Javultak a tanári versenyvizsga eredményei

Fotó: Archív

Közzétették a versenyvizsga végleges eredményeit, eszerint a pedagógusok majdnem felének sikerült legalább hetes érdemjegyet szereznie az írásbeli próbán. Úgy tűnik, voltak, akiknek nagyon is megérte fellebbezni, ugyanis csak akkor jogosultak végleges pedagógusi állás elfoglalására, ha a végső osztályzatuk eléri legalább a hetest.

Július közepén zajlott Csíkszeredában a versenyvizsga az üres pedagógusi helyekre, az első eredményeket július 19-én tették közzé. Többen is elégedetlenek voltak a kapott jeggyel, 135-en nyújtottak be fellebbezést. A tanfelügyelőség tájékoztatása szerint a dolgozatok újrajavítása után az alig 46 százalékról 49,40 százalékra nőtt azoknak a pedagógusoknak a száma, akiknek a jegye meghaladta a 7-est az írásbeli vizsgán (a megmérettetésnek gyakorlati része is van, próbatanítás formájában).

Ezzel az eredménnyel választhatnak a megyében meghirdetett kinevezett tanári állások közül. Valamivel kevesebben vannak, akiknek dolgozatát 5-ös és 7-es között értékelték, azaz a vizsgán részt vevők 40,93 százaléka (237 személy) van abban a helyzetben, hogy részt vehet a nem végleges, avagy helyettesítői állások elosztásán. A versenyvizsgázók majdnem tíz százaléka ötös alatti jeggyel végzett.

Összesen 580 személy dolgozatát javították ki, egyet közülük érvénytelenítettek. A végső eredmények ismeretében elvileg 286-an lennének jogosultak végleges katedrára, miközben megyénkben mindössze 86 ilyet hirdetett meg a tanfelügyelőség, és a kereslet általában nem talál a kínálattal. Például miközben megyénkben főleg szaktanárokat, matematikatanárokat, zenetanárokat, tornatanárokat keresnek, és alig néhány óvodapedagógusi és tanítói helyet lehet megpályázni, a jelentkezők között 165 magyar óvónő van, és csak alig néhány szaktanár. Van viszont több mint 800 betöltésre váró helyettesítői állás.

A végleges helyeket az arra jogosultak között Csíkszeredában, a tanfelügyelőség által szervezett nyílt ülésen osztják el július 29-én és augusztus 1-jén. A helyettesítői állások és részleges katedrák betöltése csak azt követően esedékes.

Asztalos Ágnes

: an accessible web community