Keresztúttal ünnepelt a Csíksomlyói Passió

Passiójáték a keresztútján FOTÓ: FARKAS ENDRE

Negyed századdal ezelőtt, 1996 virágvasárnapján mutatták be először Csíksomlyón a passiót helybeli fiatalok. A koronavírus-járvány miatt tavaly és idén is elmaradt dramatikus előadás szereplői keresztúttal és szentmisével ünnepelték az évfordulót.

Idén ünnepli a Csíksomlyói Passió Csoport 25 éves évfordulóját. A csoport 1996 óta, kisebb megszakításokkal, a nagyhét felvezetéseként a csíksomlyói kegytemplomnál adta elő passiójátékát Svella Adél balett-tanár rendezésében. Az előadást az első tíz évben pünkösdszombaton, a Hármashalom-oltárnál is bemutatták. Az 1700-as évekre visszamenő hagyományokkal rendelkező passiójátékkal vendégszerepelt a csoport Magyarországon, Ausztriában, Hollandiában, Németországban és Franciaországban.
Tegnap Csapai Árpád egyetemi lelkész vezetésével a csíksomlyói borvízkúttól indulva keresztúton vettek részt a passiójátékot előadó csoport tagjai és a hozzájuk csatlakozók. A résztvevők a Kissomlyó-hegy aljától a Salvator-kápolnához vezető meredeken felállított keresztút stációit járták végig. A Jézus szenvedéstörténetét végigkísérő keresztutat imádkozva, énekelve járták végig a zarándokok, az egyes stációkat jelentő kőkereszteknél többen megfogalmazták kéréseiket, gondolataikat.
A keresztút végigjárását követően a résztvevők szentmisén vettek részt a Kis- és Nagy-Somlyó hegye között található Hármashalom-oltárnál, a szertartást Csapai Árpád celebrálta, közreműködött az Árvácska együttes. A szentmise végeztével köszöntötték Balási Csaba fotóst, aki évtizedeken át fényképezte a csíksomlyói passiójátékot. Az ezeken az alkalmakon készült felvételekből a kegytemplom előtti parkban nyílt kiállítás, amely virágvasárnaptól két héten át látogatható.

A csíksomlyói ferences gimnázium diákjai 1721 és 1787 között majdnem minden esztendő nagypéntekén, illetve más ünnepnapokon (például vízkereszt ünnepén, feketevasárnap, pünkösd szombatján, Úrnapján, Páduai Szent Antal ünnepén, Nagyboldogasszony ünnepén) összesen 42 passiójátékot, 12 moralitást, 5 ószövetségi drámát, 4 mártírdrámát, 12 történelmi drámát, 4 társadalmi drámát és két vígjátékot mutattak be a nagyszámú, a környező falvakból a Sarlós Boldogasszony templomába sereglett hívőknek. A passiójátékok szövege az 1348 oldalas Liber exhibens Actiones parascevicas című kéziratos kötetben maradt fenn az utókornak, melyet 1774-ben Péterffi Márton (1720–87) erdélyi ferences tartományfőnök utasítására másoltak össze.

Farkas Endre