„Újrakezdő” találkozó

Június elején, amikor kezdtünk fellélegezni az elzártságot követően, Molnár Judit közgazdász, egyetemi oktató, s nem mellesleg civil aktivista, az Élő Szövet Térségi Közösségi Együttműködési Alapítvány ügyvezetője, a székelyudvarhelyi Helyénvaló Bolt ötletgazdája és működtetője, körlevelet küldött ötven olyan személynek, szervezetnek, akikkel/amelyekkel együttműködött a korábbiakban is. Egyrészt „életjeleket” kért, másrészt pedig az „újrakezdés” szükségességének gondolatát igyekezett felébreszteni a vidék, a hagyományos életforma, a gazdálkodás, a népfőiskolai mozgalom iránt elkötelezettséget érző barátaiban és ismerőseiben.
Kolumbán Gábor fizikus, közgazdász így reagált a felkérésre: „Bizonyára felsóhajtottatok, hogy megint egy újrakezdés! Ez a csapat állandóan újrakezdi azt, amit már régóta folytat. Tiszta rögeszme! Mégis, talán a mostani helyzet, az állandósulni látszó világjárvány, és az arra adott globális pánikreakció indokolttá teszi életünk folyamatos újragondolását, az alapértékeinkhez, az Élethez való visszatérést.” Ezek a felvetések segíthetik a mostani párbeszéd és az (újra)kezdődő mozgalom lendületét. „Az alapvető kérdés – folytatta a szakember –, hogy életformánk, társadalmunk és gazdasági rendszereink a teremtett Életet szolgálják, vagy éppen ellenkezőleg, annak pusztulását segítik elő? Ez a kérdés egyre több embert és intézményt foglalkoztat. Mert a világjárvány kapcsán (újra) kiderült, hogy az emberi civilizáció mennyire sérülékeny, és nem fenntartható. Akár saját magát is elpusztíthatja a helyzetre adott nem helyénvaló döntéseivel... Márpedig az evolúció során azok a fajok és civilizációk, akik/amelyek nem adekvát válaszokat adtak a valóság kihívásaira, kipusztultak. A nagyhatalmak a szokásos rögeszméiket követve most újabb hidegháborúba kezdtek, és újraindították a fegyverkezési versenyt. A nemzetállamok, szokásos rögeszméiket követve bezárkóztak, beindították a bankópréseket, és autoriter intézkedéseikkel öntömjénezték hatalmi vágyaikat... Ezek nem adekvát válaszok! Mit tehet az ember ilyen helyzetben? Megpróbál túlélni. Felelősséget vállal az életéért. És a közösségéért. Gazdálkodik, hogy eltarthassa magát és szeretteit. Együttműködik, hogy megtalálja a megoldásokat, és elérje a kritikus tömeget a változáshoz. Újrakezd.”
Bányász József szarvasmarhatartó gazda, a Tejbánya Sajtmanufaktúra tulajdonosa, civil aktivista, az Oltárkő Parasztszövetkezet képviselője, túl azon, hogy maga is elmondta, leírta röviden „karantén-élményeit”, úgy csatlakozott, hogy felajánlotta a „nulladik” találkozó, a „start” előkészítését, felvállalta, hogy a saját telkén álló „Kultúrcsűrben”(Gyergyóalfalu 200.), szombaton, július 4-én, 9.00 és 13.00 óra között helyet biztosít a szabadtéren tartandó munkaértekezletnek.
„A sorsunk, fajtánk jövője a mi kezünkben (is) van.” „Szervezzük meg a jövőt, és rakjuk le annak alapköveit.” „Vezéreljen az igényes egyszerűség.” Az ötletgazdák nem kívánják a találkozót túlszervezni. Törekednek arra, hogy minden megjelenő kapjon teret gondolatai, tervei megfogalmazására. Hasznosnak látszik az a módszer, hogy ki-ki előreküldi villámpostán a maga kérdéseit, felvetéseit. 
Tekintettel arra, hogy a találkozó ad hoc jellegű, a helyszín és a program családias, épp ezért a befogadóképesség is korlátozott. Kérik az érdeklődőket, hogy regisztráljanak Bányász József házigazdánál a következő elérhetőségeken: (+4)0745–260960, e-mail: banyasz.jozsef@eloszovet.ro.
A kezdeményezés nem csatlakozik semmilyen kormányzati vagy vállalkozói szervezethez/céghez, épp ezért önköltséges és önellátó. Mindenki hozzon magával elégséges ennivalót, s az sem baj, ha ezek az élelmiszerek kinek-kinek a saját szorgalmából és leleményességéből fakadóan „egyszerű háziszőttes és kézműves portékák”. Be lehet mutatni egymásnak ezeket a termékeket egy közös asztalon, és beszélhetnek a gazdálkodók gyakorlati tapasztalataikról, illetve a módszereikről is. 

 Simó Márton

Hirdetés