Közösen működtetnék a csíkszeredai művelődési házat

A csíki régió kulturális érdekeit szolgálná, főleg a tömegkultúra számára biztosítana helyet a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Háza – legalábbis az épület tulajdonosának, Csíkszereda Önkormányzatának elképzelése szerint. Úgy tervezik, hogy az intézményt egy, a megyei önkormányzattal közösen létrehozott közösségi fejlesztési társulás működtetné.

A Művészetek Háza nevet viselő Szakszművház. Többen látják fenntarthatónak
A Művészetek Háza nevet viselő Szakszművház. Többen látják fenntarthatónak

[dropcap]E[/dropcap]lvi beleegyezés már született a városi és a megyei önkormányzat között a Szakszervezetek Művelődési Házának – pontosabban Művészetek Házának – közös működtetésére, jelen pillanatban a tervezett közösségi fejlesztési társulás (ADI) statútumán dolgoznak a városházán. Az elképzelés ugyanis az, hogy egy, a Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hargita Megye Tanácsa által létrehozott társulás működtetné és tartaná fent az egykori Szakszművházat, amelynek épületét ugyan már tavaly év végén megvásárolta a város, a működtetést viszont még mindig nem vette át.
– A korábbi működtető vállalta, hogy ameddig még nem jelentkeznek a fűtésköltségek, tehát szeptember végéig működteti a Szakszervezetek Művelődési Házát, ezért nem történt meg eddig ennek a feladatnak a tényleges átvétele – nyilatkozta lapunknak Antal Attila polgármesteri jogkörökkel felruházott alpolgármester.

Készül a fejlesztési társulás statútuma
Ő beszélt arról az elképzelésről, hogy a megyei tanáccsal közösen közösségi fejlesztési társulást hoznának létre, és erre a társulásra bíznák a művelődési ház adminisztrálását.
– Most készítjük a statútumot, majd várhatóan szeptember 10-e után ülünk le a megyei önkormányzattal tárgyalni, egyeztetni a részletekről – közölte Füleki Zoltán alpolgármester. Hozzátette: úgy képzelik el, hogy a Szakszervezetek Művelődési Háza az egész csíki régió kulturális igényét szolgálja, pontosabban olyan tömegprogramoknak adjon helyet, amelyek nem tartoznak a hivatásos kulturális intézmények – például a városi színház vagy a hivatásos táncegyüttes – hatáskörébe.
– Befogadó színházként működne, de itt kellene helyet adnunk például a fúvósoknak, fellépési lehetőséget kaphatnának a műkedvelő táncosok és sok más, egyéb, akár gazdasági jellegű rendezvény helyszíne is lehetne – fogalmazott Füleki. Meglátásában továbbra is bérbe adhatók lennének az épületben bizonyos felületek, ugyanis az az elképzelésük, hogy ne csupán a városi, illetve megyei önkormányzati ráfordításból létezzen az intézmény, hanem saját bevételi forrásai is legyenek.
A közösségi fejlesztési társulás létrehozása ugyanakkor a pályázati úton elérhető források lehívásának szempontjából is fontos lehet.
Az ügyben a megyei önkormányzatot is megkerestük, Borboly Csaba megyeitanács-elnök pedig megerősítette, hogy létezik egy, a Szakszművházat működtetni hivatott társulás létrehozására vonatkozó terv.
– Valóban történt erről egyeztetés, a város kért fel, hogy segítsünk, együtt valósítsuk meg a feladatot és a tevékenységeket. A közösségi fejlesztési társulás létrehozását mi javasoltuk, mint alkalmas keretet. Jelenleg várjuk a következő lépéseket, részletekbe akkor tudunk bocsátkozni, ha már elkészült a dokumentáció és létrejött a társulás – közölte Borboly.

Felújításra idén nem, csak kisebb javításokra fordítanak
A csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házának épülete jelentősen leromlott állapotban van, és felújítása számottevő anyagi ráfordítást feltételez. Füleki szerint idén csupán a tetőzet szigetelését végzik el, hogy megszüntessék a beázást, illetve a fűtésrendszeren készülnek olyan kisebb beavatkozást végezni, amely a hatékonyságát növelné. Nem vetették el azt a tervet sem, hogy az épület bizonyos felületeit a szomszédban lévő, helyhiánnyal küzdő Nagy István zene- és képzőművészeti középiskola rendelkezésére bocsássák, de konkrét lépések ez irányba nem történtek.
– A felületek, amelyek ilyen szempontból szóba jöhetnek, nincsenek olyan állapotban, hogy már ettől a tanévtől használhatnák azokat a diákok. Tehát idén biztosan nincs, majd a következő tanévtől lehet esély rá, hogy birtokukba vegyék – nyilatkozta Füleki Zoltán.

Kitartanak a kulturális térként való hasznosítás mellett
A Szakszervezetek Művelődési Házának megvásárlásáról hosszabb folyamat után végül 2014 októberében hozott döntést Csíkszereda önkormányzata, élve elővásárlási jogával. Az erről szóló 3,5 millió lejes adásvételi szerződést az év novemberében írták alá. A Szakszművház akkor már csődeljárás alatt állt, amelynek lebonyolításával egy felszámoló céget bíztak meg, így az volt a másik szerződő fél. A harminc évvel ezelőtt épült impozáns méretű ingatlan, amely több ezer négyzetméternyi belső tér mellett tágas előadóteremmel és hatalmas színpaddal is rendelkezik, az évek során jelentős adósságokat halmozott fel, elsősorban a közműszolgáltató cégek – közöttük a városi tulajdonban lévő, távhőszolgáltó Goscom Rt. – felé. Ahhoz, hogy egész évben működhessen, az épület ekkor már jelentős javításokra, korszerűsítésre szorult volna. Bár az ingatlan hasznosításáról szóló konkrét stratégia nem ismert, az irányelvek között megvásárlásának pillanatától kezdve az szerepel, hogy elsősorban kulturális célokra, rendezvényekre használnák. Részben hasonló szerepet szán a városi önkormányzat a felújított Transzilvánia mozi épületének is, amelynek működtetését nemrég a Csíki Játékszín feladatkörébe adták.

Forró-Erős Gyöngyi

: an accessible web community