Hirdetés


Autópiaci helyzetkép

Hónapról hónapra kevesebb…

Az Európai Gépkocsigyártók Egyesülete (ACEA) az elmúlt hét végén hozta nyilvánosságra a július, valamint augusztus hónapokra vonatkozó közleményét. Az európai országokban a forgalomba bejegyeztetett új személygépkocsikra, valamint a különböző márkájú újonnan beíratottakra vonatkozó statisztikáról van szó. A nyilvánosságra hozott adatok szerint az európai autópiac az utóbbi két hónap során sem igen adta jelét az élénkülésnek. Következésképpen a járműipar esetében sem lehet erőteljesebbnek mutatkozó nekirugaszkodásról beszélni. Legalábbis egyelőre nem…

 

A pandémia ütötte sebek a gépkocsik világában is nehezen gyógyulnak, s a jelek szerint a talpra állás nem fog menni egyik napról a másikra. Másképpen fogalmazva: az körülményesnek fog bizonyulni. Némi fellendülés ugyan megmutatkozott júliusban, mármint az eladások terén, de az augusztusi folytatás elmaradt. Ilyenképpen az már szinte biztosra vehető, hogy az idei esztendő az európai autópiac esetében a mélyrepülés éve lesz, s talán már annak is örvendeni lehetne, ha európai szinten a forgalomba beírt új személygépkocsik száma csak 32-34%-kal lesz kevesebb, mint a 2019-es esztendőben. Mondjuk ezt annak okán, hogy 8 hónap viszonylatában Európában 32,9%-kal kevesebb új személygépkocsit írattak be a forgalomba mint a megelőző esztendő azonos időszakában. Említettük, hogy július megcsillantott egy kis reményt: az ACEA minapi közleménye szerint abban a hónapban valamelyest felélénkült az autópiac, és európai viszonylatban 13%-kal több új személygépkocsit írattak be a forgalomba, mint a megelőző hónapban, és „csak” 3,7%-kal kevesebbet, mint 2019 júliusában. Augusztusban viszont bekövetkezett egy újabb hidegzuhany: a forgalomba bejegyeztetett új személygépkocsik száma európai szinten 884 394 egység volt, ami 17,6%-kal kevesebb, mint a 2019 augusztusában realizált és 22%-kal kevesebb, mint a megelőző hónapi. Anélkül, hogy részletekig menően boncolgatnánk a számadatokat, érdemes megemlíteni azt is, hogy a forgalomba bejegyzett új személygépkocsik száma azokban az országokban csökkent viszonylag kisebb arányban, amelyeket úgymond kevésbé sújtott a pandémia és gazdaságilag is fejlettebbek. Ilyen értelemben utalhatunk Finnországra, ahol 8 hónap viszonylatában a visszaesés arányszáma 18,3%-os volt, Svédországra, ahol 21,3%-os volt, Norvégiára, ahol 19,6%-os volt és Dániára, ahol 20,7%-os volt. Nem így viszont Spanyolországban, ahol augusztus végéig 40,6%-kal kevesebb új járgányt jegyeztettek be a forgalomba, mint 2019 első 8 hónapja során vagy az Egyesült Királyságban, ahol a visszaesés 39,7%-os volt, vagy Olaszországban (-38,9%) vagy Portugáliában (-42%). Országunk a piaczsugorodás középmezőnyében helyezkedett el: 8 hónap viszonylatában 
73 723 új személygépkocsit írattak be a forgalomba 35,7%-kal kevesebbet, mint 2019 azonos időszakában, s ezen belül az augusztus hónapi „mélyrepülés” 51,9%-os volt. 

Hazai sajátosságok
Ezek szerint augusztus hónap Románia viszonylatában is meglepően gyengécskének bizonyult. Egyébként 11 157 új személygépkocsi szerepel a bejegyeztetési törzskönyvben, míg ez a szám a jóval kisebb lakosú Dániában 17 608 volt, Csehországban pedig 16 611. Megemlítendő az is, hogy számos európai országgal ellentétben, Romániában júliusban sem következett be átmeneti fellendülés, még olyan körülmények közepette sem, hogy a roncsprogram lehetőségével még élni lehetett. Ugyanakkor arra is utalni kell, hogy a hazai autópiacot továbbra is a jogi személyiségű entitások uralják az eladott új személygépkocsiknak közel 70%-át azok vásárolták meg, mi több, ebben az időszakban jelentős számú Dacia márkájú új személygépkocsival gazdagodott a belügyminisztérium gépkocsiállománya, de ez se igen segített sokat a forgalomba írattatási statisztikán. Érdekes tendenciaként ütközött ki az elektromos meghajtású járgányok iránti érdeklődés fokozódása: abból 938 talált gazdára, ami 38,6%-kal több, mint a megelőző esztendő azonos időszakában. Hasonlóképpen fokozódott az érdeklődés a plug-in hibridek iránt is, amelyekből 357-et írattak be a forgalomba 115%-kal többet, mint 2019 azonos időszakában. Piaci elemzők szerint a szóban forgó verziók iránt továbbra is nagy lesz az érdeklődés, s ebben megvan a maga szerepe a roncsprogramnak is. Félhivatalos értesüléseink szerint jelenleg több mint 1400 előrejegyzést tartanak nyilván elektromos gépkocsikra és plug-in hibridekre. A szóban forgó verziók tekintetében a hazai piacon a listavezető a Renault, ezt követte a Skoda és a BMW.


Melyik „zsugorodott”, melyik pedig „összement”…
A hivatalos statisztikák szerint egyetlen olyan európai ország sincs, amely esetében nem csökkent volna az év elejétől eltelt időszakok során a forgalomba beírt új személygépkocsik száma. Az is igaz viszont, hogy a szórásmező elég nagy. Van ahol csak 18,3%-os, s van ahol 42%-os. Nagy vonalakban így van ez a gépkocsigyártók, illetve a márkák esetében is. Találtunk egy érdekes esetet is: Svédország azon kevés országok egyike, ahol a visszaesés megállapodott 25% körül, s ugyanakkor mint gépkocsigyártó is viszonylag kevésbé sínylette meg a pandémia okozta igen súlyos helyzetet: a Volvo márkájú új személygépkocsik forgalomba beírási statisztikájából az derül ki, hogy európai viszonylatban csak 23%-os visszaesés következett be.  Ha már a márkákról esett szó, akkor megemlíthetjük, hogy a legkisebb piaczsugorodást a luxus kategóriába tartozók jegyezték. Így például a Porsche márkájú új személygépkocsikból alig 6,5%-kal kevesebbet írattak be a forgalomba, mint 2019 első 8 hónapjában, a DS márkájúakból 15,2%-kal és a Lexusból 22,8%-kal. Ezen utóbbi márka kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy az a Toyota Csoportba tartozik, s annak szintjén is viszonylag kedvező helyzetről beszélhetünk, mert 23,7%-os piaczsugorodást jegyeztek 8 hónap viszonylatában. Vannak márkák, amelyek nem „zsugorodtak”, hanem úgymond „összementek”: európai viszonylatban az Opel márkából 49,9%-kal kevesebb új személygépkocsit írattak be a forgalomba, mint 2019 azonos időszakában, Alfa Romeóból 45,9%-kal, Mazdából 44,5%-kal, Hondából pedig 43,7%-kal. Tetszik, nem tetszik, de ebbe a kategóriába kell sorolnunk a Dacia márkát is lévén, hogy abból augusztus végéig európai viszonylatban 42,6%-kal kevesebb új személygépkocsit írattak be a forgalomba, mint 2019 első 8 hónapja során. Augusztusban némileg javult a helyzet, amikor is 34,4%-kal kevesebb új Daciát értékesítettek, mint 2019 augusztusában. Idetartozik az is, hogy 2019 hasonló időszakában az európai piacon a Dacia részesedése 3,3% volt, az idei esztendő augusztusában az 2,8%-ra mérséklődött. Különben a Renault Csoporton belül a forgalomba bejegyeztetési arányszám eltolódott a Renault márka javára.

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés