Megterhelő az online oktatás: Felmérést készített a Csíkszeredai Középiskolások Diáktanácsa

Különböző tapasztalatokról számoltak be

A Csíkszeredai Középiskolások Diáktanácsa felmérést végzett az online oktatással kapcsolatban. A felmérés készítői azt vizsgálták, hogyan működik a csíkszeredai középiskolákban az online oktatás, milyen platformokat használnak erre, illetve előnyeit, hátrányait is feltérképezték.

Összesen 444 válasz érkezett a szervezőkhöz a felmérés során, 2020. április 14–28. között, amelynek 94,5 százalékát magyar, illetve román nyelvű diákok, a maradék 5,5 százalékot pedig tanárok küldték be. A kutatást végzők a Csíkszereda területén működő tanintézmények román és magyar ajkú diákjait, valamint tanárait szólították meg.
− A célunk, hogy képet kapjunk arról, hogyan működik Csík­szereda területén az online oktatás. Fontosnak tartottuk, hogy a diákoknak lehetőségük legyen elmondani véleményüket, tapasztalataikat. Sokan azt nyilatkozták, hogy ez nem fenntartható állapot, és minél előbb visszamennének az iskolába. Ennek ellenére vannak bizonyos dolgok, amelyek sokkal jobban működtek, és akár a mindennapi oktatás részét is képezhetik a jövőben – nyilatkozta Bartalis Orsolya, a Csíkszeredai Középiskolások Diáktanácsának elnöke.
A felmérésben részt vevő diákok 67 százaléka mondta azt, hogy ezáltal sokkal több idejük van tanulni, mert csak a vizsgatárgyakra, illetve a szaktantárgyakra fókuszálhatnak. Sok diák örvend, hogy a saját idejét beoszthatja, így kevesebb stresszel tudnak dolgozni. Továbbá pozitívumnak találták azt is, hogy nem esnek ki a rutinból, és elfoglalhatják otthon magukat. Az online oktatásnak természetesen vannak hátrányai és hiányosságai is, ugyanis a megkérdezettek 42 százaléka tartja nehéznek a tanulásnak ezt a formáját. A diákok több mint háromnegyede, mintegy 78 százaléka azt nyilatkozta, hogy több feladatot kapnak a tanáraiktól így, mint a rendes tanítás keretein belül. A magyarázat hiányában ezeknek a megoldása több időt vesz igénybe. Megemlítették azt is, hogy eléggé rendezetlenül működik az online oktatás. A tanárok különböző platformokat használnak, sok iskolában nincs egységes órarend, ezáltal a diákok nem tudják követni, hogy melyik napra miből készüljenek, illetve sok a határidő is.
Sokan arról számoltak be: örülnek, hogy az online oktatás által felvették a tempót a 21. századdal. A diákok 36 százaléka bevezetné az elektronikai eszközök, különböző platformok használatát az oktatásban, szemléltető eszközök, videók, képek vagy egyéb segédanyagok formájában. A kérdőíveket kitöltők 32 százaléka gondolja úgy, hogy elsősorban azokkal a tantárgyakkal kellene foglalkozni, melyek az osztály profiljához szorosabban illeszkednek, úgy, ahogy ez az online oktatás kezdetén is volt.
A diákok 91,9 százaléka azt nyilatkozta, hogy megfelelő eszközei vannak az online oktatáshoz való csatlakozáshoz, valamint a tanulók 63,3 százaléka könnyen alkalmazkodott az új oktatási formához. A kérdőívet kitöltők úgy tapasztalták, hogy a tanáraik 58 százaléka is könnyen áttért az online oktatásra, míg az online tér megfelelő ismerete hiányában, vagy esetenként érdektelenség miatt 42 százalékuk nehezen.
A diákok több mint 99 százaléka használja a Google Classroom-ot, melyet 66 százalékuk a legalkalmasabb felületnek tart. Elmondásuk szerint azért ez a legmegfelelőbb, mert átlátható, követhető felület, emlékeztet a határidőkre, ezáltal sokkal rendszerezettebb az online térben történő oktatás. A tanulók mintegy 45 százaléka kiemelte, hogy hasznosnak tartja a Google Classroom mellett más felületeken történő videós órákon érkező magyarázatokat is. E célra a legalkalmasabbnak bizonyult a Zoom, melyet a diákok 57 százaléka használ. A felület előnyösnek bizonyul a diákok számára, mert az órák csak 40 percesek (előfizetés nélkül), így a diákok kevésbé érzik megterhelőnek, mint az iskolai 50 perces órákat. A Zoom mellett használják még a Skype, Discord vagy Google Meet felületeket is.
A tanulók 70 százaléka nyilatkozta azt, hogy megterhelő számára az, hogy tanáraik nem kommunikálnak egymással, túl sok feladatot adnak, és többségük különböző platformokat használ ezek közlésére. A diákok többsége írta azt, hogy a feladatokat és határidőket is nehéz figyelemmel követni, nemhogy azokat megoldani, betartani. Az online oktatás sokkal leterhelőbb és sokkal nehezebb mindenki számára – derült ki. A képernyő bámulása károsítja a szemet, a gép előtt ülés és a helytelen testtartás a gerincet.
A diáktanács az összes csíkszeredai tanintézmény vezetőségének figyelmébe ajánlja a felmérés eredményeit, illetve kérik, hogy állítsanak össze órarendet, építsenek fel rendszert erre az időszakra, hogy ne legyen ilyen nehéz a diákok számára követni a feladatokat. A felmérés eredményeit továbbították a Hargita Megyei Tanfelügyelőség számára is, azzal a céllal, hogy lehetőségükhöz mérten hívják fel az iskolák figyelmét a kialakult problémákra.

Szilágyi Dalma-Orsolya
 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés