legfontosabb változás, hogy a vízszámla ezentúl elégséges a végrehajtáshoz, a szolgáltató nem kell a törvényszékhez forduljon, hogy peres úton behajtsa a kintlévőségeit.

815 ezer lej adósság
A fogyasztóknál felhalmozódott adósság, azaz a 45 napot meghaladó kintlévőségek összege 815 000 lej. A legnagyobb adós a csíkszeredai közüzem (Goscom) 160 500 lejes tartozással. Peres úton igyekeznek behajtani a balánbányai fogyasztók 153 500 lejes adósságát, míg további 7000 lejt a tölgyesi fogyasztóktól kell behajtsanak. A csíkszeredai magánházaknál 60 ezer, a lakószövetségeknél 97 ezer, jogi személyeknél 52 ezer lej a kintlévőség. Szentegyházán a lakószövetségek 93 ezer lejt, magánszemélyek 29 ezret, jogi személyek 10 ezer lejt nem fizettek ki a vízszolgáltatásért. A felcsíki fogyasztóknál 16 ezer, az oldalcsíkiaknál 13 ezer, a középcsíkiaknál 2 ezer, az alcsíkiaknál pedig 11 ezer lej a tartozás. A HarVíz Rt. fenyédi munkapontjához tartozó fogyasztóknál 8 ezer, a homoródszentmártoniaknál 7 ezer lej az adósság.

Egyéni szerződés csak adósságrendezés után
Az új jogszabály értelmében a szolgáltató csak azután köthet egyéni szerződéseket a fogyasztókkal, ha ezeknek nincs tartozása. Mivel a tömbházaknál a lakószövetségekkel van szerződése a szolgáltatónak, ezért az adósságok rendezése a lakószövetség teljes adósságállományára vonatkozik. A jelenleg érvényes szerződések felbontásáról a lakószövetség közgyűlésén kell határozzanak. Ugyanakkor technikai feltételei is vannak az egyéni szerződések megkötésének.
– Függőleges elosztású rendszert használó lépcsőházak esetén minden lakrészben a szolgálta­tó által jóváhagyott és metrológiai engedéllyel rendelkező, távolvasású vízórák felszerelése szükséges. Vízszintes elosztás esetén a metrológiailag bevizsgált, a szolgáltató által jóváhagyott vízórák megléte kötelező. A technikai módosításokkal járó költség is a fogyasztókat terheli. Ezenkívül a lakásokban felszerelt, távleolvasóval ellátott vízórák leolvasása, nyilvántartása továbbra is a lakótársulás feladata lesz. Ez a munka, akárcsak a közköltségek leosztása, szakosított cégekkel, személyekkel leszerződtethető – fogalmazott érdeklődésünkre a HarVíz PR-felelőse. Lányi Kingától még megtudtuk: az egyéni szerződések megkötésével egyetlen tömbházlakó sem válik a lakóhelyén működő lakótársulástól függetlenné, mivel a tömbházak közös ingatlanok, az összes egyéb költség leosztása továbbra is a társulás feladata lesz.
– A szolgáltató hatásköre, felelőssége a bekötési vízóránál, illetve a birtokhatárnál véget ér. A bekötési óra és a belső, úgynevezett másodlagos vízórák összege közötti különbségek miatt nem tehető felelőssé – fogalmazott Lányi Kinga.
András Lászlótól, a szolgáltató ügyfélfogadó irodájának vezetőjétől megtudtuk, hogy amennyiben a tömbházlakók eleget tesznek a törvény által megszabott feltételeknek, ők készek az egyéni szerződéskötésre. A magánházaknál eddig is egyéni szerződések alapján biztosították a szolgáltatást, a tömbházaknál a lakótulajdonosi társulásokkal kötött kollektív szerződések vannak érvényben. Csíkszeredában van néhány kivétel: a Gyermek sétány 1-es tömbházának egyik lépcsőházában, a Vadász utca tömbházaiban, a Hunyadi János utcai úgynevezett IAS-tömbházak és a Brassói úti „fás blokkok” esetében mostanig is egyéni szerződések voltak.

Előnyben a lépcsőházi szerződések
– Szándékunkban áll a lakótársulások esetében áttérni a lépcsőházra való számlázásra, ez irányban az első lépések már meg is történtek – közölte András László. Néhány lakótársulásnál, melyek képtelenek napirendre kerülni a számlák kifizetésével, már alkalmazzuk ezt a módszert, azzal a céllal, hogy az esetleges vízkizárás veszélye csak a vétkes lépcsőházakat fenyegesse, ugyanakkor a késedelmi kamatok is a megfelelő lépcsőházakat terheljék. Láthattuk, hogy az ország egyes nagyvárosaiban egész lakónegyedek maradtak ideiglenesen víz nélkül az adósságok miatt. Nem szeretnénk, ha Csíkszeredában is hasonló helyzetbe kerülnénk. Természetesen mindez csakis a lakótársulások közreműködésével oldható meg – hangsúlyozta az irodavezető.
– Fontos megjegyezni, hogy a belső rendszertől függetlenül – legyen az vízszintes vagy függőleges elosztású – az egyéni szerződés, illetve számlázás alapjául továbbra is a bekötési vízóra fog szolgálni. Tehát a főóra és a másodlagos órák összege közötti esetleges különbségek ráterhelése, illetve fizetése alól a fogyasztók az egyéni szerződések megkötése után sem mentesülnek – tette hozzá az iroda vezetője.
Amennyiben a lépcsőház áttér az egyéni szerződésekre, a szolgáltatónak nem áll jogában felfüggeszteni a szolgáltatást az egyéni számlák kifizetésének elmulasztása esetén – hangsúlyozta Lányi Kinga.

Kötelező a csatornahálózat
Az új jogszabály előírja: ott, ahol ki van építve a csatornahálózat, a fogyasztók kötelesek rácsatlakozni a szennyvízhálózatra, ellenkező esetben kihágást követnek el, amiért a környezetvédelmi felügyelőség 2000 és 4000 lej közötti bírságot róhat ki. Kivételt képeznek azok a fogyasztók, akik rendelkeznek modern technológiájú víztisztítóval.