Idén is megtöltötték a főteret

Ballagás a tapstéren. Örömkönny és mosoly Fotó: sapientia.ro/Giró Photo stúdió

Újabb évfolyam fejezte be tanulmányait a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai kampuszán. A ballagási ünnepség alkalmával a talárt viselő végzősök megtöltötték a város főterét.

A hagyományokhoz híven, a Sapientia egyetemen idén is megszervezték a ballagási ünnepséget, amely nemcsak a magasztos hangnem, hanem a mosolyok jegyében is telt. A ballagásnak idén is, mint ahogyan már megszokhattuk, két fontos helyszíne volt: csütörtök délután a csíksomlyói kegytemplom, ahová a hallgatók népviseletben vonultak az egyetemtől, a második, péntek délelőtti ünnepség helyszíne Csíkszereda főtere volt, itt már ünnepi talárt öltöttek magukra a végzősök.
A megnyitóbeszédet dr. Farkas Csaba tartotta, aki a felsőoktatás fontosságáról beszélt, megemlítve azt is. hogy a Sapientia jó értékelést kapott az akkreditációs bizottságtól.
Percze László Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa nevében szólalt fel, méltatva a ballagók kitartását, a továbbtanulás fontosságát, kiemelve azt, hogy értelmiséginek lenni példamutatással, hittel és elköteleződéssel is jár.
Ezután Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba tartotta meg beszédét, őt követte dr. Pap Levente dékánhelyettes. Beszéde három fogalomkör köré épült fel: Pax et bonum, Gaudeamus igitur és Life long learning. A csíksomlyói búcsú alig halványuló emlékére hivatkozott, annak „Béke és jóság” jelmondatára, amely szorosan összefonódott a sapientiás hallgatók életével is, a Covid-19 okozta békétlen időszak kihívásai révén. Megemlékezett az online oktatás kellemetlen és kevésbé feszélyező periódusára, kiemelve azt, hogy a bonum, azaz a jóság segítette át az oktatókat és a hallgatókat a nehézségeken. Ebbe fűzte bele a Gaudeamus igitur gondolatát (magyar fordításban: örüljünk együtt), kitérve nemcsak a hallgatók, de az oktatók kitartó munkájára is a vészterhes időszakban. Kiemelte, fontos, hogy minden helyzetből tanulni tudjon az ember, így kapcsolódva a Life long learning fogalmához, amelyre példaként Csíkszereda híres szülöttét, Kájoni Jánost hozta fel. A magyarul „a jó pap is holtig tanul” mondás tanulsága, hogy mindenkinek
a szakmai előmeneteléhez nemcsak a béketeremtő alázatára, az örömmel végzett munkára van szüksége, hanem békére és jóságra is.
Beszéde alatt a bojtok alól mosolyok bukkantak fel. Ezt követően Hajdó Zsombor, a Hallgatói Önkormányzat elnöke búcsúztatta a hallgatókat. A végzősök nevében Oláh Orsolya kommunikáció és PR szakos hallgató osztotta meg gondolatait, majd a hallgatókat díjazták. Dr. Mara Gyöngyvér rek­torhelyettes kiosztotta a legkiemelkedőbb tudományos munkáért járó Sapientia Maximus Hallgatói Díjat, tudományterületenként szólítva a díjazottakat.
Az elmaradhatatlan diplomaosztást a bojtok jelentőségteljes megigazítása követte, névsorolvasással egybekötve. Az extracurri­culáris tevékenységek (a Sapi Népe és az Enigma csapata) méltatása után az ikonikus kalapfeldobással jelezték a hallgatók a sikeres egyetemi évek végét. Az ünnepség a magyar és a székely himnusz eléneklésével zárult.
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara hallgatóinak ballagásán kétszáznál is több végzőst búcsúztattak.

Sántha Kriszta-Hanna

: an accessible web community