Második resztoratív közösségépítő műhely

Világszerte egyre népszerűbb az ún. resztoratív konfliktuskezelési és -megelőzési szemlélet. A módszer eredményesen alkalmazható számtalan területen: a családban, iskolákban, munkahelyeken, de akár börtönökben és fiatalkorú elkövetők körében is. A megyében több szinten is alkalmazzák már, a cél pedig minél szélesebb körben ismertté tenni e korszerű, közösségeket helyreállító és építő technikát.

Második alkalommal találkoztak hétfőn a megye azon szakemberei, akik az elmúlt években resztoratív szemléletű képzésben részesültek. A Resztoratív Műhely célja a közösségépítés, a tapasztalatok megosztása, a módszerben és szemléletben való elmélyülés. Több mint 60-an vettek részt a virtuális térben zajló eseményen, köztük a Sapientia – EMTE Csíkszeredai Karának néhány oktatója, pedagógusok, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza és a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó központ munkatársai, iskolai tanácsadók, logopédusok a megye egész területéről. A munkába bekapcsolódott Vidia Negrea, a resztoratív módszer nemzetközi szinten is ismert jeles képviselője, oktatója, a resztoratív technikák nemzetközi szervezetének elnökségi tagja is. A közel ötórás találkozó technikai hátterét a Pedagógusok Háza biztosította.

A bemutatott esetek mind a bántalmazás, kiközösítés, bűnbakképzés, illetve a tolerancia és elfogadás fejlesztése témákkal foglalkoztak. Nem meglepő módon, hiszen a gyermekek között gyakoriak ezek a problémák, elhanyagolásuk pedig hosszú távú károkat is okoz a fiatalok személyiségfejlődésében, szociális kapcsolataiban, rövid távon pedig az adott közösség (óvodai csoport, iskolai osztály) mindennapjaiban. Az említett helyzetek resztoratív szemléletű kezelése nemcsak a bántalmazott, kiközösített, csúfolt gyermekre fókuszál, hanem az egész közösségre, a közösségen belüli kapcsolatok helyreállítására. „A közösség tagjai között kialakult problémákra a közösségben kell megoldásokat találni” – hangzott el az egyik bemutató végén.

A résztvevők között felmerült annak az igénye, hogy közösen dolgozzanak ki egy protokollt, akciótervet, amely mentén az oktatási intézmények – iskolai szinten, nemcsak egyedi esetekben – hatékonyabban járhatnának el a bullying megelőzésében, visszaszorításában. Ennek kidolgozását határozottan támogatja és szükségesnek látja a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ is – hangsúlyozta a műhely végén Szabó Irén Ottília igazgató (Romániában egy éve jelent meg az ún. „anti-bullying” törvény, alkalmazási útmutatója pedig a nyáron, amely egyébként kötelezi is az iskolákat arra, hogy alakítsanak akciócsoportokat a jelenség megelőzésére – szerk.megj.).

Nagy várakozással tekint a jövő évre a csapat, hiszen a Sapientia – EMTE, a Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ, illetve a Pedagógusok Háza összefogásával 2021 szeptemberében Csíkszeredában rendeznék meg a Nemzetközi Resztoratív Konferenciát. Az autoritáshoz való viszony és a resztoratív szemlélet Kelet-Európában, Romániában címmel tervezett rangos esemény előkészületeiről Lajos Katalin egyetemi adjunktus számolt be. 

– Három évtizeddel a rendszerváltás után az autoritás, valamint a hozzá való viszonyulásunk még magán viseli a kommunista rendszerből hozott félelem, bizalmatlanság és a hivatalos felszólításra való engedelmesség nyomait, egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Miközben szeretnénk másként működni, a fiatalabb generációk másfajta viszonyulását sokszor nem értjük, olykor tiszteletlennek érezzük. Mire lenne szükségünk ahhoz, hogy másképp működjünk? Más társadalmak milyen mintákat működtetnek? Hol kezdődik, hogyan nyilvánul meg a társadalmi szintű, emberhez méltóbb viszonyulás, mentalitásváltás? Mi az egyén, illetve az intézmények szerepe a társadalmi változás megvalósításában? A konferencián ilyen és hasonló kérdések mentén szeretnénk közösen gondolkodni, egymástól tanulni – mondta Lajos Katalin. 

A konferencia célközönsége nemcsak a pedagógusok, az iskolai tanácsadók, de az iskolai erőszak téma miatt az intézményvezetők, az igazságszolgáltatás és közigazgatás képviselőinek jelenlétére is szükség lenne. Azt még nem lehet tudni, hogy teljesen online vagy hibrid forgatókönyv szerint, netán a hagyományos, jelenléti formában zajlik majd a koferencia, de a neves, nemzetközi előadók névsora már körvonalazódik.