Kiemelkedően jó magyar részvétellel zárták a népszámlálás online szakaszát

Mintegy 700 ezer magyar töltötte ki sikeresen az online népszámlálási kérdőívet május 27-ig, és ezzel minden előzetes becslést és várakozást meghaladt a népszámlálás első szakaszában a magyar részvétel – értékeli a cenzus részeredményeit a Népszámlálás.ro sajtóközleménye.

Országosan a beküldött kérdőívek száma elérte csaknem a 11 milliót, ami 58 százalékos becsült részvételi arányt jelent. Az egyedi, az Országos Statisztikai Hivatal által elfogadott és érvényesített személyi kérdőívek száma azonban 8,9 millió, a becsült lakosság 46,8 százaléka. A fennmaradt 2,1 millió kérdőív az érvénytelenített, hiányosan vagy többszörösen beküldött űrlapokra, avagy az üres lakásokra vonatkozik.

A becsült magyar részvétel jóval az országos átlag feletti, 67 százalékos. A megyék magyarságaránya szerint becsülve összesen mintegy 800 ezer „magyar kérdőív” érkezhetett be a statisztikai hivatal rendszerébe, ebből 340 ezret egyénileg, otthonról, további 460 ezret pedig az összeíró pontokon regisztráltak. Ám a magyarok körében is megközelítőleg 100 ezerre tehető a hiányosan vagy többszörösen beküldött kérdőívek száma, így ezeket nem érvényesítették, vagy üres lakásokra vonatkoztak.

– A rendelkezésünkre álló adatok alapján azt feltételezzük, hogy mintegy 700 ezer romániai magyarnak sikerült érvényesen kitöltenie a népszámlálási kérdőívet az első szakaszban – mondta el Barna Gergő szociológus, a cenzus magyar tájékoztató és támogató kampányának koordinátora.

A kiemelkedő magyar részvétel abból is kitűnik, hogy a hét erdélyi, jelentős magyar lakosságú megye nagyon jól teljesített az országos rangsorban: Hargita 73, Kovászna 71 százalékos részvételi aránnyal a második, illetve harmadik helyen zárta az első fázist. Bihar a negyedik, Kolozs az ötödik, Maros megye a hatodik helyen végzett, mindhárman 65 százalékot meghaladó részvételi aránnyal. Szilágy a tizenkettedik, Szatmár pedig a tizenharmadik helyezéssel fejezte be az első szakaszt, mindkettő 60 százalék feletti részvétellel.

Az erdélyi nagyvárosok lakossága körében is népszerűnek bizonyult az online válaszadás lehetősége: Sepsiszentgyörgyön 81, Csíkszeredában 77, Aradon 75, Marosvásárhelyen 74, Brassóban 72, Nagyváradon 71, Szatmárnémetiben 70, Zilahon 68, Kolozsváron 67, Nagybányán 62, Temesváron 61 százalékra becsülhető a részvétel.

Barna Gergő kampánykoordinátor kiemelte:

– Hálásak vagyunk az erdélyi magyarok részvételéért és kitartásáért, hiszen ahogy az adatok is mutatják, sikerült az országos átlagon felüli eredményt elérni.

Ennek érdekében igyekeztek minden segítséget megadni: március 14. és május 27. között 315 ezer egyedi látogatója volt a Népszámlálás.ro honlapjának, 30 ezren vették igénybe az oktatóvideójukat, hatezren kértek segítséget a telefonos ügyfélszolgálatuktól, és szintén mintegy hatezren használták a Boti, a népszámos chatbot-szolgáltatásukat.

– Ezt a nagyszerű eredményt csakis összefogással sikerülhetett elérnünk, az országos kampány hatékonysága nemcsak a tömbmagyar területeken látszik meg, hanem a szórványban is – és ez a partnerintézmények és -szervezetek helyi munkája nélkül nem sikerülhetett volna. Ugyanígy köszönet illeti a mintegy háromezer önkéntes „népszámost” és települési felelőst, aki helyi szinten segédkezett az összeírásban – értékelte a kampánykoordinátor a közös munka sikerességét. Hozzátette: – A népszámlálás ezzel még nem fejeződött be, kezdődik a második félidő. Azokat, akik nem éltek az önkitöltés lehetőségével, vagy érvénytelen kérdőívet küldtek be, júniusban számlálóbiztos keresi fel otthonukban. Őket továbbra is arra biztatjuk, hogy magyarságukat vállalva vegyenek részt a népszámláláson.

HN-információ

: an accessible web community