Hirdetés


A szociális járandóságok tarka világa (VII.)

Rekordok könyve…

Minden garas számít. Nem könnyű a nyugdíjasok élete ma sem

Ami úgy általában a nyugdíjakat illeti, a legutóbbi 30 esztendő visszatérő témájaként jelentkezett az állítólagos méltánytalanságok, igazságtalanságok és aránytalanságok „számbavétele”, illetve az űr, ami tátong a köznyugdíj minimumának és a hazai viszonylatban elérhető, illetve elért legnagyobb nyugdíj értéke között.

Talán érdemes arra utalni a valós helyzet érzékeltetése végett, hogy a minimálisnak tartott 704 lejes nyugdíjértékhez képest annak több mint huszonhétszeresét teszi ki az egykori bírák és ügyészek átlagnyugdíjának kvantuma. Lehet, hogy ez az összehasonlítás nem szerencsés, de mindenképp meggondolkoztató és sokak számára igen is elfogadhatatlan. A dolgok ilyenszerű alakulásának megvannak a maga, egyrészt objektív okai, de nagyobb súllyal nyomnak a latban a különleges törvények ama előírásai, amelyek sajátos nyugdíj-megállapítási feltételeket és eljárásokat „szabnak meg”. Az elmúlt időszakok során több kormány, illetve parlamenti párt megpróbálkozott a vadhajtásoknak is minősíthetők lenyesésével. Nem sok eredménnyel, sőt egyes jogszabály-módosítások tovább gerjesztették a hazai nyugdíjrendszerekben megmutatkozó értékbeli aránytalanságokat. Volt olyan törvény is, amely az alkotmánybíróság szűrőjén akadt fenn. Most bekövetkezett egy újabb törvényhozási próbálkozás, nevezetesen a fiskalitás vonalán, amint már arra utaltunk, olyan értelemben, hogy a 7000 lejen felüli részt 85%-os adókulccsal adóznák meg. Ez még a jövő zenéje, s a taláros testület július 14-én (s nem július 7-én, ahogy azt tévesen közöltük egyik megelőző lapszámunkban) tárgyal az alkotmányossági aggályokat megfogalmazó beadványokról. Megtörténhet, hogy akkor nem fognak dönteni, hanem újabb időpontot jelölnek ki. Egyes szakelemzők máris azt valószínűsítik, hogy az Alkotmánybíróság helyet fog adni a beadványokban megfogalmazott „érveknek”, és alkotmányosnak ítéli meg ezt a törvényt. Ha ez bekövetkezne, egyes nyugdíjak esetében az nagy érvágást jelentene, például egy jelenleg 27 000 lejes nyugdíj nettóban majd csak 10 000 lejt jelentene. (Amúgy a szóban forgó értékű nyugdíjnak a jelenlegi adózás közepette a nettója 24 500 lej.) Kérdezhetné bárki: Van ilyen kvantumú nyugdíj Romániában? A válaszunk az, hogy igen, sőt van Hargita megyében is.
Félhivatalos értesülések szerint az országos nyugdíjrekordot évek óta egy igen előrehaladott korú egykori ügyész, majd börtönigazgató tartja, akinek jelenlegi havi járandósága 77 000 lej körül van, s az még 2017-ben „csak” 33 400 lej volt. Őt követi érdekes módon egy egykori pilóta, aki havi bruttó nyugdíja csak valamicskével marad el a 40 000 lejtől. Amúgy az egykori ügyészek és bírák közül nem kevés azoknak a száma, akiknek havi (szolgálati) nyugdíja meghaladja a 25 000–30 000 lejt. Mazsolázva a nagy nyugdíjak statisztikai adataiból rá lehet bukkanni olyan jelenleg nyugdíjas honatyára is, akinek nyugdíjjárandóságai havi bruttó értéke meghaladja a 20 000 lejt.
Már említettük, hogy országos viszonylatban 4088 olyan egykori ügyész és bíró van, akik járandóságainak átlagértéke májusban elérte a 19 039 lejt. Ha ez az átlag, akkor magától értetődő, hogy vannak olyan értékszintek, amelyek azt jóval meghaladják. Ilyenek találtatnak megyénkben is. A Hargita megyei rekord havi 25 430 lej volt, s azt az ügyészek és bírák jogállására vonatkozó utólag módosított és kiegészített 2004/300-as törvény alapján állapították meg. A szóban forgó személyzeti kategóriák átlagnyugdíja feletti nyugdíjat realizálnak még 19-en Hargita megyében, a toplista második helyét elfoglaló nyugdíj értéke 24 951 lej volt, a harmadik helyet elfoglalóé 24 314 lej. Amúgy 20 500 lej feletti nyugdíjat megyénkben 13 egykori bíró és ügyész realizál.
Aki azt hinné, hogy a köznyug­díj­rendszerben fehér hollónak számít a nagy értékű nyugdíj, az ugyancsak téved. Igaz, az egykori bírákat és ügyészeket nemigen lehet utolérni, de talán megközelíteni igen. Egy 2019 októberében (a nyugdíjpont értékének szeptemberi megemelését követően) készült kimutatás szerint az Országos Köznyugdíjpénztár által kifizetett legnagyobb nyugdíj bruttó értéke 33 235 lej volt, azaz közel 7000 euró. Annak kedvezményezettje egy bukaresti nyugdíjas volt, aki állítólag hosszú évtizedeken át a bankszektorban töltött be csúcsvezetői tisztségeket. A toplista második helyét ugyancsak egy bukaresti köznyugdíjas foglalta el havi bruttó 28 772 lejjel, a negyedik helyre szintén egy bukaresti került havi 28 470 lejes bruttóval. A köznyugdíjrendszer nyilvántartásában találni olyan megyénkbeli nyugdíjasokat is, akiknek havi bruttó járandósága meghaladja a 8000 lejt, szám szerint 10 ilyen nyugdíjasról tudni, s aki a csúcsot tartja, annak nyugdíjszelvényén havonta 15 665 lejes bruttó összeg szerepel. A toplista második helyén az a köznyugdíjas áll, aki havi 11 402 lejes bruttó összegre jogosult, a harmadik helyet pedig egy olyan köznyugdíjas foglalja el, aki havonta bruttó 10 595 lejes nyugdíjra jogosult. Lévén, hogy a bankszektor csúcsvezetői mindig is a fővárosban leledzettek, megyénkben bankár nincs az említett 13-as toplista első 5 helyén, de vannak több évtizedes vállalatvezetői múlttal rendelkező személyek, olyanok is, akik sikeres szereplői voltak a privatizálásnak, de olyanok is, akik a helyi közigazgatásban, illetve állami szakhatóságban futottak be anyagilag ugyancsak elismert szakmai karriert. Az érdekesség kedvéért megemlítenénk, hogy országos szinten a köznyugdíjrendszerben is több mint 10 000 főre tehető azon nyugdíjasok száma, akik havi bruttó járandósága meghaladja a 7000 lejt. Hargita megye esetében számuk 20-25 körül lehet.
Végezetül, de nem utolsósorban: az, hogy Bukarestben van a legtöbb nyugdíjas és ott a legmagasabb az átlag köznyugdíj értéke is (1734 lej, de azon belül az 1-es kerületben annak kvantuma 2015 lej), az is érthető, hogy ott találtatnak a különböző nyugdíjrendszerek toplistáinak az első 10 helyezettjei is, és ebben talán szerepe lehetett és lehet annak is, hogy a fővárosi átlagbér ugyancsak eltávolodik (talán mondanunk sem kell, hogy milyen irányba, a megyei átlagértékektől…

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek