Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepli az Ugron Alapítvány

A székelyudvarhelyi Ugron Alapítványt 2005-ben, a nagy árvíz után hozta létre Ugron Istvánné Bánffy Mária és dr. Ugron Gáspár Gábor, hogy a székely nemesi család azon keresztül minden visszakapott birtokát és járandóságát, illetve az abból származó jövedelmet a helyi közösség javára fordítsa. Rögtön az első percekben kemény munka jutott feladatul a civilszervezetnek: segíteni az udvarhelyszéki árvízkárosultakon. Támogató munkájukat azóta is töretlenül végzik.

07_ugron

Érdekes mozzanat: egy évtizedes fennállását ünnepli az Ugron Alapítvány, és miközben erről beszélgetünk a család néhány tagjával, már tudjuk, hogy napokon belül újra befut Székelyudvarhelyre a „székely gőzös”. Az a járat, amely jórészt az egyik Ugron-ősnek, Ugron Gábor Udvarhely megyei országgyűlési képviselőnek köszönhető. Azért is időszerű ennek felidézése, mert az alapítvány egyik fontos célkitűzése a családtörténet kutatása, a család egyben tartása, történetének megismerése és megismertetése. De a legfontosabb: segíteni.
– Apánk, Ugron István végakaratában is kérte, ha valaha visszakerülnek a családhoz egykori javaink, akkor azokat vagy azok jövedelmét fordítsuk a köz szolgálatára – mondta Ugron Béla, az alapítvány vezetője. Az Abránfalvi Ugronok leszármazottjai egy vagyonkezelő alapítványt hoztak létre, amikor már ezt megtehették: feladata, hogy a visszakapott birtokokat gondozza, az épületeket felújítsa és a majdani jövedelemből támogassa a hitéleti tevékenységet, valamint a környékbeli gyermekek oktatását, közösségi életre nevelését.
Az Ugron Alapítvány egyik kiemelkedő jelentőségű kezdeményezése az önkéntes program. Egy németországi szervezettel együttműködve több romániai városban (közöttük Udvarhelyen is) valamilyen szociális intézményben vagy iskolában egyéves szolgálatra fogadnak német fiatalokat. Egy évtized alatt mintegy 150 önkéntes fordult meg náluk.
Folyamatos az együttműködésük számos karitatív szervezettel, például a Máltai Lovagrenddel. Ez utóbbinak köszönhetően évente 2000–4000 euró (mintegy 9000–18 000 lej) értékben iskolakezdési támogatást tudnak adni kollégiumba kerülő csángó fiataloknak. Nyári táborok szervezését is segítik, orvosi kezeléseket, vizsgálatokat támogatnak, egyéni és csoportos ösztöndíjakat, pályadíjakat folyósítanak fiataloknak.
– Kiemelkedő fontossággal bír számunkra a fiatalok itthon maradásának segítése. Ezért is állítottuk le egy pár év után az itteni ifjak németországi önkénteskedését, mert azt tapasztaltuk, hogy az egyéves szolgálati idő után mind kint maradtak – tudatta Ugron Béla. – Itt akarunk segíteni, életképes ifjúsági programokkal – tette hozzá.
A térségben elsőként az ő támogatásukkal jött létre telefonos lelkisegély-szolgálat, mentálhigiénés tevékenységet, programokat azóta is bonyolítanak, többek között a szombatfalvi katolikus plébánián keresztül.
Látványosságot, találkozóhelyet is adtak már a közösségnek, hiszen az Ugron-kápolnához vezető Székely Kálvária 2010 óta nemcsak a családi események helyszíne, hanem a környékbeliek zarándokhelyévé és turisztikai látványossággá is vált.
A család középpont az Ug­ronok számára. A családfő mai napig is a kilencvenedik életévében járó Ugron Istvánné Bánffy Mária.
– Az van, amit ő mond – jelenti ki fia, Béla. És ő is azt mondja: egy Ugronnak a közösségéért tennie kell.
Értékrendjükhöz, az alapítvány alapelveihez jól illeszkedik legújabb tervük. Nyugaton már kötelező a fiatalok érettségi előtti önkénteskedése. Várhatóan előbb-utóbb itt is bevezetik a közösségi iskolai szolgálatot. Ezt készítenék elő kísérleti jelleggel, és minél hamarabb beindítanák Hargita és Kovászna megyei fiatalok körében.
Fontos pillére az alapítvány tevékenységének a küzdelem a még vissza nem kapott javakért. Az Ugronok a tulajdonosai a Madarasi-Hargita tetején mintegy 60 hektárnyi területnek, Brassó megyei településeken összesen 1700 hektár erdő és föld képezi a család vagyonát – mindez még pereskedés alatt áll.
– Ezek a javak szükségesek ahhoz, hogy folyamatos legyen az ifjúságtámogató, közösségépítő tevékenységünk – jelentette ki Ugron Béla. – Az előbb felidézett Ugron Gábor példája, de a családtörténet számos kiemelkedő pillanata is azt mutatja, hogy a családunknak itt küldetése van. Bármi is történt, kutya kötelességünk itt tenni, és amink van, azt itt felhasználni – hangsúlyozta az évforduló kapcsán.

Asztalos Ágnes

: an accessible web community