Igaz múlt, hamis mítoszok nélkül

Csikány Tamás a katonai határőrvidék történetét ismertette Fotó: Boncina-Székely Szidónia

Gyergyóremete a helyszíne a 38. alkalommal tartott magyar rendvédelem-történeti tudományos konferenciának. A kétnapos, előadásokat és kutatási eredményeket bemutató konferencia tegnap reggel ünnepélyes megnyitóval kezdődött a Balás Gábor Művelődési Házban.

A Szemere Bertalan Magyar Rend­vé­de­lem-tör­té­ne­ti Tu­do­má­nyos Tár­sa­ság éves kon­fe­ren­ci­á­já­nak hely­szí­né­ül idén Gyer­gyó­re­metét választotta. Lacz­kó-Al­bert E­le­mér, a település polgármestere a rendezvény megnyitóján elmondta: dr. Csikány Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese, valamint dr. Lukács Bence Ákos főkonzul közbenjárására a tudományos társaság idén Gyergyóremetén találkozott és előadásaival megtisztelte a települést.
A közszolgálati egyetem vezetése számára fontos ez a rendezvény, hiszen az egyetemi képzésben részt vevőknek olyan területeken kell mozogniuk majd, mint a rendvédelem és a hadtudomány, ez a konferencia pedig e tudományterületek történeti hátterét vizsgálja. Számomra pedig azért fontos, hogy Székelyföldön van ez a rendezvény, mert rendszeresen járok ide, és álláspontom szerint a székely történelem a magyar történelem szerves része – mondta el megnyitóbeszédében prof. dr. Csikány Tamás dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese. Hozzátette: a konferencia azt az érzést erősíti, hogy a székelyföldi és anyaországi történészek ugyanazt a célt szolgálják: megismerni a magyarság igaz múltját, hamis mítoszok nélkül.
A rendezvényen jelen volt dr. Lukács Bence Ákos, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselője, aki történész végzettsége okán fontosnak tartotta az esemény támogatását.
Egy olyan tudományterületet fogunk körüljárni, ami érdekes és kicsit talán érzékeny is, viszont annál inkább szükség van rá, hiszen több olyan pont van, amelyek nem teljesen azonosak a román állásponttal. Ezért fontos ez a konferencia, hogy alaposan és tudományosan körüljárjuk ezeket a kérdéseket, és írásban is megjelenjen ennek a konferenciának az anyaga, legyen hozzáférhető mindenki számára – mondta dr. Lukács Bence Ákos.
A megnyitó részeként dr. Parádi József, a társaság elnöke ismertette a jelenlévőkkel tevékenységeiket: az 1990-ben alakult tudományos társaság tagjai a magyar rendvédelem történetében születő tudományos eredmények jelentős részében szerepet vállaltak. A rendvédelem-történeti tudományos konferencia mellett minden évben közbiztonság-történeti konferenciát is szerveznek, emellett folyóiratot, hírlevelet is jelentetnek meg a témában, illetve tervezik egy, a rendvédelem történetének témájában kutatók eredményeinek megjelentetését is, online változatban. Dr. Parádi József a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság elismeréseit is átadta, majd dr. Csikány Tamás megtartotta az első előadást A katonai határőrvidék története 1762–1851 között címmel. A konferencia ma zárul a csíkszépvízi Székely Határőr Emlékközpont meglátogatásával.

Boncina-Székely Szidónia

: an accessible web community