Kórházakat akkreditáltak – megyénkbeli is van a listán

Az egészségügyi reformtörvény, a 2006/95-ös számú értelmében a kórházak működtetésének elengedhetetlen feltétele a működési engedély kibocsátása adott feltételek közepette, azt követően viszont a kórház kérésre „átesik” egy akkreditálási eljáráson. Utóbbi eljárás időtartama nem haladhatja meg az öt évet, és amennyiben nem sikerül az akkreditá­lás, akkor az illető kórházat meg kell szüntetni.

02_tolgyes
Amely kórház akkreditálása bekövetkezett, az nem azt jelenti, hogy egy azonos eljáráson a későbbiek során nem kell keresztülmennie. Az akkreditálás öt évig érvényes, és annak lejárati határideje előtt a kórháznak kérelmeznie kell a kiértékelést az újra akkreditálás végett. Nem térnénk ki a bonyolult eljárás részleteire, csupán arra utalnánk, hogy annak során az adott kórháznak teljesítenie kell az úgynevezett akkreditálási szabványokat. Az akkreditálás a Kórház-akkreditálási Országos Bizottság (CNAS) hatáskörébe tartozik, ez az intézmény kormányzati szerv, élén egy államtitkári rangú elnök áll. Mindezt azért vázoltuk fel, mert az elmúlt napokban, összhangban a törvényes előírásokkal, a bizottság elnöke, Vasile Cepoi államtitkár 2015/175-ös rendeletével 18 kórházat akkreditált. A Hivatalos Közlöny szeptember 8-i számában megjelent rendelet mellékletében ezek fel vannak sorolva, és közöttük található a Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórház is, amelynek az akkreditálására vonatkozó 2015/252-es határozatát az igazgatótanács július 9-én hozta meg.

Hecser Zoltán

: an accessible web community