Szeptember 16-tól nagyobb eséllyel pályázhatnak a fiatal gazdák

Már 25 ponttal is benyújthatók az üzleti tervek

Traktorvezetést tanuló fiatal gazdászlány. 40-50 ezer euróval segíti az indulást —   Fotó: Domján Levente

Az eddig 85 pontról jövő héten 25 pontra csökkenti a fiatal gazdák pályázatainak elbírálásához szükséges pontszámküszöböt a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség. A 41-dik életévüket be nem töltött hazai gazdálkodók 23 millió eurós, a külföldről hazatelepülő fiatal mezőgazdászok pedig 20 millió eurós keretösszegre pályázhatnak. A fiatal gazdálkodókat farmméret függvényében 40-50 ezer eurós vissza nem térítendő támogatásban részesítik.

Lényegesen csökken szeptember 16-tól az induló fiatal gazdák támogatását szolgáló 6.1-es intézkedés elbírálási pályázati pontszámhatára, hiszen az eddig megkövetelt 85 ponttal szemben a pályázó fiatal gazdáknak projektjeik benyújtásához már 25 pont elég lesz. A 25 pontra csökkenő küszöbérték teljesítése azonban nem biztos, hogy a támogatás elnyeréséhez is elegendőnek bizonyul.

Nem sietnek a hazatelepüléssel
A 6.1-es intézkedés idei kiírására elkülönített 43 millió eurós támogatási keretösszeget két részre osztotta a mezőgazdasági minisztérium: a pénzből 23 millió euróra – országos kiírás keretében – a hazai fiatal gazdálkodók pályázatait várják, a fennmaradó 20 millió eurós keretösszeget viszont a külföldről hazatelepülő fiatal mezőgazdasági vállalkozók támogatására szánják. Ez utóbbi iránt egyelőre nagyon gyér az érdeklődés: az elmúlt másfél hónap alatt a diaszpórában tevékenykedő, mezőgazdasági munkát vállaló és hazatérni vágyó fiatal gazdálkodók köréből csupán egyetlen, 50 ezer eurós értékű finanszírozási kérelem érkezett. A hazai fiatal gazdálkodók részére elkülönített keretre ugyanakkor tegnapig 4 millió 580 ezer euró értékben 109 pályázatot nyújtottak be a gazdák – derül ki a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) honlapján elérhető online pályázati figyelőből.

Jövő héten pályázói dömpingre számítanak
Megfigyelők szerint a felhasználatlan finanszírozási forrás iránt óriási a pályázói érdeklődés: az, hogy a kiírásra eddig relatíve kevés pályázat érkezett, a magas – 90 pontról induló, majd 85 pontra csökkenő – minőségi pontszámhatárnak tudható be. Jövő szerdától ellenben – a 25 pontos küszöbérték bevezetésével – azok a gazdák is benyújthatják pályázataikat, akik a minimál-feltételeknek eleget tettek, de a fejlesztési elképzeléseik elbírálásához megkövetelt aktuális pontszámhatárt nem érték el. Szeptember 16. után már a 25 és 85 pont közötti pályázatokat is benyújthatnak a gazdák, így az AFIR-hoz tömegesen beérkező pályázatok nyomán a támogatási keretösszeg várhatóan pár nap alatt kimerül.

Általános elvárások
A 6.1-es intézkedésre üzleti terveikkel azok a gazdálkodók pályázhatnak, akik a támogatási igénylés benyújtásának pillanatában nem töltötték be 41-dik életévüket, először vállalják a gazdaság üzletszerű vezetését és megfelelő szakképesítéssel is rendelkeznek. A fiatal gazda pályázók – az SO-pontokban kifejezett farmméret függvényében – gazdaságonként 40-50 ezer euró támogatásra tarthatnak igényt, amire önrész nélkül, 100 százalékos uniós támogatásként jogosultak. A 40 ezer eurós vissza nem térítendő támogatásra a 12 ezer és 30 ezer SO közötti farmmérettel, az 50 ezer eurós támogatásra pedig a 30 ezer és az 50 ezer SO-pont közötti üzemméretű gazdasággal rendelkezők tarthatnak számot, egyszeri támogatásként, amit a családból csak az egyik tag kaphat meg. Általános követelmény, hogy a pályázat lebonyolítása alatt a gazdaság mérete nem ingadozhat 15 százaléknál nagyobb mértékben, és semmiképp sem csökkenhet 12 ezer SO-pont alá. A támogatás 75 százalékához előlegként igényelhetnek a pályázók, míg a fennmaradó 25 százalékos hányadot az üzleti tervben megfogalmazott vállalások teljesítését követően utal az ügynökség.

5 euróval nő idén a fiatal gazdáknak járó különtámogatás
Hektáronként 36,6 eurós különtámogatásra számíthatnak idén azok a 41-dik életévüket be nem töltött fiatal gazdálkodók, akik 2020-ra igényelték az egységes területalapú támogatást – derül ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján közzétett jogszabálytervezetből. A fiatal gazdáknak járó különtámogatás – amit az alap területalapú támogatáson felül kapnak meg a jogosultak – tavaly 31,2 euró, azaz 148 lej volt, vagyis a szaktárca idén hektáronként 5,4 euróval nagyobb támogatást szán a fiatal mezőgazdászoknak. A különtámogatást egyébként legtöbb 60 hektárra kaphatják meg a gazdák.
A jogszabálytervezet értelmében idénre az egységes területalapú támogatás (SAPS) nagyságát hektáronként 98,7381 euróban, a zöldítési támogatás mértékét hektáronként 57,8 euróban, a redisztributív támogatás mértékét az első öt hektár esetében hektáronként 5 euróban, míg 5 és 30 hektár közötti birtokméret esetében pedig hektáronként 48,1 euróban határozta meg a mezőgazdasági minisztérium.
 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés