Kis kapacitású vágóhidak hegyvidéki térségekben

Márciusig hosszabbították a kiírást

Pihenő szarvasmarhák. Állomány lenne, de vágóhíd nincs —   Fotó: Domján Levente

Március végéig meghosszabbította a hegyvidéki övezetekben létrehozandó kis kapacitású vágóhidak, vágópontok építésére és felszerelésére kínált támogatási kiírását a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR).

Az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) 4.2-es intézkedésére március 31-ig, legkésőbb délután 4 óráig várják a kisvágóhídnyitás iránt érdeklődő vállalkozók, mezőgazdasági szövetkezetek elektronikusan feltöltött pályázatait. A projektenként igényelhető legtöbb 300 ezer eurós támogatást a jelenlegi kiírás teljes – azaz a január–március közötti – időszaka alatt a minimálisan elvárt 10 pont elérésével is elnyerhetik a pályázók – derül ki az AFIR tájékoztatójából.
A mezőgazdasági minisztérium egyébként a kifizetési ügynökség 4.2-es kiírásán keresztül már tavaly is ösztönözni próbálta a kedvezőtlen adottságú hegyvidéki térségekben működő vagy létrehozandó vágó- és húsfeldolgozási kapacitások növelését, bővítését, korszerűsítését. A tavalyi próbálkozás azonban látványos kudarcba fulladt, mivel a célra elkülönített közel 13 millió eurós – egészen pontosan 12 930 334 eurós – támogatási keretösszegre a 2020. július 13. és december 31. közötti időszakban 600 ezer eurós finanszírozási igénnyel mindössze csupán két pályázat érkezett. Ezt a kihasználatlan 13 millió eurós keretösszeget bocsátotta újra a pályázók rendelkezésére a szaktárca, bízva abban, hogy az érdeklődők nagyobb számban jelentkeznek a felkínált támogatásért.
Pedig az intézkedés igencsak hasznos és hiánypótló lenne a hegyvidéki – különösen a Hargita megyei – állattartók szempontjából, akik az engedélyezett helyi vágóhidak, vágópontok híján évek óta élőállatként kénytelenek értékesíteni vagy a szomszédos megyékben működő vágóhidakra kénytelenek szállítani vágásra szánt jószágaikat. A 4.2-es intézkedés révén kínált legtöbb 300 ezer eurós vissza nem térítendő uniós támogatásra a hegyvidéki térségekben működő kis- és középvállalkozások 50 százalékos, a bejegyzett termelői csoportok és szövetkezetek pedig 30 százalékos önrészkövetelménnyel pályázhatnak. A kis kapacitású vágóhidak működési engedélye naponta legtöbb 5 számosállat vágását teszi lehetővé, de ez havi szinten a sertések és juhok esetében nem haladhatja meg a 200, szarvasmarhák esetében pedig a havi 40 egyedet. Vágópontok esetében még alacsonyabb a napi, illetve a havi szinten levágható állatok száma: a helyi vagy a kistérségi vágópontok működési engedélyét naponta legtöbb 2,5 nagy számosállat vágására bocsátják ki, ami havonta legtöbb 100 sertés és juh, és legtöbb 20 szarvasmarha vágását teszi lehetővé.
A támogatásból közvetlenül az állatok vágását szolgáló új eszközök, létesítmények beszerzésére, kialakítására lehet finanszírozást igényelni, de – rövid értékesítési láncok esetében – támogatott a hús feldolgozását szolgáló berendezések és a termékértékesítéshez nélkülözhetetlen eszközök (címkék, csomagolóanyagok) beszerzése és a népszerűsítést célzó marketingköltségek részbeni fedezése is. A pályázatból állatszállító utánfutók, illetve a termékszállítást szolgáló haszonjárművek, hűtőkocsik, sőt a létesítmények energiaszükségleteit megújuló energiaforrásból fedező napelemek, napkollektorok is vásárolhatók.

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés