Kifutóban a projektek egyike

Dr. Ajtony Zsuzsanna egyetemi docens. Ismerteti a projektet FOTÓ: VLAICU LAJOS

A humán tanszéken ismertették a Kulturális ismeretek és nyelvi kompetenciák mint a 21-dik századi készségek fejlesztésének eszközei elnevezésű projektet. A tananyagot elsősorban a felnőttoktatásban szeretnék alkalmazni. A Sapientia EMTE projektfelelőse dr. Ajtony Zsuzsanna egyetemi docens, a Humántudományok Tanszék vezetője.

A Sapientia–EMTE Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszéke a múlt héten bemutatta a kifutóban levő Kulturális ismeretek és nyelvi kompetenciák mint a 21-dik századi készségek fejlesztésének eszközei (Culture knowledge and language compentences as a means to develop the 21st century skills) elnevezésű nemzetközi programjának ismertetőjét. Az idegennyelv-tanulás elősegítését célzó projekt lassan a végéhez közeledik. A projekt fejlesztésében összesen hat európai ország vett részt: Horvátország, Litvánia, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovénia és Románia. A projekt időtartama két év, plusz a koronavírus-járványnak köszönhetően egy további kiegészítőév. A munkába a hat ország felsőoktatási intézményeinek tanárai mellett a hallgatók is bekapcsolódhattak.

A Sapientia–EMTE csapatát dr. Ajtony Zsuzsanna projektvezető, valamint dr. Dégi Zsuzsanna, dr. Pál Enikő, dr. Tankó Enikő, dr. Tomonicska Ingrid, Sipos Katalin, illetve Garda-Mátyás Zsolt alkották.

Az egyórás projektismertetőn jelen volt dr. Mara Gyöngyvér rektorhelyettes és dr. Lázár Ede, a Csíkszeredai Kar dékánja is.

– Ez a projekt egyike a leghosszabban futó munkafolyamatoknak a Sapientián és a nyelvtanulás mellett az általános műveltséghez tartozó ismereteinket is fejleszthetjük általa – jegyezte meg dr. Lázár Ede a projekt kapcsán.

A projekt részleteibe dr. Ajtony Zsuzsanna, dr. Dégi Zsuzsanna és dr. Tankó Enikő vezették be az esemény résztvevőit.

A projekt céljairól

– A projekt célja megismertetni a hat partnerország kulturális örökségét és az európai értékeket újszerű tanulási módszerek és tananyagok révén – hangzott el dr. Ajtony Zsuzsanna előadásában. – A fejlesztők úgy vélik, hogy a 21-dik században szükséges a készségek fejlesztése; kiemelkedő helyet foglalnak el a problémamegoldó képesség, az együttműködés, kreativitás, a kritikus gondolkodás, a nyelvtanulási stratégiák, számítógépes ismeretek és a kommunikációs készségek. Mivel a Sapientia EMTE Romániában működő magyar tudományegyetem, a tananyagban mindkét nép kulturális értékeiből használtak elemeket, és ezáltal is szélesebb skálát kínálnak a felhasználóknak. A tanterv szerkezetét figyelembe véve angol nyelvű, felnőtteknek szánt készségfejlesztő tananyag áll rendelkezésünkre, amelynek központi témája az európai szellemi kulturális örökség. A tanulás és tanítási módszertanra reflektálva elmondható, hogy széles körű tanulást kínál a nyelvtanulók számára. Többek között online tanulási lehetőségek, osztályteremben oldható feladatok, interaktív játékok, audio- és videoanyagok, valamint esettanulmányok állnak a tanulók rendelkezésére.

A tananyag számokban

A tananyag összesen 6 tematikus modult tartalmaz, mindegyik partnerországtól egyet. Egy modul 3-3 alfejezetből áll, tehát ez összesen 18 alfejezetet jelent, és az angolon kívül e 9 különböző európai nyelven érhető el.

– A projekt elsősorban a felnőttoktatást szolgálja, azonban elkészítése során figyeltünk, hogy a felsőoktatásban, középiskolásoknak és szakoktatásban résztvevőknek is segítségére legyen. Tervünk, hogy beépítsük az egyetemi oktatás részeként is, már eleve a fejlesztés során is az egyetemistáink is kipróbálták, tehát vannak visszajelzéseink a projekt kapcsán. A projekt „tovább „élése” érdekében a jövőben is fogjuk használni az oktatásban. A projekt során fontosak voltak a visszajelzések, mert ezek alapján ki tudtuk szűrni és javítani a hibákat. A platform bárki számára elérhető a nyugdíjasoktól egészen a fiatalokig a http://culture-language.eu weboldalon – mondta a Sapi Népe kérdéseire válaszolva dr. Ajtony Zsuzsanna.

Vlaicu Lajos

: