Méltó helyükre kerültek az emléktáblák

Ünnepelni gyűlt össze vasárnap délben Homoródszentpál maroknyi közössége, ekkor helyezték ugyanis vissza az 1940-ben a templomkertben emelt országzászló talapzatára a rég elveszettnek hitt márványtáblát. Ugyancsak a talapzaton egy magyar címert is elhelyeztek, illetve Vári Domokos egykori homoródszentpáli unitárius lelkész-költőnek emléket állító emléktáblát is lelepleztek


Délelőtt már messziről látszott, hogy nem csupán vasárnapi istentiszteletre készülnek a hívek Ho­moródszentpálon, a templomkertben ugyanis emlékkiállítást rendeztek be, amely az egykori Vári Domokos lelkész-költő életének fontosabb mozzanatait, verseit, korabeli képeket, feljegyzéseket mutatott be az országzászlóról. Az ünnepség zászlófelvonással kezdődött, majd istentisztelet következett, végül a templomkertben teljesedett ki. A László Gyula Közművelődési Egyesület képviseletében Forrai Tibor, majd Tódor Vendel, az egyházközség gondnoka mint házigazda köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepi beszédek után dr. Pál János homoródszentmártoni lelkész-történész rövid előadását követhették figyelemmel a résztvevők, aki a II. Bécsi Döntésről és a Homoródszentpálon történt akkori eseményekről beszélt. Az 1940-ben készült lelkészi jelentés szerint – amelyet Vári Domokos szignált – „szeptember 13-án este jöttek a felszabadító honvédek, akiket díszkapuval, jó szívvel fogadtunk, és igyekeztünk nekik a székely vendégszeretetet úgy megmutatni, hogy megemlegessék és el ne felejtsék. Templomban együtt imádkoztunk, ünnepeltünk együttesen hívek s mintegy 700 Horthy-katona, s 20-25 tiszt, élükön vitéz Temesváry Gerő alezredes úrral… Szeptember 15-én a zászlóalj egy országzászlót adományozott az egyházközségnek és építtetett egy betonalapzatot az országzászlónak megfelelő árbóccal ellátva… A gépkocsizó zászlóaljat követték a kerékpározók, ők is igyekeztek az egyházközségnek áldozatot hozni. A már meglevő talapzatra egy országcímert készítettek…” – idézte a lelkészi levelet és az emléktába, illetve a címer történetét dr. Pál János. Ugyanakkor hozzátette, az akkori emberek mindent megtettek azért, hogy nekünk legyen jelenünk, és nekünk is kötelességünk mindent megtenni azért, hogy legyen jövendőnk – zárta gondolatait a lekész. Az 1940-ben elhelyezett márványtáblát és címert időközben eltávolították helyéről a változó történelmi idők során. Tavaly karácsonykor a lelkészi lakás padlásán találta meg az egyházközség harangozója a márványtáblát, amely vasárnap ismét méltó helyére kerülhetett. Az eredeti címer nem került elő, cementből készült, ezért valószínű összetörött az idők folyamán, ám Kádár Dombi Péter szobrászművész készített helyette egyet kerámiából, amelyet szintén elhelyeztek az országzászló talapzatán, ugyanott, ahol elődje is állt annak idején. Halálának 65. évfordulója alkalmából Vári Domokos egykori homoródszentpáli unitárius lelkész-költő emléktábláját is leleplezték az ünnepség során.

Az emléktáblát a régi iskola falán helyezték el. Az eseményen részt vettek Vári Domokos egykori lelkész leszármazottjai, unokái, déd-, illetve ükunokája, valamint más rokonok. Az ünnepséget koszorúzás és kulturális műsor zárta.