Hirdetés


Jövedelmiadó-számfejtés másként

Helyi közpénzügyi újdonság

A helyi költségvetéseket a jövedelmi adóból megillető részarány már több mint 10 éve vita tárgyát képezte, s annak „felszabdalására” vonatkozóan az utóbbi két évben is több elképzelés, javaslat, sőt jogszabályozási módosítás is megszületett. Egy minap megjelent törvény ugyancsak a helyi költségvetések bevételeinek alakulása szempontjából ennek az egyik legfontosabb adónemnek az elosztási módját tereli új mederbe.

A Hivatalos Közlöny december 9-i számában jelent meg ama 2020/286-os törvény, amely a liberális párti, Florin Roman képviselő nevével fémjelzett, s amely révén újólag módosították és kiegészítették a helyi közpénzügyi, a 2006/273-as törvény egyes szakaszait. A leglényegesebb és legnagyobb gyakorlati jelentőségű módosítást a 32-es szakasz átírása jelenti. 

Átszabott költségvetési tételek
Az új megszövegezés értelmében a területi-közigazgatási egységek szintjén az állami költségvetés által bevételezendő megelőző havi jövedelmi adóból legkésőbb a folyó hónap 8. napjáig a következő kvótákat kell alkalmazni: 16 százalék az adott megye helyi költségvetését illeti meg, 65 százalék azon községek, városok vagy municípiumok helyi költségveté­sét, amelyek területén kifejtették tevékenységüket a jövedelmiadó-fizetők, 6 százalék a megyei tanács döntése révén utalódik ki a községek, a városok és a municípiumok helyi költségvetéseinek, 14 százalék átutalódik egy külön  folyószámlára, amely a regionális közpénzügyi vezérigazgatóság/a megyei közpénzügyi ad­minisztrációk részére nyitódik meg, s amit (mármint a képződött összeget) a községek, a városok, a municípiumok és a megyék helyi költségvetéseinek kiegyensúlyozására kell majd fordítani. Ez utóbbi 14 százalékos kvótából képzett összeget a következőképpen kell majd számfejteni a területi-közigazgatási egységek helyi költségvetéseinek kiegyensúlyozása végett: 85 százalék a községek, a városok és a municípiumok helyi költségvetéseinek kiegyensúlyozására, 15 százalék pedig a megye helyi költségvetésének kiegyensúlyozására. (Utalnunk kell arra, hogy az eddig hatályos törvényes előírások értelmében a megye költségvetését 11,25% illette meg, a községek, a városok és a municípiumok helyi költségvetései számára 41,75% és 18,5% utalódott át a közpénzügyi hatóságok részére megnyitott, már említett külön számlára.)

Stabilabb lehet az önkormányzatok költségvetése 
Ugyanakkor a törvény, illetve a szóban forgó 32-es szakasz szövegéből kikerült az az előírás miszerint különleges esetekben az állami költségvetés révén a jövedelmi adóból számfejtett kvótákat meg lehet emelni. Ez azt jelenti (jelentheti), hogy a jövőben a kormánynak nem lesz majd lehetősége arra, hogy a törvényben megszabott kvótákat esetenként megemelje. Ezek szerint a most hatályba lépett törvény révén biztos alapokra helyeződik majd a helyi költségvetéseknek a jövedelmi adóból származó (illetve számfejtett) bevétele.

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés