Számosállatonként 100 eurót igényelhetnek a szarvasmarha-, a sertés- és a baromfitartók

Válságtámogatás állattenyésztők számára

Kijáró csorda a Gagymentén. 1000 és 7000 euró közötti támogatást igényelhetnek a kisgazdaságok —   Fotó: Domján Levente

Két évet betöltött üszők és tehenek létszámához kötött egyszeri, uniós COVID-19 járványtámogatást kínál a hazai szarvasmarha-tartóknak a mezőgazdasági minisztérium. Az 5 és 90 közötti állománnyal rendelkező gazdák 1000 és 7000 euró közötti differenciált támogatásban részesülnek, míg a 91 főnél nagyobb tehénállománnyal bíró gazdaságok jószágonként 100 eurós támogatást igényelhetnek. Állományszám-függő differenciált támogatás jár a juh-és kecsketartóknak is: a támogatás esetükben 500 és 2500 euró között mozog.

Sorra jelentek meg a Hivatalos Közlönyben azok a sürgősségi kormányrendeletek, amiket a koronavírus-járvány gazdasági hatásait nyögő állattartók megsegítésére múlt héten fogadott el a kormány. A rendkívüli COVID-19 támogatásra jogosult gazdálkodók igényléseiket legkésőbb szeptember 29-ig nyújthatják be a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA ) megyei és területi kirendeltségeihez. A szarvasmarhatartóknak, a juh- és kecsketartóknak, a sertéstartóknak és a baromfitartóknak szánt intézkedéseket Adrian Oros mezőgazdasági miniszter sajtótájékoztatón ismertette, ám a támogatási kérelmekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat honlapján az APIA is közzétette.

91 tehén fölötti állomány esetében
A szarvasmarhatartóknak szánt válságenyhítési támogatással kifejezetten a nagyobb létszámú telepeket célozzák: a rendelkezésre álló keretösszeg 35,7 millió lej. A jószágonkénti 100 eurós támogatást azok a szarvasmarhatartók igényelhetik, akik 2020. július 1.-jén az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) nyilvántartójában legkevesebb 91 felnőtt nőstény szarvasmarhával rendelkeztek. A támogatást üszők és tehenek esetében csakis azokra az egyedekre vehetik igénybe, amelyek 2020. július 1-jéig betöltötték a 24 hónapot. További követelmény, hogy a támogatást igénylő gazdaság jogi képviselője a múlt év végéig nem állt átszervezés, felszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve magánszemélyek esetében – ugyancsak a múlt esztendő végéig – nem született a felszámolásra vonatkozó jogerős bírósági döntés. A támogatás tehenenként 100 euró, ám az illető gazdaság szintjén a járványügyi támogatás maximális összege nem haladhatja meg a 100 ezer eurót. A szarvasmarha-tartóknak felajánlott válságenyhítési támogatásra a jogi személyiségként működő farmok mellett magánszemélyek, engedélyezett magánszemélyek, egyéni és családi vállalkozások is jogosultak. A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség felhívja a gazdák figyelmét, hogy a támogatási kérelmeket és az állományt igazoló állategészségügyi dokumentumokat szükség esetén az APIA kirendeltségein is benyújthatják, de postai úton és elektronikus formában, e-mailben is fogadják.

Kisgazdaságoknak is jár támogatás
A nagyobb gazdaságoktól elvárt feltételek mellett, de farmonként legtöbb 7 ezer euróig igényelhetik a COVID-19 támogatást azok a szarvasmarhatartók is, amelyek tehénállománya ötnél nagyobb, de nem éri el a 90 főt – jelentette be Adrian Oros. A támogatást esetükben állománynagyság függvényében, differenciáltan kalkulálják. A pénzügyi segítség – akárcsak a nagyobb állattartó telepek esetében – azokra az üszőkre és tehenekre kérhető, amelyek 2020. július 1-jén betöltötték a 24 hónapot, valamint az állategészségügyi nyilvántartóban is szerepelnek. A kisgazdaságoknak juttatandó támogatás mértékét a következők szerint határozzák meg: az 5–10 számosállattal rendelkező gazdaságok 1000 eurós támogatásban, a 11 és 20 közötti állománnyal rendelkezők pedig 2500 eurós támogatásban részesülhetnek. 21 és 30 számosállat között a szarvasmarhatartók 3500 eurós, 31 és 40 számosállat közötti csoportban 4750 euróra, 41 és 50 számosállat között 5000 euróra, 51 és 60 számosállat között pedig 6000 euróra számíthatnak. A maximálisan igényelhető 7 ezer eurós támogatást azok a jószágtartók kérhetik, akiknek a támogatási feltételeket teljesítő szarvasmarha-állománya 61 és 90 számosállat között mozog. A támogatási kérelmek elbírálására az év végéig, a megítélt támogatási összegek kifizetésére pedig 2021. június 30-ig lesz ideje az APIA-nak – tette hozzá a mezőgazdasági miniszter.

A juh- és kecsketartókról sem feledkeztek meg
Állományszám szerint 500 és 2500 euró közötti differenciált támogatást kínál a mezőgazdasági minisztérium a juh- és kecsketenyésztőknek is. A támogatásra ezúttal azok a gazdák jogosultak, akik legalább 50 felnőtt nőstény egyedet számláló állománnyal rendelkeznek, mely az állategészségügyi regiszterben is szerepel. A támogatást csak azokra a nőstényekre kalkulálják, amelyek 2020. március 31-én betöltötték az egy évet. A rendkívüli juh- és kecsketámogatásból az 50 és 100 egyed közötti állománnyal rendelkező gazdák 500 eurós, 101 és 200 egyed között 800 eurós, 201 és 300 egyed között 1300 eurós, 301 és 400 egyed között 1700 eurós, 401 és 500 egyed között 2100 eurós, 500 egyed fölött pedig legtöbb 2500 eurós támogatásra számíthatnak. A támogatási kérelmek fogadását, elbírálását és kifizetését a szarvasmarhatartókéval megegyező határidők szerint végzi az ügynökség.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés