Kezdődik a Szent Antal kilenced

Szent Antal, a mélyen tisztelt szent. Többek között az elveszett tárgyak megtalálója Fotó: Guia Hugó

Jövő kedden, április 13-án kezdődik a Szent Antal nagykilenced a csíksomlyói kegytemplomban. Június 9-ig keddenként reggel 8, délelőtt fél 11-től és este 6 órakor lesznek a szentmisék.

A Szent Antal nagykilenced is – mint minden más kilenced – ősmintája a Jézus Krisztus mennybemenetelétől a pünkösdig eltelt kilenc nap. Ez idő alatt Szűz Mária és az apostolok imádkozva és böjtölve várakoztak Jeruzsálemben a Szentlélek eljövetelére. A Páduai Szent Antal ünnepét, azaz június 13-át megelőző kilenc héten keresztül, keddenként sok katolikus templomban, főként a ferences templomokban a Szent Antal nagykilenced imádságot végzik. Ez az ima várakozást fejez ki és egy kérést (is) nyomatékosít, hiszen nagyon sokan felajánlják egy-egy szándékért – mondta lapunknak Guia Hugó ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója.
– Jó tudni, ez a kilenced arra is hivatott, hogy az ember megszeresse az imát, akarjon imádkozni. Mindannyian tudjuk, hogy a legtöbb dologgal úgy vagyunk, kell egy kis idő, ameddig magunkénak érezzük. Például a sporthoz is egy-két hét kell, amíg rendszeressé válik az életünkben, utána pedig megtapasztaljuk, hogy nem tudjuk elengedni. Valahogy így vagyunk a kilenceddel is, hogy aki őszintén végzi, megtapasztalja, hogy nem szeretné elengedni az imát, szeretne Istennel nap mint nap kapcsolatba kerülni – mutatott rá a ferences szerzetes. Megjegyezte: a Szent Antal nagykilenced nemcsak Székelyföldön a katolikus hívek körében, hanem más helyeken, más vallásúaknál is népszerű imamód, amely azt is kifejezi, hogy egy családot alkotunk, a szentek pedig nagyobb testvéreink a hitben. Szent Antal sem személyválogató, nemcsak a bizonyos vallásúak segítségére siet.
– Vannak ilyen érdekes történetek is, hogy egy protestáns felekezethez tartozó közösség kérte lelkészét, hogy engedje meg bevinni a templomba Szent Antal szobrát. A lelkész mondta: Miért? Nálunk ez nincs szokásban. Mire azt felelték: Igen, igen, de nélküle nem építettük volna fel a templomunkat, hozzá imádkoztunk – mondta Hugó testvér. Hangsúlyozta: fontos meglátni, hogy az ima és a böjt nem arról szól, hogy elérjük egy célunkat, hanem annál inkább arról, hogy közelebb kerüljünk Istenhez és embertársunkhoz.
– A kilenced során elmélkedünk Szent Antal élete fölött is. Ez azért fontos, mert ezáltal egy indíttatás kell megszülessen bennünk, hogy utánozzuk a szent erényeit, odaadását, amivel ő megélte keresztény mivoltát, istengyermekségét. Így megtapasztaljuk, hogy mindannyian egy nagy családhoz tartozunk. Azáltal, hogy én egy nagyobb testvéremet a hitben utánozom, attól még nem fogom őt lefénymásolni, hanem megtapasztalom a magam egyediségében azokat az erényeket, és szép vetületet, fényt kapnak az én életemben is. A szentek élete konkrét példa arra, hogy lehet Isten gyermekének lenni, lehet élni az Evangéliumot, lehet keresztényként élni. Ezért jó szembenézni az ő életükkel, mert ezáltal megtapasztalható, hogy ők sem égből pottyant szuperhősök vagy csodabogarak, hanem igenis, ahogy ők megélték az Evangéliumot, akkor úgy megélhetem én is. Tehát a szentek követendő példák – tette hozzá Guia Hugó ferences szerzetes, a kegytemplom igazgatója, aki arra biztat mindenkit, hogy az idei kilenced során főként a kegyelmek kegyelméért, megtérésünkért imádkozzunk.
A csíksomlyói kegytemplomban a Szent Antal tiszteletére bemutatott szentmisék június 9-ig keddenként reggel 8, délelőtt fél 11-től és este 6 órakor lesznek. Jövő kedden a délelőtt fél 11 órakor kezdődő szentmisét Csíki Szabolcs ifjúsági főlelkész, csíkdelnei plébános, az esti szentmisét Kovács Antal székelyudvarhelyi ferences szerzetes mutatja be.

Biró István