Ma van a matematika írásbeli

Közel 3000 Hargita megyei nyolcadikos számára kezdődött tegnap el a próbavizsgák sorozata. Minden úgy zajlott, ahogy majd a június végi országos felmérésen, azaz az ún. abszolváló vizsgán lesz. A kisebbségi diákoknak három tantárgyból kell írásbelizniük.

Az országos felmérést előrevetítő megmérettetés a románpróbával kezdődött, megyénkben közel száz vizsgaközpontban írtak az általános iskolák végzősei. A tanfelügyelőség nyilvántartásában 2785 nyolcadikos szerepel, közülük 2596-an jelentek meg tegnap a vizsgán. Cristinel Glodeanu főtanfelügyelő-helyettes tájékoztatása szerint különösebb problémák nélkül zajlott a próbavizsga-sorozat első napja, nem zártak ki egyetlen tanulót sem. Összesen 28 olyan eset volt, amikor sajátos nevelési igény, betegség, tanulási zavarok miatt a tanuló speciális feltételeket kérhetett a tételek kidolgozásához, ez adott esetben külön teremben való vizsgázást vagy diktálási lehetőséget, esetleg a kidolgozásra megadott idő egy órával való meghosszabbítását jelenti. A tételsorban egy Mircea Cărtărescu- és egy Sanda Golopenția-szöveghez kapcsolódóan kaptak kérdéseket a nyolcadikosok, amelyek alapos szövegértési képességet feltételeztek, továbbá nyelvtani ismereteket, írásbeli kommunikációs készséget mértek.
A nyolcadikosok ma matematikából írásbeliznek, holnap pedig már csak a nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló diákok próbavizsgáznak, értelemszerűen anyanyelvből. A próbafelmérés eredményeit április 16-án közlik a tanulókkal.
Akárcsak a „rendes” vizsgán, ezúttal is minden szigorú feltételek betartásával, kamerák előtt történik, egy padban csak egy diák foglalhat helyet, az osztálytermekbe az írószeren kívül gyakorlatilag semmit sem szabad bevinni. A tanulók átlagosan két órát kapnak a tételek kidolgozására, a dolgozatokat két tanár javítja. Az eredményeket nem lehet megfellebbezni, és azokat osztályszinten elemzik majd ki. Mint ismert, a járványhelyzet miatt tavaly elmaradt a próbavizsgák megszervezése.

Asztalos Ágnes