Három hűtőtankot vásárolt a gyimesközéploki gazdaegyesület

Új eszközökkel segítik a tejbegyűjtést

Használatba vett tejhűtőtank Gyimesközéplokon. Még legalább 10-15 tartályra lenne szükség —   Fotó: Domján Levente

Több mint 38 ezer lejes beruházás gyanánt három új, háromszáz literes tejhűtőtartállyal gyarapodott a gyimesközéploki gazdaegyesület eszközállománya, amely a korábbi években vásároltakkal együtt immár nyolc hűtőtankkal segíti, hogy a helyi tejtermelőktől származó értékes alapanyag szakszerűen tárolva, minőségvesztés nélkül kerüljön a Tatros-parti tejfeldolgozóba.

Három új, egyenként há­romszáz literes űrméretű tejhűtőtartályt vá­sárolt a Gyimesvölgyi Állattartógazdák Egyesülete. A beruházás nem csupán a tejbegyűjtés hatékonyságát fokozza, de sokat segít a hűtőedényekbe kerülő nyers tej minőségének megőrzésében is – tájékoztatta lapunkat Tankó Attila, a gyimesközéploki egyesület elnöke. A több mint 38 ezer lejes beruházásból 18 900 lejt – a teljes beruházás 49 százalékát – pályázati támogatásként Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete biztosította, a fennmaradó több mint 19 ezer lejt pedig önrészként az egyesület teremtette elő.

Tovább bővítenék a tejbegyűjtő hálózatot
A gyimesközéploki egyesület korábban több ízben is sikerrel pályázott hasonló felszerelések vásárlására: a vidékfejlesztési egyesület pályázati kiírásaira jelentkezve a megelőző esztendőkben már két 1000 literes hűtőtank, illetve három 300 literes befogadókapacitású tejtároló beszerezésére szereztek társfinanszírozást. A múlt esztendő végén vásárolt és rövidesen használatba álló három újabb hűtőtartállyal így immár nyolcra bővült a középloki gazdaegyesület birtokában lévő tejtárolók száma. De ez még mindig nem elég: a község kiterjedtsége miatt a helyi tejbegyűjtési hálózat lefedéséhez még további 10-15 hűtőtankra lenne szükség. Ezeket idővel ugyancsak pályázati támogatás révén szeretné beszerezni a gazdaegyesület.
– Akárcsak a többit, a három új hűtőtankot is a falu különböző részein helyezzük el. Ezáltal jelentősen könnyebbé válik a tejbegyűjtés is, hiszen nem apránként, gazdaságról gazdaságról járva kell begyűjtsük a tejet. Bízunk abban, hogy a megyei tanács a jövőben is támogat e céljainkban minket – tette hozzá Tankó Attila.

Helyi tej a helyi feldolgozóba
A község különböző településrészeiről begyűlő tehéntejet a gyimesközéploki szövetkezeti tejfeldolgozó vásárolja fel: az alapanyagért literenként 1 lejes átlagárat fizetnek, ami azonban minőség és mennyiség függvényében egy kicsit változhat.
– A gazdák szívesen adják a helyi tejfeldolgozónak a tejet, ugyanakkor nekik is könnyebbség, ha a kapuból elviszik a tejet. A hűtőtankok abban is fontos szerepet játszanak, hogy a kijelölt begyűjtőpontokon a tej elszállításáig se romoljon a tej minősége. Ez különösen a nyári időszakban fontos – hangsúlyozta az egyesület elnöke.

Növekszik és javul az állomány
Az állattartás és a tejtermelésből eredő jövedelem máig a gyimesi gazdálkodók legfontosabb bevételi forrása: e téren – felvásárlóként – a helyi tejfeldolgozó is biztonságot nyújt, hiszen a Gyimes-völgyében előállított tej kiváló alapanyagul szolgál a helyi, sajátos ízeket hordozó tejtermékek előállítására. Ennek a gazdák is tudatában vannak, a tejértékesítési lehetőség pedig az állományadatokban is visszaköszön.
– Nemhogy nem csökkent, hanem még növekedett is a szarvasmarha-állomány, ráadásul ge­netikailag is javult, köszönhetően azoknak a pirostarkáknak, amik Németországból, Csehországból és Ausztriából kerültek a vidékünkre. Ez a javulás a tejhozam növekedésében is érezhető volt – mutatott rá Tankó Attila.

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés