Kevesebben születtek, többen hunytak el tavaly Székelyföldön

A tavalyi előzetes adatok szerint Romániában 296 711 halálesetet regisztráltak. Az már az előzetes adatok alapján megállapítható, hogy a halálozások ilyen magas száma abszolút negatív rekordot jelent Románia rendszerváltás utáni történetében. Erdélyben tavaly 97 636 haláleset történt, ez az előző évi előzetes adatokhoz képest 16,3 százalékos, az országos átlagot valamivel meghaladó növekedést jelent az elhalálozásokban – írja friss elemzését ismertető közleményében az Erdélystat.

Az adatok arra utalnak, hogy a járvány közvetett hatása a lakosság egészségi állapotára és a halálozások alakulására akár nagyobb mértékű lehet, mint a közvetlen, a Covid-19 betegségre visszavezethető halálozás.

Erdélyben

A megyei statisztikai hivatalok előzetes adataiból az Erdélystat által készített összesítés szerint Erdélyben tavaly 97 636 haláleset történt, ez az előző évi előzetes adatokhoz képest 16,3 százalékos, tehát az országos átlagot is valamivel meghaladó növekedést jelent az elhalálozásokban. Ezzel szemben csak 62 713 gyermek jött világra, ami 3906 fővel, vagyis 5,9 százalékkal múlta alul az egy évvel korábbi, 2019-es születésszámot. A népességfogyás mértéke 34 928 volt, bő duplája az előző évinek. Erdély 16 megyéjében 27 716 házasságot kötöttek, 36 százalékkal kevesebbet, mint 2019-ben.

Székelyföldön

Hargita és Kovászna megyében 2020-ban 7100 halálesetet jelentettek, ez „csupán” 12,3 százalékkal haladja meg a tavalyi előzetes adatokat, tehát a halálozási növekmény arányában Székelyföldön alacsonyabb volt az országos és az erdélyi átlagnál.

A születéseket tekintve viszont átlagosnál kedvezőtlenebb a kép: Székelyföldön az előzetes adatok szerint csupán 4890 gyermek jött a világra, ami 424 gyermekkel kevesebb, vagyis 8 százalékkal alacsonyabb az előző év ugyanilyen adataihoz viszonyítva. A házasságkötéseket tekintve még az erdélyi trendeknél is valamivel kedvezőtlenebbek a székelyföldi adatok: 1648 pár mondta ki a boldogító igent, ami csaknem 40 százalékos visszaesés.

Partiumban

Erdély másik, nagyobb arányban magyarlakta régiójában, a Bihar, Szatmár és Szilágy megyéből összesített Partiumban 2020-ban 16 916 halálozás történt, ami 15,1 százalék-os növekmény, a születésszám pedig 10 888 volt, amely 5,5 százalékos egy év alatti csökkenés.

Közép-Erdélyben

Erdély harmadik jelentősebb magyar lakosságot tömörítő régiója a Kolozs és Maros megyéből álló Közép-Erdély. Itt az előzetes adatok szerint 12 126 gyermek született, ami 387 gyermekkel kevesebbet jelent a 2019-es év hasonló adatközléséhez viszonyítva, így a csökkenés „csak” 3,1 százalék-os. A halálozások száma 17 490, vagyis 2232 személlyel többen haltak meg 2020-ban, így a halálozások 14,6 százalék-kal ugrottak meg. A házasságkötések száma 5 017 volt, a visszaesés mértéke 35,7 százalék.

Következtetések: a koronavírus hatása

Már az előzetes adatokból bizonyosan megállapítható, hogy a halálozások számát tekintve a 2020-as év abszolút negatív rekordot jelentett Romániában. A 2019-es év előzetes adataihoz viszonyított 36 775 fős országos, ezen belül 13 692 fős erdélyi halálozási többlet azonban csak részben írható közvetlenül a koronavírus számlájára (2020. december 31-éig 15 767 Covid-19-áldozat volt Romániában).

Ezek az adatok arra utalnak, hogy a járvány közvetett hatása a lakosság egészségi állapotára és a halálozások alakulására akár nagyobb mértékű lehet, mint a Covid-19 betegség. Az egészségügyi ellátás akadozása, az egészségügyi problémák elhanyagolása, a krónikus betegségek kezelésének megszakítása, a szűrővizsgálatok elhalasztása a népesség egészségi állapotának jelentős hanyatlásához vezethet.

A halálozásokkal szemben a születésszámok alakulását csak az év utolsó hónapjaiban befolyásolhatta közvetlenül a járvány. Így a 2020. évi születésszám-csökkenés elsődleges oka nem a járványban keresendő, hacsak nem oly módon, hogy a járvány következtében megnehezedett a külföldön élő román állampolgárok gyermekeinek itthoni anyakönyvezése. (Ezen a téren majd a végleges adatok ismeretében látunk tisztábban. A jelenlegi előzetes születési adatok kapcsán nem zárható ki, hogy azok a véglegesítés folyamán érdemben javulnak majd.) A járvány és következményeinek (munkanélküliség, bizonytalanság stb.) esetleges termékenységi hatásai majd a 2021. évi születésszámokban lesznek megfigyelhetőek.

A házasságkötések számának zuhanása egyértelműen a járványhelyzet következménye. Ez a házasságon kívüli gyermekvállalások – jelenleg Romániában és Erdélyben az európai átlagnál még lényegesen alacsonyabb – arányának növekedését hozhatja magával Erdélyben és Székelyföldön is.

HN-információ