Hirdetés


Energetikai beruházások

Hálózatkorszerűsítés, tulajdonosváltás

Bár vészesen közeledik az év vége, a gazdasági életben, valamint a közpénzügyek területén ezekben a napokban is értesülhettünk újdonságokról: pótlólagos költségvetési pénzkiutalások, útépítési szerződéskötések, ilyen-olyan tranzakciók stb. stb.

Még júniusban jelent meg a közérdekű munkálatok, a közigazgatási és a fejlesztésügyi miniszter ama 2020/2098-as rendelete, amely révén bizonyos pénzalapokat utalt ki egyes településeknek távhőellátási rendszerek létesítésére, illetve bővítésére, korszerűsítésére, rehabilitálására és technológia váltására. Mindezt összhangban a 2019/53-as sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott többéves program keretében. A rendelet mellékleteiben fel voltak tüntetve az érintett/érdekelt területi-közigazgatási egységek is. A szóban forgó rendeletet újólag módosították és kiegészítették a december 18-án megjelent 2020/4286-os rendelet révén. Nos, ennek az új rendeletnek a 2-es számú mellékletébe bekerült Gyergyószentmiklós város is, nevezetesen a helység távfűtési rendszerének korszerűsítéséről van szó. A munkálat összértéke több mint 15 millió lej, legalábbis a miniszteri rendelet szerint, ebből az összegből mintegy 12,4 millió lej a környezetvédelmi alapból történő társfinanszírozás. A mellékletből az is kiderül, hogy az idei esztendőre programozott érték 977 500 lej, a 2021-es esztendőre előirányzott 
1 936 551 lej, a 2022-es évre pedig 9 443 378 lej. Az egy nagy kérdés, hogy a december közepén jóváhagyott idei érték elköltésére miként is lesz valós lehetőség…
A bukaresti székhelyű Engie Románia Rt. pénteken, december 18-án, közleményt hozott nyilvánosságra, amely szerint finalizálódott annak a napelemparknak a megvásárlása, amely Székelykeresztúr területén található, s amelyet a brassói székhelyű Ever Solar Rt. birtokolt, s amelynek a beszerelt teljes kapacitása 9,3 MW. (Amúgy a brassói cég a napelemfejlesztő német Soventis érdekeltségébe tartozik, ugyanakkor társtulajdonosa volt az ugyancsak brassói székhelyű Alpin Solar Rt. is.) Tulajdonképpen két napelemes farmról van szó, amelyek üzembe helyezésére a 2015-ös esztendőben került sor, s azok eddigelé körülbelül 55 GWh elektromos energiát termeltek, ami nagyjából annyi, mint 34 000 háztartás éves villamosenergia-fogyasztása.
Az Engie Románia Rt. közleményében továbbá az is olvasható, hogy a mostani felvásárlás beleilleszkedik a cég ama stratégiájába, amelynek fő csapásvonalát képezi az újrahasznosítható energiák fejlesztése. Ebben az összefüggésben lényeges az is, hogy az újrahasznosítható energiák fejlesztése kiemelt szerepet játszik a szén-dioxid-kibocsátás alászorításában. Ami pedig a stratégiát illeti: az Engie Románia Rt. az újrahasznosító energia kapacitásait újabbak létesítése és már meglévők felvásárlása révén kívánja fejleszteni. Idetartozik talán az is, hogy az Engie Románia szélerőmű és napelemerőmű kapacitása jelenleg 110 MW, s a mostani felvásárlás előtt két megyében, Brăila és Galac megyében, működtetett két napelemparkot az Engie Románia Rt. 

 

Utoljára nyílt ki az erszény
Miután a kormány a december 7-én megjelent 2020/1044-es kormányhatározata révén a rendelkezésére álló tartalékalapból a területi-közigazgatási egységek helyi költségvetéseinek a kiegyensúlyozása végett országos szinten több mint 743 millió lejt utalt ki, most egy újabb ilyen jellegű kormányhatározat jelent meg.
A két héttel ezelőtt megjelent kormányhatározatban pótlólagosan kiutalt pénzösszegek rendeltetése a következő volt: a súlyos fogyatékkal élők gondozói jogosultságainak és a súlyos fogyatékkal élő személyek havi, pontosabban november hónapi illetményének a kifizetésére kellett fordítani. A szóban forgó célra akkor megyénk több mint 15 millió lejben részesült, s abból a legtöbb, közel 1,1 millió lej, Gyergyószentmiklóst illette meg, legkevesebb, 54 000, pedig Gyergyóremetét. A jelek szerint az akkor kiutalt pénzösszegek csak tűzoltásra bizonyultak elegendőnek, s ezért volt szükség a legutóbbi kormányülésen a hasonló jellegű kormányhatározat elfogadására. A 2020/1100-asról van szó, amely a Hivatalos Közlöny pénteki, december 18-i számában jelent meg, s amely értelmében a kormány rendelkezésére álló költségvetési tartalékalapból 876 397 000 lejt utaltak ki területi-közigazgatási egységek költségvetéseinek idei kiegyensúlyozására. A szóban forgó összegből mintegy 717 millió lej az 1-es számú mellékletben feltüntetett területi-közigazgatási egységeknek kell biztosítsa az esztendő végéig a működési költségek finanszírozását. Továbbá a már említett összegből a 2-es számú melléklet értelmében mintegy 159 millió lejt a szociális ellátási és gyermekvédelmi novemberi tevékenységek biztosítására kifizetett költségek fedezésére kell fordítani. Hargita megye az előbbi költségtételből 30 millió lejben részesült, abból 4,6 millió lej a megyei tanácsot illeti meg, a többi a területi-közigazgatási egységek helyi költségvetéseit. Azok közül legtöbbet, 1,8 millió lejt, Gyergyószentmiklós kapta, a legkevesebbet pedig, 
20 000 lejt, Gyergyóholló község. A szociális ellátásra és a gyermekvédelmi tevékenységre fordítandó több mint 159 millió lejes pótlólagos kiutalásból Hargita megye 
2 470 000 lejben részesült. 
 

Hirdetés