Könyvbemutató Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán: Dokumentumok a nemzetről

Találónak, tökéletesnek nevezte a Magyarnak lenni jó! könyvcímet dr. Wetzel Tamás, Magyarország Miniszterelnöksége állampolgársági eljárásokért felelős miniszteri biztosa élő online bejelentkezésében a kedvezményes honosítási eljárás elindításának tízéves évfordulója alkalmából kiadott kötet csíkszeredai bemutatóján. Az EMNT gondozásában megjelent kötetet tegnap mutatták be Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán.

Szűk körben, a járványügyi előírások szigorú betartásával szervezett könyvbemutatót tegnap délelőtt Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa: ez alkalommal ismertették a kedvezményes honosítási eljárás bevezetése óta eltelt tíz esztendőben a Demokrácia Központok által végzett munkát, a munka során szerzett tapasztalatokat összegző kiadványt.
A vendégeket bemutató Lu-
kács Bence Ákos vezető konzul kiemelte, nem véletlen a helyszínválasztás, ugyanis a könyvbemutatónak helyet adó teremben tartották, tartják a honosítási eljárást lezáró állampolgári eskütételt
A házigazda szerepét betöltő Tóth László főkonzul köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy 2010. május 26-án fogadta el a magyar Országgyűlés a kedvezményes honosításra vonatkozó törvényt.
– Tudatosan épített nemzetpolitika eredménye a törvény – mondta a diplomata, hangsúlyozva, hogy előzménye a státustörvény volt –, a jogszabály a legjobb válasz a száz évvel ezelőtti történelmi tragédiára és a korábbi évtízed nemzetpolitikájára.
Tóth László felhívta a figyelmet, hogy a Magyarország határain túl élő magyar közösségek tagjaiban mély sebet ejtett a sikertelen népszavazás a kettős állampolgárságról, mindmáig megemlítik különböző alkalmakkor.
A főkonzul megnyugtató választ adott arra a dilemmára is, miszerint a kettős állampolgárság elvándorláshoz vezet, mondván, hogy nem az útlevél színe határozza meg azt, hogy valaki másutt keresi megélhetését. Hozzáfűzte, a magyar támogatáspolitikát alárendelik az alapelvnek, miszerint kell támogatni a külhoni magyar közösségeket, hogy azok szülőföldjükön boldoguljanak.
– Az elmúlt tíz esztendő a nemzetegyesítés évtizede volt – hangsúlyozta, megjegyezve, hogy immár 1 100 000 fölött van a kedvezményes honosítási eljárással magyar állampolgárságot szerzett külhoni magyarok száma.
Dr. Wetzel Tamás, a magyar miniszterelnökség állampolgársági eljárásokért felelős miniszteri biztosa online csatlakozott a rendezvényhez. Elsőként tökéletesnek mondta a címválasztást. A magyar állampolgárság kedvezményes eljárásban való megszerzésének fontosságát hangsúlyozva elmondta: az mindenkinek jár. A miniszteri biztos is kiemelte, hogy az újrahonosított magyarok nem lepték el Magyarországot, nem omlott össze sem a szociális ellátó rendszer, sem a nyugdíjrendszer.
– Ahogyan Nagyváradot Erdély kapujának, úgy a Székelyföldet az erdélyi magyarság belső anyaországának tartom – jelentette ki Tőkés László, az EMNT elnöke –, az ideutazás mindig felér egy magyarországi utazás élményével.
A Demokrácia Központokat működtető EMNT elnöke kiemelte, hogy nem teljes a kedvezményes honosítás sikere fölött érzett öröm, ugyanis Szlovákiában jelenleg is vita folyik arról, hogy a felvidéki magyarok kettős állampolgársága nemzetbiztonsági kockázatot jelent, illetve Kárpátaljáról érkezett hírek szerint feketelistázzák a magyar állampolgársággal is rendelkezőket.
A kötetet az elmúlt tíz esztendő lenyomatának nevezte Tőkés László, mint mondta, ebben az évtizedben nyílt lehetőség a magyar nemzet újraegyesítésére, a magyar–magyar integrációra. Kitért az elvándorlás kérdésére is, hangsúlyozva, hogy „a kettős állampolgárság és az autonómia nem oltja ki egymást, ugyanis a hangsúly az itthon maradáson van”. Kiemelte, hogy nem lehet eltekinteni a kettős állampolgárság diszlokációs hatásától, azt ellensúlyozni kell, például gazdasági támogatási programokkal.
Az EMNT elnöke kiemelte, hogy tízéves működésük alatt a Demokrácia Központok állították össze a legtöbb iratcsomót a kedvezményes honosítást igénylők számára, „de ez mit sem von le a hasonló munkát végző partnerszervezetek érdemeiből”. Mint mondta, ebben a kérdésben konszenzus volt valamennyi szervezet között.
Végezetül Sándor Krisztina, a kötet egyik ötletgazdája és szerkesztője mutatta be a kiadványt. Mint mondta, elsősorban dokumentumokat mutatnak be, az állampolgárságot igénylők által bemutatott érdekes okiratokat.
A kiváló nyomdai kivitelezésű kötet a köszöntők után az állampolgársági jog vonatkozásairól, az egyszerűsített honosításról közöl tudnivalókat, majd 214 érdekes dokumentumot mutat be, témakörönként csoportosítva, s valamennyi témakört egy-egy szakavatott tanulmány vezet be. Így egymás után sorakoznak az állampolgársággal kapcsolatos, illetve a személyazonosításra használt iratok, az anyakönyvezéssel, az oktatással, a munkavégzéssel kapcsolatok okiratok, valamint a magyar kir. Honvédség, illetve Csendőrség által kiállított iratok, no meg a közigazgatással kapcsolatos iratok.
A bemutatón külön kiemelték Benedek Enikő szerkesztői és tördelői érdemeit, valamit Dezső László nyomdatulajdonos hozzájárulását.
Jelzésértékű volt az is, hogy a bemutató után a termet újabb eskütételre készítették elő.

Sarány István