Meghúzná a nadrágszíjat a POL-frakció

Olyan kihívásokkal kell szembenéznie Székelyudvarhelynek, hogy szükség lesz a helyi adók és illetékek emelésére – vélekedik az önkormányzat többségi frakciója. A Szabad Emberek Pártja (POL) tegnap mutatta be a javaslatcsomagot, amiről a decemberi tanácsülésen kellene döntést hozni. Az elképzelést alapos elemzés előzte meg.

A Hargita Business Center vállalkozói inkubátorházban mutatta be András Lehel frakcióvezető és Péter Balázs önkormányzati képviselő a Szabad Emberek Pártjának a jövő évi városi költségvetéssel, annak is az adók és illetékek fejezetével kapcsolatos meglátásait és javaslatait.

Kihívások és megoldás

Abból indultak ki, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie Székelyudvarhelynek a jövő esztendőben. Egyrészt a textilipar nehézségei miatti tömeges elbocsátások következtében másfél millió lejes kiesés vetíthető előre a személyi jövedelemadóból, ugyanakkor a város által megnyert európai uniós pályázatok önrészét is elő kell teremteni, ez utóbbi hatmillió lejre rúg. Mintegy 7 és fél millió lejnyi többletforrásra lesz tehát szükség, a megoldást adóemelésben, a parkolási díjak átgondolásában, a polgármesteri hivatal és alintézményei működési költségeinek csökkentésében, továbbá hitelfelvételben látják.

Több évre visszamenőleg elemezték a város saját jövedelmének alakulását, a hét legfontosabb adónem (ingatlanadók és gépjárművek után fizetendő illetékek) arányát. Például idén ezek a saját, közvetlen befolyásolható jövedelem 92 százalékát teszik ki, november végéig a jogi és természetes személyektől majdnem 14 millió lej érkezett be, a legjelentősebb adóforrás pedig a kereskedelmi ingatlanok után befizetett járulék összege.

Példák a drágításra

Az utóbbi évtized első felében (2016-ig) a maximális adókulccsal élt az önkormányzat, ez 2017-től változott meg, amikor a vállalkozói szervezetek nyomására fokozatosan csökkentették például a gazdasági tevékenységre használt épületek után fizetendő adó mértékét. A POL-frakció viszont adókulcsemelést javasol a jogi személyeknél a gazdasági épületekre (0,90-ről 1,10-re), a magánszemélyeknél a lakóépületekre (0,10-ről 0,12-re), illetve gazdasági épületekre (0,90-ről 1,10-re), továbbá a telek- és gépjárműadó esetében is. Ha javaslatukat elfogadja az önkormányzat, akkor az idei 

14 385 000 lej helyett jövőre 

17 344 000 lej lenne az adóalap, azaz közel 3 millió lejjel több folyna be a város kasszájába. Egyébként – mint hangsúlyozta András Lehel – Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy több adónem esetében (főleg, ami a jogi személyekre vonatkozik) magasabb adókulccsal számol.

A kereskedelmi ingatlanadó megemelése körülbelül 400 jogi személyt érint, de ezek több mint fele (241 cég) 5000 lej alatt fizetett eddig, ebben a kategóriában átlagosan évi 383 lejes növekedéssel kellene számolni. A POL által javasolt emelés magánszemélyek esetében például egy háromszobás lakásra 52 lejnyi többletkiadást jelentene a jövő évben, a családi házaknál pedig 54–63 lej közötti összeggel nőne az adó. Hasonló arányban növelnék a gépjárművek utáni illetékeket, de – mint kiemelte András Lehel – az innen befolyt összeget az infrastruktúra átgondolt javítására fordítanák.

A parkolási politikát is átírnák a Szabad Emberek, de mivel itt még érvényben van egy szabályzat, egyszer azt kell átdolgozni, elfogadtatni, a javaslataiknak csak ezt követően tudnak érvényt szerezni.

Mit ad a megyei tanács?

Közteherviselés nélkül nincs fejlődés, és ebből nemcsak a vállalkozóknak és a magánszemélyeknek, hanem a polgármesteri hivatalnak is ki kell vennie a részét – hangzott el. A költségek lefaragása a hivatalt, de alintézményeit is érintené, és nemcsak az anyagi, hanem a személyzeti költségeket is. Annyit elárult a frakcióvezető, hogy legkevesebb másfél millió lejes spórlásra gondoltak.

Több ízben is elhangzott (nemcsak tegnap), hogy Székely­ud­varhely évek óta kimarad a megyei önkormányzat által visszaosztott pénzekből. Számításaik szerint a személyi jövedelemadó visszaosztásakor 5-6 millió lej illetné meg a várost. Nagyon remélik, hogy ez a trend a jövő évben megváltozik – közölte Péter Balázs, a Csíkszeredából érkező közpénznek köszönhetően kevesebb hitelt kellene fölvenni.

Az önkormányzati képviselő itt hívta fel a figyelmet az igényelhető adókedvezményekre. A városháza udvarhely.ro címen elérhető honlapján minden információ megtalálható a szükségállapot és vészhelyzet időszakára vonatkozó helyi adókedvezményekről (van, amelyik esetében december 15-e a határidő!), ugyanakkor 50 százalékos kedvezményben részesülnek saját tulajdonú ingatlanjuk után azok a családok is, ahol az egy főre eső jövedelem az országos minimálbér alatt van.