Beszélgetés Vizi Istvánnal

Líceum vagy szakiskola?

Fotó: Péter Ágnes

A tavalyi minisztériumi rendelet (5090/2019) szerint az a tanintézmény, amelyben a nyári vizsgákon senkinek sem sikerül az érettségije, a következő évben nem indíthat kilencedik osztályt. Többek között a csíkszentmártoni szakközépiskola működését is befolyásolja ez a rendelet. Hogy pontosan milyen következménye van ennek az iskola, a tanárok és a diákok lehetőségeit tekintve, Vizi Istvánt, a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola igazgatóját kérdeztük.

A rendelet alkalmazásával – remélhetőleg ideiglenesen – kissé felborult a már sok éven át hagyományossá vált beiskolázási szokásunk, miszerint a szentmártoni iskolában minden évben indul kilencedik osztályban egy líceumi és egy szakiskolai osztály. Így a következő tanévre nézve kénytelenek voltunk a líceumi osztály helyett is szakiskolai osztályt indítani. Az iskolánk által felvállalt szakképzési területeknek megfelelően egy mezőgazdasági és egy pincér-közélelmezési elárusító osztályba iratkozhattak a nyolcadik osztályt végzett alcsíki diákok. A változtatás ellenére is sikerült mindkét osztályban a huszonnyolc-huszonnyolc helyből tizennyolc-tizenkilenc helyet betölteni. A nyolcadikos diákoktól kapott jelzések alapján biztosra állíthatjuk, hogy amennyiben maradt volna az egy líceum–egy szakiskola ajánlat, mindkét osztályunk teljes létszámmal indulna. Tehát egyelőre nem érezzük azt, hogy a szentmártoni iskola hírnevét negatív irányban érintette ez az intézkedés. Feltett szándékunk azt bizonyítani, hogy az iskolánk nem attól vonzó, hogy líceumi vagy szakiskolai osztályok működnek benne, hanem az általunk biztosított oktatói tevékenység minősége, az iskolában uralkodó barátságos légkör és a minden diákunkra való egyforma odafigyelés a legfontosabb erősségeink, amelyek fennmaradásunkat hivatottak garantálni. Természetesen sajnáljuk, hogy voltak olyan nyolcadikos diákok, akár Csíkszentmártonból is, akik líceumi osztályban akartak tovább tanulni, és az itt maradás helyett kénytelenek voltak csíkszeredai iskolát választani, az ingázással járó nehézségekkel együtt. 
Azoknak a diákoknak is, akik most kezdik a kilencedik osztályt a szakiskolában, a jelenlegi rendelkezések értelmében van lehetőségük a líceumot is befejezni, és akár érettségi oklevelet is szerezni, ha a szakiskola három éve után beiratkoznak a líceumi tizenegyedik osztályba. Igaz, egy évvel többet járnak iskolába, de akinek fontos, ez nem lehet akadály. És erre, most már biztosra vehetjük, hogy nálunk is lesz lehetőségük. Az idei érettségi vizsga eredményeinek köszönhetően már nem lesz akadálya annak, hogy egy év múlva újra legyen líceumi osztályunk is. 

– Ez a rendelet eléggé elhamarkodottnak tűnik. Milyen megoldást javasolna ön?

– Igen, váratlanul ért ez az intézkedés, hiszen bármilyen előzetes tájékoztatás, egyeztetés vagy helyzetfelmérés nélkül hozta meg a döntését az az oktatási miniszter, aki ráadásul csak rövid ideig töltötte be ezt a funkciót, és azt is csak ideiglenesen, tehát nem címzetes státusszal. Mint tudott, ő abban az időben a művelődési tálca címzetese volt. Ugyancsak az ő nevéhez fűződik az a másik elhamarkodott intézkedés is, amely megakadályozta volna, hogy líceumi osztályba iratkozhassanak azok a nyolcadikos diákok, akiknek a felvételi jegye nem éri el az ötöst. A kormányváltás után, mivel ez utóbbi rendelkezés nagyon sok iskolát érintett, az új miniszter megváltoztatta azt. A minket érintő 5090/2019-es rendeletre viszont már nem figyeltek fel, vagy nem is volt kellő akarat a döntéshozókban abba az irányba, hogy töröljék a véleményünk szerint diszkriminatív és megalapozatlan intézkedést. Pedig ebben a témában az ombudsmani hivatal is, és mi is, a tanfelügyelőség közvetítésével, kéréssel folyamodtunk a minisztérium felé, hogy szüntessék meg ezt az értelmetlen tiltást. Sajnos, eredménytelenül. Kegyetlen és megalázó volt ez az érintett iskolák számára, hiszen egyetlen vizsga eredményétől tették függővé azt, hogy kérhet-e az iskola líceumi osztályt. Az érettségi vizsgát vették nagyító alá, holott ismerniük kellett volna, hogy szaklíceumok többségénél ez komoly erőpróbát jelent. Nem voltak kíváncsiak arra sem, hogy miként teljesítettünk az elmúlt öt‒tíz évben. És tették mindezt úgy, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül jelentették be akkor, amikor már az érettségi vizsga lezárult.
Véleményem szerint az ilyen és hasonló következményekkel járó intézkedéseket az érintettek megkérdezése nélkül, alapos elemzések elvégzése hiányában egy hozzáértő, felelős döntéshozónak nem lenne szabad elfogadnia. Az ilyen jellegű változtatásoknak kellene lennie alkalmazkodási időnek. Egy iskola tud változtatni a politikáján, akár beiskolázási szinten is, ha tudja azt, hogy például három-négy év múlva számíthat az ideihez hasonló megszorításra, ha nem teljesíti a kért feltételeket. 
Másfelől, szerintem a cél, miszerint líceumba ne juthasson be, csak az, aki tényleg teljesít egy megadott mércét, alapjában véve nem elvetendő dolog. Viszont a jelen iskolai rendszerünkhöz kellene igazítani, és vonatkozzon ez csak az elméleti líceumi osztályokra. Egy elméleti osztályban a líceum elvégzésének, az érettségi vizsga letételének csak egy közbeeső állapotnak kellene lennie a fiatalok életében. Hiszen nekik a főiskolán való továbbtanulás a végső cél, ahol valóban képezhetik magukat valamely szakirányba. A líceum elvégzésével ők még szakképzetleneknek számítanak, ha munkába szeretnének állni, szemben azokkal a diákokkal, akik szaklíceumot vagy szakiskolát végezve, az általános műveltségi tudás mellett, valamilyen szakmai tudást is megszereznek, amellyel szakemberként kereshetnek munkát maguknak a munkaerőpiacon. Számukra ez sokkal többet jelent adott esetben, mint az érettségi oklevél. A döntéshozóknak is és a közvéleménynek is el kellene fogadnia végre, hogy az érettségi oklevél megszerzése nem minden líceumot végzett diáknak jelenti az egyetlen eszközt, amellyel az ő tudását, képességeit mérni lehet. Ezért nem méltányos, és nem is lenne szabad az elméleti líceumot végzett diákok érettségi eredményeit összehasonlítani a szaklíceumot végzettek érettségi vizsgaeredményeivel. Ha figyelembe vesszük az elméleti osztályokba bejutó diákok felvételi eredményeit, amelyeknek nem lenne szabad hetes alattiaknak lenni – hiszen mégiscsak a következő generáció egyetemet végzett, magasan képzett értelmiségiek társadalmi rétegét fogják alkotni –, akkor számukra az érettségi vizsga nyolcvan-kilencven százalékos teljesítése nem dicsőség. Viszont azokban a szaklíceumokban, ahol a felvételi jegy az ötös körül vagy az alatt van, ott az érettségin elért tizenöt-huszonöt százalékos teljesítmény már jónak minősül.

– Van remény arra, hogy visszavonják a rendeletet, vagy kilátás arra, hogy valamilyen formában a jövőben folytatódjon a líceumi oktatás?

– Annak ellenére, hogy a rendelet ezen megszorítása a mi iskolánkat már nem fogja hátrányosan érinteni, szükségesnek látnám, hogy ez a jövőre nézve kimaradjon a 2021–2022 tanév beiskolázási módszertanát meghatározó rendeletből, vagy legalább távlati célként jelenjen meg benne. Ennek érdekében minél többen fel kellene emelnünk a szavunkat, és olyan füleknek kellene elmondani a véleményünket, amelyek meg is hallgatják. Számítok arra, hogy a parlamenti képviselőink, szakszervezeti képviselők, tanfelügyelőség vezetősége is felkarolja ennek a problémának a megoldását, és sikerül normális mederbe irányítani a dolgokat.

– Hogyan fog folytatódni az iskola működése a 2020/2021-es tanévben?

– Az iskola működését nem befolyásolja ez a helyzet. Csak annyi változik, hogy lesz olyan év, amikor nem lesz tizenkettedikes ballagó diákunk. Ettől még végezzük a legjobb tudásunk szerint a dolgunkat, és igyekszünk diákjainknak megadni mindent, amire szükségük lesz majd az életben való boldoguláshoz. Számunkra a szakiskolás diák nem számít másodrangú diáknak. 
Az új helyzet egy kis bonyodalmat okoz az érettségi eredmények javítása céljából futó ROSE nevű programunkban, amelyen a líceumban tanuló diákok vesznek részt. A kieső líceumi osztály miatt csökkenni fog a programban részt vevő diákok száma a tervezetthez képest, de reméljük, hogy a programfelelősök is megértéssel lesznek a helyzetre.

– A jelenlegi járványügyi előírásokat figyelembe véve hogyan fog indulni a tanév? 

– Az iskolakezdést szabályozó járványügyi és módszertani előírások nagy késéssel való elfogadása miatt az iskolakezdés előkészítése is nehézségekbe ütközik. Végleges szabályozások kiközlése hiányában a szakminisztériumok tájékoztatóira, valamint az augusztus közepén megjelent rendelettervezetre alapozva fogtunk neki a szükséges lépések megtételéhez, az eszközök és fertőtlenítőszerek beszerzéséhez, osztálytermek előkészítéséhez. A zöld színű forgatókönyvre összpontosítva készítettük elő az intézményt, és reméljük, hogy a mindenféle követelménynek eleget tudunk tenni. Mivel mindezek megvalósítása jelentős anyagi befektetéssel is jár, az iskolafenntartó, de a helyi közösségek támogatására is számítunk. 
A sárga és piros forgatókönyvek szerinti iskolakezdéshez az intézmény logisztikai felszereltségét kell jelentős mértékben bővítenünk. Minden osztályterembe számítógépet, internetkapcsolatot és a tanórák online közvetítéséhez szükséges videokamerákat kell felszerelni. Emellett az órákat otthonról követő diákoknak is rendelkezniük kellene megfelelő eszközökkel, például laptoppal, táblagéppel, vagy legalább okostelefonnal és jó internetkapcsolattal. Jelen pillanatban gyors internetkapcsolat biztosítva van az épületeinkben, de nem minden osztályteremben van felszerelt számítógép. Saját pénzalapunk ennek bővítésére nincs, így a helyi, valamint központi alapokból származó támogatásokra van szükségünk. Különböző programokból származó, felszereltségbővítő támogatásokra nyújtottunk be igényléseket, és reméljük, hogy meg is kapjuk, amíg szükségünk lesz rá. Így a ROSE programból ígéret van három osztályterem teljes felszerelésére és hatvanöt diák és tanár kap majd laptopot is. A kormány által beígért 250 ezer táblagépből is reméljük iskolánk hátrányosabb, vagy nehezebb körülmények között élő diákjai is részesülnek. Közel száz ilyen eszközre lenne feltétlenül szükségünk. És persze számítunk arra is, hogy a szülők is, akiknek van erre lehetőségük, biztosítani fogják gyerekeik számára a tanuláshoz szükséges elektronikai eszközöket, ha majd online kell az órákat tartani. Az iskolánknak van működő online oktatási platformja is, amelyet a diákok és a tanárok a következő tanévben használni fognak, nemcsak a sárga, illetve piros forgatókönyv idején.
 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés