Két hónappal tovább pályázható a 6.1-es diaszpóra-intézkedés: Haladékot kaptak a fiatal gazdák

Fiatal gazdák vizsgálják a traktorfülkét a lázárfalvi gazdanapokon. Ösztönző a 40-50 ezer eurós támogatás

Két hónappal meghosszabbította a külföldön munkát vállaló fiatal gazdálkodók hazacsalogatását célzó 6.1-es diaszpóra-intézkedés pályázati határidejét a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség. Az induló fiatal gazdák támogatására 40-50 ezer eurót kínáló intézkedésre eredetileg május 4-ig lehetett volna pályázni.

Kevés pályázat érkezett az e célra elkülönített 20 millió eurós keretösszeghez képest, ezért két hónappal kitolta a 6.1-es diaszpóra-intézkedésre érkező pályázatok benyújtásának határidejét a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) – derül ki az intézmény lapunkhoz eljuttatott közleményéből. A döntés értelmében a külföldről hazatérő és farmot alapító fiatal gazdálkodók pályázatait 2021. július 5-én, délután 4 óráig fogadják. A pályázati dokumentumokat kizárólag elektronikus úton, az AFIR online ügyfél-kapuján keresztül feltöltve lehet benyújtani.
Tegnap még – mint ahogy a pályázati határidő hosszabbítása is indokolta – bőven maradt lekötetlen, felhasználatlan támogatás a fiatal gazdáknak szánt 20 milliós eurós keretből: a 6.1-es diaszpóra-intézkedésre tegnap délutánig országos szinten 194 gazdálkodó nyújtotta be pályázatát, az ezekben megfogalmazott üzleti, farmfejlesztés-elgondolások megvalósítására pedig összesen 7 millió 880 ezer eurónyi támogatást igényeltek.
A pályázati időszak hosszabbítása mellett jó hír, hogy a pályázóknak a vissza nem térítendő uniós finanszírozás elnyeréséhez továbbra is elegendő lehet a minimálisan megkövetelt 25 pont elérése.
A gazdaságonként 40-50 ezer eurós, 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatásra azok a 41. életévüket be nem töltött gazdálkodók és agrárképzettségű szakemberek pályázhatnak, akik mezőgazdasági, agrár-élelmiszeripari, állategészségügyi vagy agrár-közgazdaságtani tanulmányaikat az utóbbi öt esztendőben (60 hónapban) külföldi – EU-s és EU-n kívüli – felsőoktatási intézményekben végezték és sikeresen befejezték. Pályázhatnak azok a fiatalok is, akik külföldön az elmúlt két esztendő alatt legalább 3 hónap megszakítatlan munkaviszonnyal a mezőgazdaság, az élelmiszeripar vagy az állategészségügy területén dolgoztak. A munkaviszonyt tanúsító, külföldi munkáltató által kibocsátott, felülhitelesített dokumentumot a pályázók a munkaszerződéssel és a külföldi hatóságok által a vonatkozó időszakra kiállított tartózkodási engedéllyel is helyettesíthetik.
Általános elvárás, hogy üzleti terveikkel azok a fiatal gazdálkodók pályázhatnak, akik először vállalják a gazdaság üzletszerű vezetését, lakóhelyük és gazdaságuk ugyanazon községen, közigazgatási területen belül található és megfelelő szakképesítéssel is rendelkeznek. A fiatal gazdapályázók közül azok, akik 12 ezer és 30 ezer euró közötti termelési egyenértékű farmmal rendelkeznek, 40 ezer eurós; a 30 ezer és 50 ezer euró közötti SO-értékkel rendelkező gazdák pedig 50 ezer eurós támogatásra tarthatnak számot, amit az üzleti tervben megfogalmazott célokra, beruházásokra használhatnak fel. A támogatás egyszeri, amit a családból csak az egyik tag kaphat meg. Követelmény, hogy a pályázat lebonyolítása alatt a gazdaság mérete nem ingadozhat 15 százaléknál nagyobb mértékben, és semmiképp sem csökkenhet 12 ezer SO-pont alá. A támogatás 75 százalékát előlegként igényelhetik a pályázók, míg a fennmaradó 25 százalékos hányadát az üzleti tervben megfogalmazott vállalások teljesítését követően utalja az ügynökség.

Domján Levente