Könnyítés a jogosítvány megszerzésében

Hajtási jogosítványra vágyók az egyik csíkszeredai sofőriskola elméleti kurzusán. Néhány akadályt már mellőzhetnek

A belügyminiszter 2015/97-es rendelete révén újólag módosult a hajtási jogosítvány megszerzésére vonatkozó vizsgáztatási eljárást jóváhagyó 2010/268-as rendelet, amely a Hivatalos Közlöny augusztus 21-i számában jelent meg, és október 5-től válik hatályossá.

Hajtási jogosítványra vágyók az egyik csíkszeredai sofőriskola elméleti kurzusán. Néhány akadályt már mellőzhetnek
Hajtási jogosítványra vágyók az egyik csíkszeredai sofőriskola elméleti kurzusán. Néhány akadályt már mellőzhetnek

[dropcap]A[/dropcap] megindoklás szerint a rendeletmódosítás azért is szükséges volt, mert az eddig hatályos jogszabály egyes előírásait összhangba kellett hozni az Európai Parlament és az Európai Tanács adott direktíváival. Jobbára pontosító jellegű módosításokról, illetve esetenként kiigazításokról van szó, amelyek lényeges újdonságot nem jelentenek. Így például egy tisztázó jellegű módosítás értelmében tilos az elméleti próba megtartása abban az esetben, ha a teremben nincs jelen legalább két sofőrjelölt. Amennyiben ez a követelmény nem biztosítható, akkor a jelölt vizsgáztatására csak úgy kerülhet sor, ha a teremben jelen van két vizsgabiztos, s ezt írásban rögzítik egy különleges nyilvántartásba.
Van azonban viszonylag nagy gyakorlati jellegű módosítás is, nevezetesen a miniszteri rendelet 12. szakaszának az átfogalmazása. Az új megszövegezés értelmében a sikeres elméleti vizsga időpontjától számított egy éven belül lehetséges a gyakorlati vizsgára való jelentkezés, illetve részvétel. Továbbá azok a jelöltek, akik elbuktak az elméleti vizsgán, az eredmény közlésétől számított 15 nap múltán kérhetik az újravizsgáztatást, egyszersmind befizetve a vizsgáztatási díjszabást. Ennél is örvendetesebb az az előírás, miszerint azok a sofőrjelöltek, akiknek nem sikerült a gyakorlati próba, legalább 15 nap múltán kérhetik az újravizsgáztatást, befizetve a vizsgáztatási illetéket. De ugyanakkor a kéréshez mellékelni kell egy olyan írásos bizonylatot, amelyből kiderül, hogy legalább hatórás utólagos gyakorlati oktatáson vett részt az érintett személy. Ezt a hat órát csak engedélyezett gépkocsivezetői iskoláknál gyakorolhatja, a kibocsátandó bizonylat formanyomtatványát pedig tartalmazza a most megjelent miniszteri rendelet 9-es számú melléklete. Tehát ezek szerint október 5-ét követően azok a jelöltek, akik elbuktak a gyakorlati vizsgán, nem lesznek kötelezettek az elméleti vizsga megismétlésére. Utalnunk kell arra is, hogy azok a gépkocsivezetői iskolát végzettek, akik valamilyen okból kifolyólag nem jelentkeztek a gyakorlati próbán, kérelmezhetik a programozásukat, de nem később, mint a sofőriskola elvégzésének időpontjától számított egy év. Amennyiben ezt a határidőt nem sikerül betartani, akkor az érdekelt személy csak akkor jelentkezhet az elméleti és a gyakorlati vizsgára, ha újból elvégez egy sofőriskolai kurzust.
Egy, a maga nemében érdekes előírásra is utalhatunk, amely nem október 5-től, hanem december 31-től válik hatályossá: 2016-tól kezdődően, amennyiben a gyakorlati vizsga esetén használatos jármű automata sebességváltós, ezt a tényt fel kell tüntetni a hajtási jogosítványban, már amennyiben a gyakorlati vizsga sikeresnek bizonyult…

Hecser Zoltán

: an accessible web community