Magyar állami kitüntetések: Erdélyiek is a díjazottak között

Fotó: parkerdo.hu
Fotó: parkerdo.hu

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, a miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket adományozott. A kitüntetettek listája a Magyar Közlönyben jelent meg tegnap.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült: BAJNA GYÖRGY író, költő, újságíró Gyergyószék kulturális, irodalmi és közéletében betöltött jelentős szerepe elismeréseként; SIMÓ GÁSPÁR, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum lelki igazgatója, a Romániai Magyar Cserkészszövetség római katolikus lelkivezetője az erdélyi magyar fiatalok nevelése, illetve identitásának megőrzése érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként; DR. TAR GYÖNGYI Hargita megyei tiszti főorvos, a Hargita megyei Népegészségügyi Igazgatóság igazgatója a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkáját, valamint a székelyföldi orvosok továbbképzését, illetve az anyaországi és az erdélyi magyar orvosok közötti kapcsolatok fejlesztését segítő tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült többek között DR. BOKOR MÁRTON gyermekgyógyász, a Hargita megyei Közegészségügyi Igazgatóság anya- és gyermekvédelmi programfelelőse, a Hargita megyei Sürgősségi Kórház volt igazgatója, Hargita megye volt helyettes tisztifőorvosa az erdélyi és anyaországi orvosok szakmai kapcsolatának ápolását szolgáló három évtizedes tevékenysége, valamint elhivatott gyógyítómunkája elismeréseként; KURKÓ ISTVÁN, a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskola tanítója a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak nyújtott segítsége, valamint a  Buzánszky Jenő Gyermek és Ifjúsági Focikupa, illetve a  Kurutty nevű magyar nyelvű erdélyi tanulmányi verseny szervezőjeként végzett munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapta többek között KATÓ BÉLA, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a Sapientia Alapítvány elnöke több évtizede odaadóan végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a kisebbségi létbe kényszerült erdélyi magyar honfitársaink sorsának jobbra fordításában és közösségi életének megszervezésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta BÁLINT-BENCZÉDI FERENC, a Magyar Unitárius Egyház püspöke az egyetlen magyar alapítású keresztény egyház főpásztoraként a teljes magyar unitárius közösséget építő és az erdélyi magyarság fennmaradását szolgáló tevékenysége elismeréseként; BÖCSKEI LÁSZLÓ, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke a bánsági és partiumi történelmi régiókban élő magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint identitásuk, illetve kulturális örökségük megőrzésében vállalt szerepe elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta: LŐRINCZ GYÖRGY író, a székelyudvarhelyi Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány alapító elnöke az erdélyi magyarság sorskérdéseit megjelenítő regényeket, novellákat, riportokat és elbeszéléseket magába foglaló, kiemelkedő prózaírói életműve elismeréseként.

*

Kásler Miklós, a magyar kormány emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából miniszteri művészeti kitüntetéseket ítélt oda:

Herczeg Ferenc szellemi és irodalmi örökségét méltóképpen képviselő kiemelkedő fikciós vagy dokumentarista jellegű történeti irodalmi – történetírói, történelmi regény vagy történelmi dráma írói – teljesítménye elismeréseként Herczeg Ferenc-díjban részesítette ORBÁN JÁNOS DÉNES költőt, írót, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia elnökét, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagját.

Kiemelkedő színvonalú irodalmi tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesítette többek között: MAGYARY ÁGNES írót, FARKAS WELLMANN ÉVA költőt, szerkesztőt, MUSZKA SÁNDOR költőt, írót és VARGA MELINDA költőt, szerkesztőt.