Lackfi-vers a kazettákon

„Hagyom, hogy Isten elárasszon saját érlelésű békéjével” – olvasható a kazettán Fotó: Demeter Adél-Hajnalka

Többek közt női motívumok és kortárs irodalmi szövegek kerültek a megújuló homoródszentmártoni református templom bútorzatára. Újító szándékkal, de a hagyományt tiszteletben tartva tervezte meg az újszerű elemeket felsorakoztató  templomkazettákat Bajusz Katinka, a gyülekezet egyik tagja. Mint mondta, a berendezési tárgyaknak is tükrözniük kell az egyház törekvéseit: a padok a hagyományos népi kultúrát, a karzatok pedig a modern és jövőbelátó művészetet képviselik.

Hálaadó istentiszteletre gyűltek össze múlt vasárnap a ho­mo­ród­szent­már­toni református templomban, a falu testvértelepüléséről, a dunavecsei református közösségből is érkeztek vendégek az ünnepi alkalomra. A missziói egyházközség a szerény létszám ellenére is aktívan működik: hároméves projekt végéhez értek, megújították a templom belső bútorzatát. Az egyházközség lelkipásztorától, Kiss Alberttől megtudtuk, a régi kazettákat az egyik gyülekezeti tag, dr. Sata Attila csiszolta le; a felújítás ötlete is tőle származik. A lelkész kiemelte, példaértékű összefogás révén sikerült megvalósítani a javítást, a kazetták újrafestését azonban egy ember végezte.
– Amikor először összegyűltünk, többen is jelezték, hogy szívesen részt vesznek a festésben, de egy szakértő véleményére alapozva úgy döntöttünk, hogy az egységesség érdekében kizárólag egy személyre bízzuk a munkának ezt a részét – fogalmazta meg a lelkipásztor, hogy miért esett a választás végül Bajusz Katinkára.
A döntést igyekeztek demokratikusan meghozni, így minden jelentkező kész tervet terjesztett a presbitérium elé, majd az egyháztanács döntése alapján választották ki a kazettákra felkerült motívumokat. Katinka már a tervezés folyamatában szem előtt tartotta, hogy olyan alakzatokat és feliratokat fessen a bútorzatra, amelyek nemcsak a magyar hagyományokhoz, de a jelenhez és a jövőhez is kapcsolódnak. Kiemelte: templomaink az épített örökségünk részei, viszont a történelmi múltunk megőrzésén túl továbbra is a hit, a közösség és a lelki, szellemi összetartozás színterei – egyaránt szolgálják a jelen mellett a múltat és a jövőt is. Ehhez híven tervezte a bútorzatot: a padokra, a szószékre – tehát az istentiszteleten részt vevő hívekkel egy szinten lévő elemekre –, a népi kultúra motívumrendszeréből választott elemeket. Viszont a karzat kazettáira szimbolikus, modern formákat, a két oldalon egy-egy szövegrészletet helyezett el.
– Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy Szentmártonban 21. századi templomunk és kazettáink vannak. A két szint a hagyományt és a modernt, azaz a múltunkat, identitásunkat és a mait, a kortársat képviseli. Én úgy hiszem, hogy az egyháznak mindkettőt egyformán hordoznia kell, és egyik sem áll meg a lábán csak önmagában – vélekedett Bajusz Katinka.
A karzat egyik oldalán bibliai igerészlet olvasható Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írott leveléből, majd a főbejárat jobb oldalán álló kazettában Lackfi János költő gondolatait olvashatjuk. A felfestett szövegrészlet jellegzetessége, hogy nem csupán a kortárs magyar irodalom talán legismertebb költőjétől idézett néhány verssorról van szó, a kazetta Lackfi kifejezetten a szentmártoni református közösség számára írt gondolatát közvetíti.
– Lefényképeztem a templomot, a készülő kazettákat, és ezeket továbbítottam azzal a céllal, hogy Lackfi János írjon néhány sort nekünk. Jólesik, hogy ezt a néhány gondolatot kifejezetten nekünk írta – számolt be mosolyogva Katinka.
A homoródszentmártoni református templom 1804-ben épült, több mint kétszáz éves fennállása óta először került kortárs irodalmi szöveg – talán nem csak ennek a templomnak – a falára.
– A mélykékre festett padok és kazetták a maguk szimbolikus és újszerű alakzatával a megújuló, de hagyományait el nem hagyó református egyházat képviselik – vélekedett a hálaadó istentisztelet egyik résztvevője.
Az alkalmat népdallal, lantjátékkal és közös énekléssel zárták a gyülekezet tagjai és a magyarországi testvértelepülésről érkezett fiatalok.

Demeter Adél-Hajnalka

: an accessible web community