Ügyészségi diagnózis

„Korrupciófertőzött” védőmaszkok?

Fotó: Illusztráció

Nem is olyan régen, pontosabban június 9-i lapszámunkban számoltunk be arról, hogy esetenként a védőmaszkok beszerzése terén kételyek, fenntartások fogalmazódtak meg. Például az egészségügyi minisztérium kötelékeibe tartozó, állami tulajdonban lévő Unifarm által leszerződött 1,2 millió védőmaszk esetében, amellyel kapcsolatosan olyan értesülések láttak napvilágot, miszerint a beszerzési ár túlzott volt, s a leszállított védőmaszk egy része állítólag nem felelt meg a szabványnak. A minap nyilvánosságra hozott hivatalos közlemény úgymond megerősíti azt a feltételezést, miszerint a törvénysértés szele lengi be ezt a vásárt.

Az Országos Korrupció-ellenes Igazgatóság (DNA) június 23-án nyilvánosságra hozott közleménye szerint 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték Ionel Eugen Adriant, az Unifarm Rt. vezérigazgatóját, méghozzá vádlotti minőségben, bizonyos bűncselekmények elkövetése okán. Ez utóbbiak névjegyzéke igen gazdag, az állítólag elkövetett bűncselekmények között lévén csúszópénz elfogadása, szolgálati visszaélés jogtalan haszonszerzéssel, bűnrészesség befolyással való üzérkedésben, közokirat-hamisításra való felbujtás stb. A lényeg az, hogy az Unifarm Rt. vezérigazgatói minőségében Ionel Eugen Adrian egy közvetítő kereskedelmi társaságtól 760 ezer eurót követelt azért, hogy az állami érdekeltségű Unifarm Rt. odaítéljen egy védőfelszerelésekre (250 ezer védőruha és 3 millió sebészeti maszk) vonatkozó felvásárlási szerződést. A szerződést egy magáncéggel július első felében kötötték meg, áthágva a közbeszerzésekre vonatkozó 2016/98-as törvényben előírt vonatkozó rendelkezéseket (azaz gyakorlatilag mellőzve mindennemű törvényes eljárást). 

Tárgyalás vendéglőben
A több mint 1 millió maszkot kitevő első tétel, amelyet annak rendje-módja szerint leszállítottak és bevételeztek, nem sebészeti maszkok voltak és nem feleltek meg a szerződésben előírt szabványoknak. A vezérigazgató ugyanakkor az Unifarm Rt. egyik alkalmazottját rábírta arra, hogy valótlan módon visszaigazolja a szerződésnek megfelelő odaítélési dokumentumokat, azaz azt, hogy a tárgyalásra annak a privát cégnek a törvényes képviselőjével került sor, amely a védőfelszerelések beszállítója volt. A valóságban a meg­egyezésre a vezérigazgató és a közvetítő között került sor egy bukaresti vendéglőben, s annak során gyakorlatilag megállapodtak a szerződés kikötéseiről és az árról is. Ennek a „szolgálatnak” a fejében a közvetítő személy a kereskedelmi társaság képviselőitől a maga részére és az Unifarm Rt. tisztviselői számára 5 810 175 lejt követelt, ami az Unifarm Rt.-vel megkötött szerződés teljes értékének a 18%-át jelentette. Ebből az összegből a most megvádolt vezérigazgató 760 ezer eurót kapott volna (a közvetítővel való megegyezése értelmében). A beszállító kereskedelmi társaság abból a 18%-ot kitevő összegből nem fizetett ki egyetlen lejt sem a közvetítőnek, s ennek okán a vádlott az Unifarm Rt. vezérigazgatói minőségében egyoldalúan a szerződés felbontásáról döntött. Ilyenképpen a szerződés tartalmazta védőfelszerelésekből leszállításra és kifizetésre került 1 millió maszk, amely nem felelt meg a műszaki szabványoknak, ugyanakkor 26 ezer védőruha is az üzlet tárgyát képezte. A DNA szerint a történtek eredménye az volt, hogy az Unifarm Rt. vagyonállományában 2 380 000 lejes kár okozódott, ami annak az 1 millió maszknak az ellenértéke, amely nem felelt meg a szabványoknak.

„Csalafinta” kinevezés
Ettől az állítólag bűntényekkel tarkított beszerzéstől függetlenül a DNA közleményében az is szerepel, hogy 2016. június 6-án Ionel Eugen Adrian a törvényes előírások megszegésével tett szert az Unifarm Rt. vezérigazgatói minőségére. (Gyakorlatilag a cég ügyvezető tanácsának tagjaként és annak elnökeként a szóban forgó időpontban megszavazta saját maga kinevezését vezérigazgatónak, holott a 2011/109-es sürgősségi kormányrendelet tételesen megtiltja, hogy az ügyvezető tanács elnöke vezérigazgatónak is kinevezhető lehessen.) Ilyenképpen 2016. június 14. és 2020. május 25. között 498 722 lej értékű nettó jövedelmet ért el törvénytelen módon. Nem idetartozik, de egyes értesülések szerint nem volt minden rendjén 2012 októberében sem, amikor első ízben „választották be” az Unifarm ügyvezető tanácsába és nevezték ki vezérigazgatónak Ionel Eugen Adriant. Akkor az egészségügy-miniszteri tisztséget ideiglenesen Victor Ponta kormányfő látta el, de a kinevezési tárcavezetői rendeletet – állítólag kormányfői megbízatás alapján – dr. Raed Arafat látta el kézjegyével, aki a szóban forgó időpontban az egészségügy-minisztérium helyettes államtitkára volt. Felkavarta a DNA közleménye a nagypolitika vizeit is, annál is inkább, mert annak nyilvánosságra hozására aznap került sor, amikor a parlament napirendjén szerepelt a szociáldemokraták által Nelu Tătaru tárcavezetővel szemben benyújtott indítvány. (Amelyet tegnap 168 szavazattal elfogadott a parlament.) Ott szó esett a védőfelszerelések esetenkénti vitatható, sőt törvénysértőnek tűnő beszerzéséről is, amit nemigen akart elismerni a jelenlegi tárcavezető. Egyik párttársa, nevezetesen Alina Gorghiu szenátor pedig azt hangoztatta, hogy inkább a helyhatóságok háza táján kellene kutakodni a védőfelszerelések (köz)beszerzésének tárgykörében.

Hecser Zoltán
 

Hirdetés